VSoft Mobile Workforce


Stworzyliśmy narzędzie klasy Field Service Management (FSM) przeznaczone do obsługi zleceń przez pracowników mobilnych. Aplikacja kładzie szczególny nacisk na monitorowanie działań pracowników w terenie oraz szybkość przekazywania raportów z ich wykonania. Pozwala to na weryfikację skuteczności realizacji zadań przez pracowników mobilnych w terenie. Rozwiązanie pozwala na planowanie trasy pracownika, pobieranie informacji online o zadaniach lub monitorowanie przebytej trasy i pozycji GPS pracowników. Nadrzędnym celem rozwiązania jest zwiększenie efektywności pracowników mobilnych, co ma przełożenie na minimalizację kosztów firmy.
Narzędzie klasy Field Service Management (FSM), przeznaczone do obsługi zleceń przez pracowników mobilnych i weryfikacji skuteczności realizacji zadań

Zobacz, co zyskasz dzięki VSoft Mobile Workforce


Field Service Management (FSM) - podgląd mapy aktualnych pozycji pracowników dostępny dla osoby zlecającej wizyty terenowe

PROBLEM

Brak kontroli nad pracownikami w terenie oraz możliwości dbania o ich bezpieczeństwo.

ROZWIĄZANIE

Osoba zlecająca wizyty terenowe ma do dyspozycji podgląd mapy aktualnych pozycji pracowników. Może także przeglądać pełne trasy wykonane przez każdego z nich.
Field Service Management (FSM) - możliwość robienia zdjęć dokumentów z poziomu aplikacji, dołączania dowolnych załączników i wysyłania ich jako część raportu z wizyty terenowej

PROBLEM

Podobna treść tworzona wielokrotnie lub kopiowana z poprzednich wersji dokumentów/pism/wiadomości.

ROZWIĄZANIE

Aplikacja oferuje możliwość zdefiniowania w bazie szablonów poszczególnych pism przez koordynatora, oraz umożliwia zastosowanie podpisu cyfrowego, co wpływa na wiarygodność i bezpieczeństwo przekazywanych informacji. Bezpośrednio z poziomu aplikacji można skorzystać z szablonów i wysłać wiadomość SMS, e-mail czy druk pisma.
Field Service Management (FSM) - możliwość wypełniania na bieżąco informacji dotyczących przebiegu spotkania

PROBLEM

Raporty z wizyt terenowych przesyłane do osób zlecających spotkania nawet z kilkudniowym opóźnieniem, co często wpływa na jakość raportu.

ROZWIĄZANIE

Możliwość wypełniania na bieżąco informacji dotyczących przebiegu spotkania. Zakres uzupełnianych danych zależy od ustawień wprowadzonych przez osobę zlecającą wizytę.
Field Service Management (FSM) - weryfikacja na mapie miejsc spotkań, optymalizacja trasy

PROBLEM

Nieoptymalne planowanie terminów wizyt terenowych oraz tras dojazdu. Wpływa to na dynamikę przeprowadzanych działań i efektywność pracowników mobilnych.

ROZWIĄZANIE

Aplikacja posiada funkcję kalendarza. Weryfikuje na mapie miejsce spotkań, optymalizuje trasę i uruchamia funkcję nawigacji.
Field Service Management (FSM) - wrażliwe dane o dłużnikach bezpiecznie przechowywane w zaszyfrowanej postaci na urządzeniu mobilnym i chronione PIN-em

PROBLEM

Wielostronicowa dokumentacja w wersji papierowej. Dane klientów przechowywane w taki sposób mogą być narażone na niebezpieczeństwo.

ROZWIĄZANIE

Wrażliwe dane o dłużnikach są bezpiecznie przechowywane w zaszyfrowanej postaci na urządzeniu mobilnym i chronione PIN-em.
Field Service Management (FSM) - wszystkie informacje dotyczące klientów w jednym miejscu, aktualizowane automatycznie w aplikacji

PROBLEM

Brak bieżącej informacji o klientach i statusie spraw z nimi związanych. Stanowi to problem w przypadku dużej rotacji pracowników i konieczności częstego szkolenia nowych osób w zespole.

ROZWIĄZANIE

Wszystkie informacje dotyczące klientów są w jednym miejscu i aktualizują się automatycznie w aplikacji.

Jakie korzyści przynosi wdrożenie naszego rozwiązania?


Efektywność pracowników

Zwiększenie efektywności pracowników w terenie o 20%-30% przez zmniejszenie czasu na pracę biurową (pobieranie zadań i ich raportowanie) i zwiększenie czasu na pracę w terenie.

wzrost o 30 %

Oszczędność pracy

Oszczędność pracy kierowników zespołów terenowych na poziomie 10% w zakresie przekazywania danych i zadań dla pracowników i rozliczania ich pracy.

oszczędność do 10 %

Szybkość przekazywania informacji

Szybsze (kilka minut) przekazywanie informacji o rezultacie wizyty terenowej w porównaniu do korzystania z aplikacji tradycyjnej na laptopie (kilka-kilkanaście godzin) lub raportowania poprzez arkusze excelowe i raporty papierowe (kilka dni).

raporty w kilka minut

Dostęp online do danych

Dostęp online do pełnych danych o kliencie wraz z powiązanymi dokumentami.

pełne dane online

Poprawność danych

Zwiększenie poprawności składanych danych na raporcie z realizacji zadania poprzez weryfikację zakresu wprowadzanych danych, ich walidację oraz podpowiedzi (pola wielokrotnego wyboru, słowniki).

weryfikacja danych

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych osobowych i finansowych poprzez zabezpieczenia dostępu i komunikacji w rozwiązaniu mobilnym. Pełna audytowalność dostępu do danych.

zabezpieczenia dostępu

Kontrola nad pracownikami

Kontrola nad pracownikami działającymi w terenie.

monitoring pracowników


Zastosowanie aplikacji VSoft Mobile WorkforceWindykacja

Realizacja zadań w terenie, raporty w czasie rzeczywistym, monitorowanie działań pracowników.

Obsługa sprzedaży

Zbieranie zamówień, realizacja zamówień, planowanie tras, plany sprzedażowe, raporty.

Ubezpieczenia

Pełna obsługa szkód w terenie, sprzedaż polis, dostęp do danych klientów.

Banki

Monitorowanie realizacji prac inwestycyjnych, bankowość mobilna, prosta bankowość dla seniorów.

Media

Realizacja usług serwisowych, komunikacja z mediami społecznościowymi w czasie rzeczywistym.

Energetyka

Raportowanie stanu liczników w czasie rzeczywistym, realizacja zgłoszeń awarii.

Aplikacja mobilna VSoft Mobile Workforce jest rozwiązaniem klasy Field Service Management (FSM) dedykowanym dla firm windykacyjnych, banków, firm ubezpieczeniowych i leasingowych oraz innych instytucji.
Rozwiązanie może być wykorzystywane zarówno przez pracowników terenowych zatrudnionych przez zleceniodawcę, jak również zleceniodawca może udostępnić zlecenia do obsługi outsourcingowym pracownikom terenowym.

Wypróbuj VSoft Mobile Workforce


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VSoft S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Puszkarskiej 7J. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych do państw trzecich. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do kontaktu w przedmiotowej sprawie. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zobacz VSoft Mobile Workforce w akcji