Zarządzanie produktem ubezpieczeniowym

W ostatnim wpisie blogowym pisaliśmy o interfejsie API, procesach sprzedażowych oraz o Systemie ubezpieczeniowym, który może być silnikiem produktowym dla innych systemów. Chcielibyśmy  rozwinąć to ostatnie zagadnienie, związane z silnikiem produktowym, skupiając się na zarządzaniu produktami ubezpieczeniowymi. Zaczniemy od określenia, czym jest produkt ubezpieczeniowy.

Taryfy ubezpieczeniowe

Jeszcze nie tak dawno, wszystkie polisy były taryfikowane przez aplikacje po stronie agenta ubezpieczeniowego, czyli w oparciu o taryfy dostępne offline, popularnie nazywane płaskimi stawkami. Obecnie coraz więcej Towarzystw Ubezpieczeniowych udostępnia swoją taryfę z wykorzystaniem web serwisów, czyli w trybie online. Przy takim podejściu właściciel taryfy, może w dowolnym momencie modyfikować jej parametry, uwzględniając wiele czynników zewnętrznych wpływających na wyliczenie składki. Towarzystwa ubezpieczeniowe wykorzystują dodatkowe źródła informacji dostępne online, aby uwzględnić jeszcze więcej parametrów przy wyliczeniu składki, są to np. takie rozwiązania jak CEPIK czy UFG. Takie taryfy nazywane są dynamicznymi.

Obsługa taryf w obydwóch modelach wymaga od systemu ubezpieczeniowego odpowiednich funkcjonalności wspierających i uzupełniających.

Jak taryfa przekłada się na produkty i polisy w Systemie ubezpieczeniowym?

Na definicję produktu ubezpieczeniowego składa się szereg elementów, kluczowym jest oczywiście algorytm wyliczenia składki dostępny online lub offline.  Dodatkowo mogą być potrzebne różne funkcjonalności wspierające. W przypadku polis wystawianych w oparciu o taryfy offline, do poprawnej obsługi produktu może być potrzebna cała gama dodatków, te dodatki wynikają wprost z umów generalnych, agencyjnych czy też innych zapisów. To stąd pochodzi informacja o dostępnych zniżkach, zwyżkach, rabatach, formatach eksportów (popularnie nazywanych zaczytami), dodatkowym raportowaniu itd.

Nieco inaczej może wyglądać obsługa produktów, opartych o taryfę online. Niestety i tutaj, różnice w działaniu są ogromne, począwszy już od samego sposobu komunikacji z danym towarzystwem ubezpieczeniowym, funkcjonalnościami, które mogą być realizowane online np. anulowanie polis, aneksowanie itd., a kończąc na raportowaniu produkcji. TU najczęściej udostępniają w trybie online możliwość wyliczenia składki lub nawet cały proces do wystawienia polisy, ale i tak potrzebne są funkcjonalności uzupełniające. Zazwyczaj dodatkowo potrzebne są szablony dokumentów, z których zostaną wygenerowanie, polisy, aneksy, pisma powitalne itd., czy konfiguracja zgód marketingowych

Produkt – i co dalej?

Skonfigurowanie jednego produktu ubezpieczeniowego, nie koniecznie musi oznaczać, że możemy rozpocząć sprzedaż polis, szczególnie w przypadku gdy mamy rozległą sieć sprzedaży, różne stawki prowizyjne w sieci, a także chcielibyśmy zarządzać domyślnym zakresem ubezpieczenia.

System VIP posiada szereg funkcjonalności, pozwalających na sprawne zarządzanie produktami oraz wiele opcji uzupełniających, możliwych do wykorzystania przy modelowaniu produktu w Systemie. Jedną z najważniejszych funkcjonalności w Systemie, jest możliwość rozliczenia sieci sprzedaży na podstawie plików prowizyjnych dostarczanych cyklicznie przez TU. System umożliwia utworzenie wielu kopii produktu, każdy produkt może mieć różny domyślny zakres ubezpieczenia ustalany przez administratora i może zostać przypisany do dowolnej liczby pośredników w sieci sprzedaży. W tym miejscu należy dodać, że prowizja może być wartością statyczną definiowaną na każdym produkcie, jak i dynamiczną – zmienną w czasie, opartą o zestaw wskaźników monitorujących na bieżąco np. przyrost składki rok do roku. Jeżeli w naszej organizacji posiadamy około 5-6 różnych taryf ubezpieczeniowych i w związku z tym adekwatną liczbę produktów, to zarządzanie tymi produktami i rozliczanie sieci sprzedaży, bez systemowego wsparcia będzie nie lada wyzwaniem.

Inne bardzo ważne funkcjonalności dostępne w katalogu produktów, to np. kopiowanie produktów i tworzenie kolejnych bazie oryginalnego produktu. System wspiera również wersjonowanie produktów w czasie, co zapewnia biznesowi nieprzerwaną pracę i nie niezauważalną zmianę konfiguracji Systemu. W przypadku sprzedaży pakietów dealerskich, udostępnianych online, kiedy program ubezpieczeniowy i konkretne warianty ubezpieczenia ustalane są pomiędzy właścicielem sieci sprzedaży a konkretnym TU, System VIP umożliwia odwzorowanie wariantów zdefiniowanych w TU i prezentację ofert w ściśle ustalonym zakresie. W przypadku taryf offline konfiguracja produktów dostępna dla administratora umożliwia wprost zdefiniowanie dedykowanych produktów dla określonych rodzajów pojazdów, a nawet ich marek. Całość uzupełnia moduł szablonów dokumentów – VDS (VSoft Document Services), który jest dodatkiem plug-in do aplikacji Microsoft Word. Dzięki temu modułowi, użytkownik może zarządzać dokumentami generowanymi przez System.

Zarządzanie polega na tworzeniu i modyfikowaniu dowolnych dokumentów, które będą mogły zostać wygenerowane w konkretnych miejscach Systemu. Dzięki temu takie modyfikacje jak dostosowanie szablonu polisy do zmian narzucanych przez TU certyfikatów ZK, dokumentów aneksów, czy tworzenie dowolnych nowych dokumentów może zostać wykonane przez administratorów Systemu VIP.

Grzegorz Skulimowski

W branży IT porusza się od 20 lat, informatyk także z wykształcenia – absolwent Informatyki na Uniwersytecie Śląskim. Do zespołu VSoft dołączył w 2010 roku jako ekspert ds. jakości, następnie pełnił rolą analityka, dziś jest architektem rozwiązań biznesowych. Stanowi ogromne wsparcie na linii klient – firma specjalizując się w analizie i projektowaniu systemów informatycznych. Odpowiedzialny jest głównie za rozwój platformy ubezpieczeniowej VSoft Insurance Platform.

Zobacz również

See also

O bezpiecznym i efektywnym wprowadzaniu salonów dealerskich w cyfrową rzeczywistość oraz korzyściach, które przynosi digitalizacja – opowiadają Paweł ...

Feedback od odbiorców rozwiązania może też być źródłem inspiracji do dalszego innowacyjnego rozwoju produktu, co może się przyczynić do zwiększenia ...