Podbij rynek ubezpieczeń: Jak przekształcić multiagencję ubezpieczeniową w lidera branży?

W dzisiejszej erze cyfrowej, aplikacje, z których korzystamy na co dzień, przetwarzają ogromne ilości danych, dostarczając nam te, które są w danym momencie niezbędne. Bez względu na to, jak i skąd pochodzą te informacje, skupiamy się głównie na ich efekcie – fakcie, że są dostępne. Oczekiwania użytkowników końcowych koncentrują się na ergonomicznym korzystaniu z aplikacji, łatwości dostępu do odpowiednich informacji, szybkości działania i atrakcyjnym wyglądzie. Zbudowanie odpowiedniego interfejsu graficznego, z którego korzysta wielu użytkowników, jest niewątpliwie ciekawym wyzwaniem. Jednakże istotniejszym jest skonstruowanie go tak, aby dostarczał użytkownikowi odpowiednie informacje, oraz w sposób, który pozwoli na pełną integrację naszego rozwiązania z innymi systemami.

Interfejs API – klucz do efektywności i integracji systemów

Tutaj w grę wchodzi interfejs API (Application Programming Interface) – możliwość dwukierunkowej wymiany danych między systemem a innymi aplikacjami. Co istotne, ta wymiana danych za pomocą API odbywa się w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie interfejsu API w systemach ubezpieczeniowych to klucz do korzystania zawsze z aktualnych danych i bezpośredniego przekazywania wyników procesów biznesowych do powiązanych systemów.

Jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakim stoją multiagencje ubezpieczeniowe, jest konieczność efektywnej wymiany informacji między różnymi platformami. Często spotyka się przestarzałe rozwiązania, które nie są w stanie zapewnić natychmiastowej synchronizacji danych, co prowadzi do opóźnień, błędów i straty czasu.

Automatyzacja i aktualizacja danych w procesie sprzedażowym

Każdy proces polegający na przygotowaniu oferty ubezpieczenia rozpoczyna się od wprowadzenia wymaganych danych. Ich jakość ma ogromny wpływ na to, ile czasu poświecimy na przygotowanie oferty, wystawienie polisy oraz na ewentualną poprawę danych na polisie za pomocą aneksów. Dlatego system VIP udostępnia interfejs, za pomocą którego dane potrzebne do kalkulacji, mogą być przekazywane na bieżąco z innych systemów np. z systemu leasingowego. Użytkownik nie musi wprowadzać ich ręcznie, a jedynie wybrać odpowiednie zestawy z bazy systemu. Oprócz przekazywania nowych przedmiotów ubezpieczenia i podmiotów do VIP, system umożliwia aktualizację danych w trybie online, np. w sytuacji, gdy dane w systemie leasingowym uległy zmianie. Dzięki temu w procesie wznawiania polis, a w szczególności w procesie masowego i automatycznego wznawiania polis, propozycje ubezpieczenia operują zawsze na aktualnych danych. Mówiąc najprościej: niwelujemy błędy i zyskujemy czas.

Pełny proces sprzedażowy we współpracy z VIP

Nasza platforma została zbudowana w taki sposób, aby umożliwić rozpoczęcie procesu kalkulacji bezpośrednio z systemu leasingowego, gdzie przechowywane są dane. Dzięki odpowiednim interfejsom API, możliwe jest przygotowanie oferty ubezpieczeniowej i wystawienie polisy, bez konieczności angażowania użytkownika w obsługę kalkulacji w systemie VIP. Dzięki temu pracownicy korzystający z systemu leasingowego mogą już na bardzo wczesnym etapie rozmów z klientem przygotować ofertę ubezpieczeniową. Przez interfejs API, obsługiwane są wszystkie produkty skonfigurowane w systemie VIP, zarówno ubezpieczenia komunikacyjne, jak i majątkowe. Taki model działania pozwala użytkownikom systemu VIP skoncentrować się na obsłudze posprzedażowej i przygotowaniu ofert dla bardziej złożonych przypadków.

Integracja z całym otoczeniem

Zadbaliśmy również o to, aby polisy i dokumenty generowane przez nasz system mogły być łatwo przekazywane do innych systemów, takich jak hurtownia danych, system rozliczeniowy, repozytorium dokumentów czy konto eBok klienta. Wprowadziliśmy do Systemu VIP funkcjonalność generowania notyfikacji Webhook, które informują o różnych zdarzeniach, takich jak wystawienie polisy czy aneksu. Dzięki temu odpowiednie systemy mogą bezpośrednio po operacji biznesowej pobrać interesujące je dane z Systemu VIP. Rozwiązanie to dotyczy zarówno polis wystawianych w ramach Systemu VIP, jak i tych generowanych za pomocą interfejsu API.

Ponadto, System VIP umożliwia udostępnienie nie tylko danych polis, ale także przygotowanych raportów rozliczeniowych, dedykowanych raportów dla konkretnych produktów ubezpieczeniowych oraz eksportów polis.

VIP jako silnik produktowy

Dzięki obszernej konfigurowalności Systemu VIP w zakresie tworzenia produktów ubezpieczeniowych oraz wykorzystaniu API do taryfikacji tych produktów, pojawiają się nowe możliwości wykorzystania tego rozwiązania. Oferty generowane przez różne silniki są teraz agregowane w jednym miejscu, a następnie przekazywane przez API w spójnej formie. Jednokrotna integracja z systemem VIP przez API umożliwia korzystanie ze wszystkich taryf ubezpieczeniowych oraz ze wszystkich integracji online z TU, które posiada VIP. Pozwala to na przeniesienie ciężaru poszerzania integracji o kolejne TU, do systemu VIP, bez konieczności zmian w zintegrowanym systemie. Dodatkowym atutem rozwiązania, są elementy, które podlegają samodzielnej konfiguracji przez użytkowników systemu VIP, chodzi o możliwość samodzielnego tworzenia produktów, modyfikacji taryf, zarządzania szablonami dokumentów dla polis, ofert i innych generowanych w obsłudze ubezpieczeń. Stwarza to warunki do samodzielnego definiowania produktów ubezpieczeniowych i ofert, które będą prezentowane w zintegrowanym systemie.

Jeden system – nieograniczone korzyści

VSoft Insurance Platform to rozwiązanie, które doskonale integruje się z istniejącymi systemami. Umożliwia elastyczną konfigurację poprzez wybór potrzebnych funkcji z udostępnianego API. Co więcej, Platforma VIP może działać samodzielnie, niezależnie od zewnętrznych systemów wspierających. VIP doskonale dostosowuje się do indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa, zapewniając nie tylko oszczędność kosztów, ale również szybką i bezproblemową obsługę klientów.

Zapoznaj się ze szczegółowym opisem funkcjonalności poszczególnych modułów VSoft Insurance Platform i przekonaj się, jakie korzyści może przynieść VIP dla Twojej multiagencji ubezpieczeniowej.

Jesteśmy na rynku od ponad ćwierć wieku. Od początku naszej przygody wiedzieliśmy, że nie chcemy być jedynie biernym dostawcą rozwiązań. Od zawsze stawiamy na wymianę wiedzy i doświadczeń. Chętnie pogłębiamy tematy, które uważamy za istotne, szczególnie w obrębie branż, z którymi współpracujemy na co dzień. Chętnie analizujemy i omawiamy zmiany technologiczne oraz dzielimy się własnymi przemyśleniami. Pokazujemy jak uczymy się na błędach i z jakich działań jesteśmy dumni.

Zobacz również

See also

Feedback od odbiorców rozwiązania może też być źródłem inspiracji do dalszego innowacyjnego rozwoju produktu, co może się przyczynić do zwiększenia ...