Wsparcie w realizacji celów instytucji finansowych i banków


Szukasz sposobu, żeby:
 • Zwiększyć sprzedaż przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów?
 • Zastąpić wiele systemów jednym centralnym?
 • Samodzielnie kreować procesy oraz zarządzać zmianą?
VSoft Credit pomoże w:
 • Skróceniu TTY (czas decyzji), TTA (czas umowy), TTC (czas uruchomienia).
 • Przeniesieniu obciążenia czynnościami z pracowników na system (robotyzacja, konektory).
 • Standaryzacji i monitorowaniu procesów.
 • Zarządzaniu produktami, ofertami i szablonami dokumentów.
 • Udostępnianiu danych na zewnątrz lub połączeniem naszych rozwiązań w grupę produktową np. VSoft Credit (centralny system procesowy) + VSoft Loan (frontend dla klientów zewnętrznych) + VSoft Collection (windykacja).

System na miarę Twoich potrzeb


Automatyzacja procesów


VSoft Credit to rozwiązanie umożliwiające sprzedaż produktów finansowych, w tym kredytowych z różnych perspektyw. Dzięki modułowej budowie istnieje możliwość dowolnego łączenia komponentów odpowiedzialnych za obsługę procesów:

CRM
Wsparcie na każdym etapie procesu sprzedażowego zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm. Od ofert pre-approved aż po kontroling i monitoring sprzedaży. System wspiera generowanie dokumentacji sprzedażowej oraz bazuje na modelu produktowym checklist i warunków cenowych.
Rachunkowo-depozytowych
Nasze rozwiązanie opiera się na workflow, w którym rejestrujemy dane klienta, weryfikujemy ich poprawność i prawdziwość z wykorzystaniem np. naszych konektorów, generujemy dokumentację do procesu a po integracji z systemem transakcyjnych automatycznie zakładamy kartoteki klienta i produktu. Całość rozwiązania prezentujemy w przejrzystym widoku pracownika 360.
Kredytowych
Szeroka obsługa modeli scoringowych i ratingowych. System stanowi jedno centralne miejsce, w którym ocena klienta i transakcji przebiega w sposób maksymalnie dopasowany do specyfiki transakcji oraz wnioskowanego produktu. Zapewniamy wsparcie oceny poprzez wykorzystanie naszych gotowych rozwiązań w postaci konektorów do BIK KI/P, BIK PAF, Kontomatik oraz wielu innych. Zapewniamy obsługę wielu ścieżek procesowych, szczebli kompetencyjnych i ról w zależności od typu klienta lub przyjętej metodyki. Integracja z systemem centralnym pozwoli nam na automatyczne pobieranie i przekazywanie danych, aby w sposób automatyczny i online kontrolować przepływ pomiędzy czynnościami i etapami procesu. Nasze rozwiązanie wspiera również obsługę procesów kredytowych w online.
Posprzedażowych
Nasz produkt posiada szereg rozwiązań, które dotyczą obsługi procesów związanych np. z monitoringiem automatycznym, light i pełnym wraz z procesem SWO, procesem aneksowania umów, opiniami kredytowymi i wystawianiem zaświadczeń, procesem obsługi czynności wewnętrznych np. obieg wniosków urlopowych, rozliczeń delegacji itp. System za pomocą wbudowanych mechanizmów może być samodzielnie parametryzowany.

Wsparcie na wszystkich etapach obsługi kredytów

Nasze rozwiązanie zapewnia kompleksową ocenę przyszłych i obecnych relacji z klientem. Prezentujemy przykładową ścieżkę weryfikacji klienta w procesie kredytowym.

Dane mogą pochodzić z zewnętrznych systemów lub z zdefiniowanych mechanizmów zaszytych w VSoft Credit (np. akcje CRM, pre-approved), a także w wyniku rejestracji danych przez pracowników (np. Call Center / doradcy). Kalkulacje ofert mogą być proste lub złożone wraz z rejestracją danych klienta, zgodami i oświadczeniami, weryfikacją w bazach i wydrukami. Wspieramy w pełni wszystkie warunki promocyjne (np. na produkty eko) oraz czasowość tych warunków. Ocena ryzyka/zabezpieczeń w ramach procesu oferty może zapoczątkować wniosek kredytowy. Złożenie wniosku jest kilkuszczeblowe i zawiera się w metodyce liczenia wszystkich kroków procesowych, aby mieć wiedzę co i jak jest realizowane oraz co możemy optymalizować w kolejnych etapach działań z procesem kredytowym. Zapewniamy mechanizm zaczytywania danych z systemu księgowego oraz poprzednich wniosków, aby sama rejestracja danych przez pracownika / klienta była maksymalnie uproszczona. W ramach jednego wniosku może być procesowane wiele produktów.
Automatyczna, wieloszczeblowa wzbogacona o ocenę sprzedaży (odstępstwa cenowe / produktowe) lub ścieżkę IZOR. Zapewniamy włączenie weryfikacji na wstępnych etapach procesowania wniosku, aby w przepływie zostały tylko te rokujące na dalsze czynności. Kontrola antyfraudowa realizowana jest poprzez zaszyte / wypracowane reguły oraz dane z systemów zewnętrznych np. poprzez nasz konektor do BIK PAF. Rekomendacja kredytowa i docelowo decyzja kredytowa na podstawie zaszytych metodyk i np. kart scoringowych aktywowanych w ustalonych z klientem etapach / miejscach wywołania wraz z kryteriami odrzucenia wniosku, punktacją i ścieżką procesową. Rejestracja kowenantów oraz ich dalszy monitoring.
Moduł zabezpieczeń proponujemy zawsze zintegrować z modelem produktowym oraz udostępniać dane z modułu zabezpieczeń w wyliczeniach do akcji CRMowych. Zakładamy ocenę zabezpieczeń prawnych realizowanych jako założenia w algorytmie lub jako krok w procesie z oceną Radcy Prawnego.
Umowę produktową przygotowujemy zgodnie z zaprojektowanym szablonem dokumentu uzależnionym od parametrów, które system lub Doradca wybierze i dopasuje do wymagań klienta i wniosku. Umowa może być udostępniona w kanałach oddziałowych i elektronicznych. Może posiadać qrcode, barcode i być traktowana jako depozyt własny przekazywany do elektronicznego repozytorium. Samo założenie produktu i jego akceptacja może przebiegać w pełni automatycznie lub poprzez role systemowe. Uruchomienie środków (również transzowo) realizowane jest zgodnie z warunkami podstawionymi w decyzji > umowie oraz przed każdym uruchomieniem kontrolujemy warunki i ich spełnienie. Uruchomienie środków może przebiegać w pełni automatycznie lub poprzez role systemowe.
Raporty udostępniamy w formie np.: danych wystawianych na potrzeby narzędzi BI w postaci widoków produkcyjnych, raportów do pobrania z poziomu formularzy czy też graficzne prezentacje danych CRMowych na ekranie dla pracowników. Wspieramy również całą analitykę danych i przygotowanie raportów na potrzeby kontroli lub audytów.
Traktujemy to jako wszystkie czynności posprzedażowe, które zleca klient oraz te które realizowane są pomiędzy strukturami u klienta, np. wnioski urlopowe, księgowania itp. Procesy wpierające mogą mieć zaszyte szablony dokumentów do wygenerowania, udostępniać dane dla robotów w organizacji i sterować nimi.
VSoft Credit to narzędzie w pełni przygotowane do administrowania procesami i ich warunkami przez operatorów wewnątrz organizacji. Udostępniamy zaawansowane narzędzia klasy VSoft ArchITekt do projektowania procesów, przetwarzania danych, tworzenia szablonów dokumentów i reguł walidacyjnych w modelach – moduł algorytmów oraz formularze na GUI do samodzielnej modyfikacji parametrów / reguł biznesowych w czasie rzeczywistym – bez konieczności wystawiania kolejnej wersji systemu.

Co daje VSoft CreditWsparcie obsługi dowolnych produktów kredytowych dla wszystkich segmentów klientów oraz automatyzacja procesu kredytowego na wszystkich etapach sprzedaży

szybkie udzielanie kredytów

zmniejszenie rezerw celowych i ryzyka operacyjnego

skrócenie czasu przygotowania wstępnej decyzji kredytowej

podwyższenie jakości portfela kredytowego

zwiększenie adekwatności metod oceny ryzyka kredytowego do danych grup klientów

eliminacja „papierowego" obiegu teczki kredytowej

automatyzacja wykorzystania informacji pobieranych z interfejsów zewnętrznych

Zastosowanie


 • Instytucje finansowe
 • Agencje finansowe
 • Brokerzy finansowi

Napisz do nas, aby umówić się na spotkanie


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VSoft S.A. Dane udostępnione za pośrednictwem formularza będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedstawionym w naszej Polityce prywatności.


  Dowiedz się więcej o innych naszych produktach  VSoft Rating

  Ocena i zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem modeli ratingowych

  Rozwiązanie może zostać zastosowane w różnych obszarach biznesowych. Wykonywana w platformie ocena podmiotu może stanowić, np.: ocenę ryzyka kredytowego klientów, ocenę wiarygodności kontrahentów handlowych czy też ocenę ryzyka finansowania klienta w obszarach: leasing, faktoring, zarządzanie wierzytelnościami, itp.
  VSoft Scoring

  Rozwiązanie do oceny wiarygodności podmiotu (najczęściej osoby fizycznej, ale i firm) w celu otrzymania produktu finansowego

  Rozwiązanie VSoft Scoring może zostać wykorzystane w wielu obszarach biznesowych i odpowiadać na wymagania stawiane przez weryfikację behawioralną, aplikacyjną czy też kredytową. Platforma może być wdrażana jako centralne miejsce ocen ryzyka w danej organizacji, jak również w modelu pełnej integracji z systemami produktowymi.
  VSoft Connectors

  Komunikacja z zewnętrznymi bazami informacyjnymi

  Konektory pozwalają na łatwą i szybką integrację z zewnętrznymi bazami danych. Szeroki wachlarz oferowanych konektorów daje możliwość wykorzystywania danych w różnych obszarach biznesowych, takich jak np. ocena zdolności kredytowej, weryfikacja antyfraudowa, czy procesy windykacyjne.