VSoft Connectors - komunikacja z zewnętrznymi bazami informacyjnymi

Konektory VSoft pomagają wykorzystywać zewnętrzne dane w różnych obszarach biznesowych, np. oceny zdolności kredytowej, analizy antyfraudowej czy w procesach windykacyjnych.

Zastosowań konektorów jest nieskończenie wiele. Wszystko zależy od specyfiki branży i potrzeb firmy.

VSoft Connectors - komunikacja z zewnętrznymi bazami informacyjnymi

Korzyści wdrożenia konektorów

VSoft Connectors to narzędzie, które zapewnia kompleksową integrację z wieloma źródłami informacji. Pozwala to zmniejszyć koszty i prowadzić firmę bardziej efektywnie.

Konektory mają funkcjonalność, która pozwala na uporządkowanie danych w jednolitej strukturze. To z kolei umożliwia łatwe tworzenie własnych raportów, przy wykorzystaniu języka SQL.

Raporty pobierane przez konektor są automatycznie przechowywane w pamięci, co oznacza, że każdorazowo w momencie wysłania nowego zapytania narzędzie sprawdza, czy nie posiada już aktualnego raportu. W przypadku, gdy taki raport znajduje się już w pamięci, zostaje on zwrócony bez konieczności powtarzania procesu odpytywania, co znacznie zwiększa wydajność narzędzia i redukuje koszty.

Oprócz tego, VSoft Connectors udostępnia gotowe usługi integracji z innymi systemami, co pozwala na automatyzację procesów i uzyskanie jeszcze większej efektywności.

Dodatkowe korzyści wdrożenia konektorów:

  • możliwość raportowania poprzez zapytania SQL,
  • przechowywanie raportów w pamięci cache,
  • pełna audytowalność,
  • możliwość wysyłania zapytań masowych – równocześnie dla większej liczby podmiotów,
  • interfejs graficzny dla użytkownika,
  • wysyłanie zapytań z poziomu GUI.
VSoft Connectors to narzędzie, które zapewnia kompleksową integrację z wieloma źródłami informacji
Integracja z zewnętrznymi instytucjami
Przechowywanie pełnej historii
Obsługa wielu podmiotów równocześnie
Graficzny interfejs użytkownika
Oszczędność kosztów

Chcesz mieć dostęp do wszystkich podstawowych
źródeł informacji w Polsce?

Sprawdź zastosowania konektorów VSoft!

Poznaj nasze konektory

Biuro Informacji Kredytowej Klient Indywidualny – BIK KI 3.7/BIK KI 4.0

Konektor BIK KI zapewnia dostęp do raportu oceny klienta, raportu monitorującego i raportu zarządzania klientem.

Dane z raportu mogą być wykorzystane nie tylko do oceny ryzyka, ale także w trakcie procesów generowania ofert (np. konsolidacji). Z kolei dodatkowe dane usprawniają tworzenie oferty czy oceny wniosku w trakcie procesu monitorowania, budowania bazy dobrych klientów lub wyznaczania limitów.

Konektor BIK KI zapewnia pełną elastyczność, kiedy i dla którego klienta pobrać raport kredytowy. Jako oficjalny integrator BIK S.A. posiadamy dostęp do najnowszych dokumentacji, jakie udostępnia BIK, bierzemy również udział w spotkaniach warsztatowych dotyczących nowej wersji systemu 4.0.

Biuro Informacji Kredytowej Przedsiębiorca – BIK P

Konektor BIK P zapewnia dostęp do raportu oceny przedsiębiorcy, raportu monitorującego i raportu zarządzania klientem – przedsiębiorcą.

Dane z raportu mogą być wykorzystane do oceny ryzyka, a także w trakcie procesów generowania ofert (np. konsolidacji). Z kolei dodatkowe dane mogą być potrzebne na etapie oferty, oceny wniosku w trakcie procesu monitorowania, budowania bazy dobrych klientów lub wyznaczania limitów.

Konektor udostępnia różne rodzaje raportów dla klienta firmowego: raport kredytowy, raport monitorujący, raport zarządzania klientem wraz z raportami uzupełniającymi, np. uzupełniającym raportem powiązań.

Platforma Antyfraudowa Biura Informacji Kredytowej Klient Indywidualny – BIK PAF KI / BIK PAF KI REST API

Konektor do komunikowania i odpytywania Platformy Antyfraudowej udostępnionej przez BIK.

VSoft BIK PAF KI pozwala wykryć nadużycia i fraudy na wczesnym etapie wnioskowania o produkt finansowy (np. kredyt, ubezpieczenie, leasing), jak i poszerza zakres reguł i algorytmów w procesie oceny. Dzięki funkcjonalności cache oraz wstępnej weryfikacji jakości zapytania, poprawia wydajność procesów i ogranicza koszty. Dostęp do Platformy Antyfraudowej BIK PAF pozwala na sprawną i pewną weryfikację potencjalnego klienta przy użyciu antyfraudowych reguł lokalnych lub narodowych.
Platforma Antyfraudowa Biura Informacji Kredytowej Przedsiębiorca – BIK PAF P

Konektor do komunikowania i odpytywania Platformy Antyfraudowej udostępnionej przez BIK.

VSoft BIK PAF P wykrywa nadużycia i fraudy na wczesnym etapie wnioskowania o produkt finansowy, jak i poszerza zakres reguł i algorytmów w procesie oceny. Mechanizm skrupulatnie sprawdza, czy istnieje ważny raport dla danego numeru wniosku kredytowego w Cache’u, dzięki czemu w przypadku identycznych danych zapytania, jak poprzednio, system zwraca raport bez dodatkowego odpytywania BIK PAF P. Dostęp do Platformy Antyfraudowej BIK PAF P pozwala na sprawną i pewną weryfikację potencjalnego klienta przy użyciu antyfraudowych reguł lokalnych lub narodowych.
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA - BIG KRD

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA to kolejne kluczowe źródło danych o dłużnikach oraz płatnikach terminowo spłacających swoje zobowiązania.

Konektor VSoft BIG KRD pozwala na komunikację i połączenie systemów zewnętrznych z systemem KRD. Umożliwia integrację w zakresie pobierania raportów finansowych o swoich klientach i partnerach biznesowych (dla osoby fizycznej lub firmy).

Biuro Informacji Gospodarczej ERIF

Biuro Informacji Gospodarczej ERIF przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane o dłużnikach oraz o płatnikach terminowych.

Dysponuje danymi o zobowiązaniach pochodzących m.in. z pierwotnego i wtórnego rynku telekomunikacyjnego, multimedialnego, bankowego, finansowego oraz sektora budżetowego. Unikatową wartość stanowią informacje na temat dłużników, którzy są dopisywani do bazy przez spółki z Grupy Kapitałowej KRUK, niedostępne w innych biurach informacji gospodarczej. Dodatkowo konektor umożliwia integrację w zakresie pobierania raportów finansowych o swoich klientach i partnerach biznesowych (dla osoby fizycznej lub firmy).

BIG InfoMonitor

Konektor BIG IM (BIG InfoMonitor) jest rozwiązaniem pozwalającym na dołączenie funkcjonalności odpytywania BIG InfoMonitor do dowolnego systemu.

Moduł zachowuje w bazie danych zarówno wysyłane zapytania, jak i zwracane odpowiedzi. Funkcjonalność, oprócz zapamiętywania raportów zwrotnych w postaci oryginalnej, zapamiętuje również odpowiedzi z uporządkowanymi danymi.

Raporty z BIG IM zawierają informacje o spłaconych zobowiązaniach oraz zobowiązaniach, w których odnotowano opóźnienia.

Międzybankowa Informacja Gospodarcza Dokumenty Zastrzeżone - MIG DZ

Konektor VSoft Dokumenty Zastrzeżone umożliwia integrację z MIG DZ i chroni przed jednym z najczęstszych typów oszustw.

Informacja o odnalezieniu dokumentu tożsamości w bazie dokumentów zastrzeżonych alarmuje o możliwej próbie wyłudzenia środków. Integracja z systemem może być wykonywana na dowolnym etapie procesu: w trakcie rejestracji wniosku, podczas oceny, podpisania umowy, czy uruchomienia środków.

Bankowy Rejestr

Konektor Bankowy Rejestr umożliwia integrację z systemem MIG-BR. 

Informacje pozyskane z Bankowego Rejestru mogą być wykorzystane na dowolnym etapie oceny wniosku lub w trakcie generowania limitów i ofert pre-approved.

Konektor łączy się z bazą danych, w której znajdują się dane ponad 2,2 mln klientów niewywiązujących się ze swoich zobowiązań. Dostęp do konektora pozwala na sprawną i jakościową weryfikację portfela klientów.

Kontomatik

Konektor Kontomatik jest narzędziem, dzięki któremu można pobrać informacje o rachunku klienta z dowolnego banku lub instytucji, zgodne z ustaleniami dyrektywy PSD2.

Rozwiązanie dotyczy klientów indywidualnych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami rachunku. Dane otrzymane z Kontomatik pozwalają na automatyzację i szybszą obsługę procesów kredytowych oraz pożyczkowych, również w zakresie wyznaczania maksymalnej kwoty dostępnej na podstawie wpływów z różnych rachunków klienta w różnych instytucjach finansowych. 

Analiza rzeczywistych transakcji, wykonywanych na wskazanych rachunkach klienta, ułatwia weryfikację kondycji finansowej klienta. Usprawnia to procesy podejmowania decyzji.

Komornik Online

VSoft Komornik Online Connector umożliwia komunikację Kancelarii Komorniczych z uczestnikami postępowania egzekucyjnego poprzez REST API systemu Komornik Online.

Konektor działa w imieniu uczestników serwisu Komornik Online, którymi mogą być zarówno pracownicy kancelarii (komornicy, asesorzy, pracownicy terenowi), jak i dłużnicy, wierzyciele, pełnomocnicy oraz kancelarie prawne, którym kancelaria komornicza udostępni taką możliwość.

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych

VSoft Court Portal Connector jest rozwiązaniem dedykowanym do automatycznej obsługi komunikacji systemów prowadzących sprawy sądowe z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych.

Jego celem jest zapewnienie integracji systemu prowadzącego sprawy sądowe z portalem przy wykorzystaniu zewnętrznego API. Aplikacja przeznaczona jest dla każdego podmiotu, który może korzystać z informacji Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych, w szczególności są to: kancelarie prawne, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe oraz firmy windykacyjne.

e-Sąd

VSoft e-Court Collection jest rozwiązaniem dedykowanym do automatycznej obsługi komunikacji z e-Sądem w zakresie Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU).

Rozwiązanie umożliwia zaczytywanie pozwów, przesyłanie paczek pozwów, monitorowanie postępowania sądowego, przesyłanie pism procesowych, zaczytywanie wniosków komorniczych i ich przesłanie oraz przeglądanie akt sprawy z e-Sądu.

Ponadto zapewnia pobieranie historii czynności wykonywanych na sprawie, jak również pełną integrację z pozostałymi danymi dostarczanymi przez e-Sąd (np. baza kancelarii komorniczych).

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych

VSoft Court Portal Connector jest rozwiązaniem dedykowanym do automatycznej obsługi komunikacji systemów prowadzących sprawy sądowe z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych.

Jego celem jest zapewnienie integracji systemu prowadzącego sprawy sądowe z portalem przy wykorzystaniu zewnętrznego API. Aplikacja przeznaczona jest dla każdego podmiotu, który może korzystać z informacji Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych, w szczególności są to: kancelarie prawne, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe oraz firmy windykacyjne.

COIG

Konektor VSoft COIG umożliwia dostęp do informacji na temat upadłości i bankructw firm oraz osób fizycznych.

Tylko na podstawie identyfikatora klienta (NIP, REGON, PESEL lub KRS) konektor sprawdza z Centralnym Ośrodkiem Informacji Gospodarczej, czy dany podmiot figuruje w jego zasobach. Z pomocą konektora można uzyskać informacje dotyczące daty, do której była prowadzona działalność, dane adresowe oraz sygnaturę sądową sprawy.

TERYT

Moduł TERYT usprawnia zarządzanie danymi adresowymi. 

Rejestrując adres, wystarczy uzupełnić kod pocztowy, a pozostałe dane – województwo, powiat i gmina – zostaną uzupełnione lub zawężone do listy miejscowości oraz ulic.

Platforma może walidować, czy dane adresowe pobrane z innego systemu są poprawne i spójne (przykładowo, czy kod pocztowy jest poprawny dla podanej miejscowości i ulicy).

Dodatkowo wbudowana baza odległości między kodami pocztowymi pozwala na budowanie reguł doboru obsługi oddziału lub tworzenie reguł antyfraudowych.

Monitor Sądowy i Gospodarczy - MSiG

Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG) jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym – codziennie publikowane są w nim obwieszczenia i ogłoszenia nazywane monitorami.

W MSiG pojawiają się obwieszczenia dotyczące zmian w KRS, zebrań akcjonariuszy, publikacji sprawozdań finansowych, rozpoczęcia postepowań upadłościowych oraz innych informacji wymaganych przez Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Postępowania Cywilnego, Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i inne ustawy.

Konektor VSoft MSIG zapewnia dostęp do obwieszczeń publikowanych przez Monitor Sądowy i Gospodarczy. Dodatkowo rozdziela je i analizuje, przypisując konkretnym osobom i podmiotom.

InfoVeriti

Konektor VSoft InfoVeriti w przejrzysty sposób prezentuje informacje z wywiadowni gospodarczej InfoVeriti.

Konektor pozwala prawidłowo ocenić ryzyko upadłości wnioskodawcy i ogranicza koszty, dzięki bezpłatnemu dostępowi do pobranych historycznych raportów.

Integracja z VSoft InfoVeriti zapewnia wgląd w dane dotyczące wybranego podmiotu z zakresu: przedmiotu działalności firmy wg PKD i jej wyniku finansowego na tle branży, sprawozdań finansowych, zaległości płatniczych, liczby wpisów o likwidacji i upadłości i wielu innych.

Dodatkowe materiały

VSoft Konektor BIK KI czas na zmiany

Artykuł

VSoft Konektor BIK KI czas na zmiany

Nowa wersja konektora BIK KI już dostępna dla wszystkich klientów! Zobacz, co uległo zmianie, a jakie funkcje zostały dodane.

Artykuł

Wewnątrzsektorowa wymiana informacji i edukacja klientów to najskuteczniejsze działania antyfraudowe

Wywiad o wyłudzeniach i sposobach zapobiegania fraudom został przeprowadzony w ramach raportu technologicznego “Cyfrowa twierdza”.

Czy realizować automatycznie wszystkie e-doręczenia? Nowa funkcjonalność VSoft Court Portal Connector

Artykuł

Czy realizować automatycznie wszystkie e-doręczenia? Nowa funkcjonalność VSoft Court Portal Connector

Cyfryzacja sądownictwa nabiera tempa – dzięki digitalizacji procesów oraz zmianom legislacyjnym już 1/3 spraw sądowych w Polsce jest prowadzona w kanale online. 

Systemy kredytowe a system centralny w bankach

Case Study

Jak przeciwdziałać wyłudzeniom finansowym na jak najwcześniejszym etapie wnioskowania o produkt finansowy?
Case study z wdrożenia w SKOK im. Franciszka Stefczyka. Wywiad z Jarosławem Dębowskim, Dyrektorem Departamentu Operacyjnego Kasy Stefczyka.

Napisz do nas

Interesuje Cię konektor do komunikacji z zewnętrznymi bazami informacyjnymi?
Z chęcią opowiemy więcej o naszch VSoft Connectors! Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy naszą ofertę.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VSoft SA. Dane udostępnione za pośrednictwem formularza będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedstawionym w naszej Polityce prywatności.