Blog

wszystkie

Produktowa sztuka kompromisów

Feedback od odbiorców rozwiązania może też być źródłem inspiracji do dalszego innowacyjnego rozwoju produktu, co może się przyczynić do zwiększenia jego konkurencyjności na rynku. Dlatego niezwykle ważne jest, aby umieć wypracować kompromis między rozwojem produktu a oczekiwaniami klientów.

Jak prowadzić efektywną sprzedaż produktów ubezpieczeniowych w sieciach dealerskich?

Wybór nowego samochodu otwiera przed klientem różnorodne opcje finansowania, a każdy klient ma swoje unikalne potrzeby. Bez względu na formę zakupu, w każdym przypadku, pojazd musi być ubezpieczony – od minimalnego zakresu ubezpieczenia, czyli OC dopuszczającego pojazd do ruchu, aż do sprzedaży pakietowej z gamą produktów dodatkowych.

Na styku ubezpieczeń, leasingów i zakładów ubezpieczeniowych, czyli o integracjach, przetwarzaniu danych i różnych produktach

Poniższym artykułem chciałbym zwrócić uwagę na kilka aspektów związanych z obsługą danych w organizacjach oraz pokazać korzyści płynące z odpowiedniej integracji systemu ubezpieczeniowego z otoczeniem. Pisząc o integracjach, mam na myśli różnego rodzaju połączenia, nie tylko te z systemami zakładów ubezpieczeń. Chciałbym również pokazać, w jaki sposób systemy ubezpieczeniowe mogą być naturalnym hubem komunikacyjnym pomiędzy światem zewnętrznym a wewnętrznymi systemami organizacji. Skonkretyzować korzyści płynące z posiadania dobrej integracji pomiędzy systemami oraz wskazać, jak ogromny wpływ na czas obsługi spraw mają właśnie dane.

Zarządzanie produktem ubezpieczeniowym

W ostatnim wpisie blogowym pisaliśmy o interfejsie API, procesach sprzedażowych oraz o Systemie ubezpieczeniowym, który może być silnikiem produktowym dla innych systemów. Chcielibyśmy rozwinąć to ostatnie zagadnienie, związane z silnikiem produktowym, skupiając się na zarządzaniu produktami ubezpieczeniowymi. Zaczniemy od określenia, czym jest produkt ubezpieczeniowy.

Podbij rynek ubezpieczeń: Jak przekształcić multiagencję ubezpieczeniową w lidera branży?

W dzisiejszej erze cyfrowej, aplikacje, z których korzystamy na co dzień, przetwarzają ogromne ilości danych, dostarczając nam te, które są w danym momencie niezbędne. Bez względu na to, jak i skąd pochodzą te informacje, skupiamy się głównie na ich efekcie – fakcie, że są dostępne. Oczekiwania użytkowników końcowych koncentrują się na ergonomicznym korzystaniu z aplikacji, łatwości dostępu do odpowiednich informacji, szybkości działania i atrakcyjnym wyglądzie. Zbudowanie odpowiedniego interfejsu graficznego, z którego korzysta wielu użytkowników, jest niewątpliwie ciekawym wyzwaniem. Jednakże istotniejszym jest skonstruowanie go tak, aby dostarczał użytkownikowi odpowiednie informacje, oraz w sposób, który pozwoli na pełną integrację naszego rozwiązania z innymi systemami.

Dlaczego warto wdrożyć nowoczesny system IT w kancelarii brokerskiej w 2023?

W dzisiejszych czasach, wraz z postępem technologicznym, systemy informatyczne stały się nieodzowną częścią funkcjonowania większości firm i organizacji. Kancelarie brokerskie nie są wyjątkiem. W branży gdzie szybkość i innowacyjność są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, korzystanie z najnowszych technologii jest niezbędne do utrzymania konkurencyjności na rynku.

Jak innowacyjne rozwiązania zwiększają efektywność operacyjną w multiagencji ubezpieczeniowej?

Współcześnie, coraz chętniej wykorzystujemy rozwiązania informatyczne, aby wspomagały codzienne procesy biznesowe — w tym także w branży ubezpieczeniowej. Dostępne na rynku rozwiązania IT przynoszą wiele korzyści zarówno dla ubezpieczycieli, multiagencji ubezpieczeniowych, jak i klientów. Wdrożenie odpowiednich narzędzi niewątpliwie pozwala na zwiększenie efektywności pracy i skrócenie czasu potrzebnego na realizację różnego rodzaju zadań.

Sprzedaż ubezpieczeniowych produktów komunikacyjnych i majątkowych przez firmy leasingowe

Firmy leasingowe coraz częściej mają w swojej ofercie produkty ubezpieczeniowe. Chcąc nadążyć za rosnącymi wymaganiami klientów, działy ubezpieczeń, również te w firmach leasingowych, szukają nowych, innowacyjnych rozwiązań, mających na celu ułatwienie obsługi i pracy z klientem. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że atrakcyjna cenowo i dostarczona w odpowiednim czasie oferta, to tylko część procesu. Leasingobiorcy, szukając odpowiednich dla siebie warunków, często oczekują równie kompleksowej, szybkiej i bezproblemowej obsługi już po zawarciu umowy. To stawia przed firmą wyzwanie, by na każdym etapie realizowania umów, wszystko było uporządkowane i realizowane „od ręki”. Okazuje się, że kluczem do sukcesu w takich sytuacjach, mogą być odpowiednio skonstruowane systemy dla branży ubezpieczeniowej.

Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych przez dealerów

Dealerzy samochodowi coraz częściej poszerzają swoje oferty o produkty ubezpieczeniowe. Jest to bez wątpienia sytuacja korzystna z perspektywy klienta, gdyż stanowi dla niego duże ułatwienie – zapewnia kompleksową obsługę podczas procesu zakupu nowego auta. Klient uzyskuje dostęp do szerokiego spektrum ofert w salonie, co sprawia, że zyskuje czas, który byłby mu potrzebny na znalezienie eksperta z zakresu rynku ubezpieczeniowego. Wszystko, czego potrzebuje, otrzymuje na miejscu.

Nowoczesne rozwiązania IT wspierające procesy likwidacji szkód

Ubezpieczeniowy obszar likwidacji szkód to nie tylko procedury, ścieżki oceny czy kwestionariusze prowadzące przez procesy uzyskiwania rekompensaty finansowej. To również działania w terenie, w których ważną rolę odgrywają rozwiązania technologiczne pozwalające automatyzować szereg czynności pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w tym procesie.

Jak podołać wymogom organów nadzorujących? O tym, jak ważne są narzędzia przy prowadzeniu działalności brokerskiej

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), stojąc na straży bezpieczeństwa rynku finansowego w Polsce, zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie oraz stabilizację. W ramach swoich kompetencji i działań KNF sprawuje nadzór nad sektorem ubezpieczeniowym oraz instytucjami, które w nim działają. Aktualne zapisy obowiązującego prawa (Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r.) są podstawą do możliwości przeprowadzenia kontroli KNF w zakresie działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego a dokładnie działalności brokerskiej.

Webserwis – słowo na ubezpieczeniowe jutro

Od jakiegoś czasu na polskim rynku ubezpieczeniowym można zaobserwować rosnącą ekspansję nowego modelu współpracy między towarzystwami ubezpieczeniowymi a multiagencjami w zakresie sprzedaży ubezpieczeń – integrację via webservice. Stopniowo ubezpieczyciele włączają do tego modelu kolejne linie produktowe oraz kanały dystrybucji (np. pakiety dealerskie czy produkty dedykowane dla leasingu).

Fabryka polis: Szybkość działania w branży leasingowej

Banalny temat artykułu skrywa w sobie wiele zależności, których końcowym efektem jest skuteczność i wymierny efekt biznesowy. Ale czy to ma coś wspólnego z ubezpieczeniami? Okazuje się, że ma. I to całkiem sporo. Ostatnie lata pokazują skalę i szybkość rozwoju rynku leasingowego. I nie chodzi tylko o środki, które są przeznaczane na finansowanie przedmiotów leasingu. Firmy systematycznie uzupełniają swoją ofertę o produkty dodatkowe, przygotowując dla klientów całe pakiety usług uzupełniających propozycje finansowania. To dla wielu firm tego typu znaczące źródła przychodów.

MultiRIA kończy 10 lat!

W tym roku mija 10 lat od produkcyjnego wdrożenia w PKO Agencji Ubezpieczeniowej i PKO Leasing (wówczas: Raiffeisen Insurance Agency i Raiffeisen Leasing Polska SA) systemu do sprzedaży i kompleksowej obsługi polis.

Fabryka polis: Technologiczny krok naprzód

Dla dystrybutora produktów ubezpieczeniowych korzystanie z własnego systemu informatycznego to przede wszystkim możliwość oferowania klientom produktów wielu firm, bez konieczności logowania się do portali stworzonych przez konkretne towarzystwa. Oprócz komfortu wyboru, który bez wątpienia dla klienta jest szalenie ważny, własny system znacząco upraszcza dystrybutorowi choćby procesy rozliczeniowe czy raportowe.

Fabryka polis: Jak osiągnąć efektywność działania w obszarze ubezpieczeniowym?

Tysiące klientów, tysiące aut, tysiące polis i wciąż te same powtarzalne procesy: ofertowanie, polisowanie, administracja. A to tylko niewielka część codziennej pracy wykonywanej przez dział ubezpieczeń w firmie leasingowej. Skomplikowane procesy zarządzania portfelem ubezpieczeń w firmach leasingowych wymagają ciągłego i pełnego zaangażowania pracowników, a są chwile, kiedy rąk do pracy po prostu brakuje.