Blog

wszystkie

Automatyzacja pracy kancelarii prawnej – integracja z Portalem Informacji Sądów Powszechnych

Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości sprawiła, że kancelarie prawne stają przed wyzwaniem efektywnego zarządzania informacjami sądowymi. Dostępność elektronicznych danych otwiera nowe możliwości automatyzacji procesów, eliminując potrzebę manualnego wykonywania powtarzalnych czynności. Odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie szybkiego i sprawnego pozyskiwania informacji z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych jest VSoft Court Portal Connector.

Zastosowanie VSoft Collection w tradycyjnym postępowaniu sądowym

VSoft Collection został zaprojektowany z myślą o wsparciu użytkowników w prowadzeniu elektronicznych postępowań sądowych. System oferuje również funkcje, które w znacznym stopniu ułatwiają obsługę procesów tradycyjnych: sądowego i egzekucyjnego. Sprawdź, jak automatyzacja procesów może usprawnić codzienną pracę osób odpowiadających za nadzór nad postępowaniami sądowymi.

Rozwój systemu windykacyjnego VSoft Collection: nowe perspektywy i skuteczność w zarządzaniu postępowaniami sądowymi

Świat windykacji jest dynamiczny i pełen wyzwań. Brak spłaty zadłużenia jest problemem, który nie tylko wpływa na finanse firm, ale także wymaga skutecznej interwencji. VSoft Collection, lider w dziedzinie zarządzania procesami windykacyjnymi, pozostaje na czele innowacji, dostarczając narzędzi umożliwiających użytkownikom prowadzenie postępowań sądowych zarówno w drodze elektronicznej, jak i tradycyjnej. W tym artykule przyjrzymy się najnowszym rozwiązaniom, które ten system oferuje, zmieniając grę w branży windykacyjnej.

Integracja z e-Sądem – zalety i automatyzacja postępowania EPU z systemem VSoft Collection

W dzisiejszych czasach rozwój technologii ma ogromny wpływ na różne aspekty naszego życia, w tym również na systemy prawne i sądownicze. W celu usprawnienia postępowania sądowego oraz zapewnienia większej efektywności procesów windykacyjnych, firma VSoft wprowadza innowacyjne narzędzie – VSoft Collection. Jedną z najważniejszych cech tego rozwiązania jest jego doskonała integracja – zarówno z sądem tradycyjnym (poprzez PISP) jak i z e-Sądem (EPU), co przynosi liczne korzyści zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli.

Rynek wierzytelności vs. regulacje prawne w Polsce oraz UE

Rynek wierzytelności jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, który pomaga w kontrolowaniu ryzyka kredytowego, a także umożliwia firmom i instytucjom finansowym odzyskiwanie długów. Jednak w ostatnich latach rynek ten zmaga się z szeregiem wyzwań, w tym regulacjami prawnymi.

Jak technologia może pomóc w procesach egzekucyjnych? Zalety wykorzystania VSoft KO Connector

Technologia pomaga usprawniać i automatyzować wiele z zadań, które jeszcze do niedawna były wykonywane przez pracowników odręcznie, zwiększając efektywność organizacji oraz ograniczając ilość powtarzalnej pracy. Ponadto może wspomóc także długotrwałe i żmudne procesy egzekucyjne, ograniczając ilość wykonywanych manualnie czynności i pozwalając pracownikom w pełni skupić się na zapewnieniu wysokiej efektywności tych procesów.

Trendy technologiczne w windykacji

Zmiana to znak rozpoznawczy naszych czasów. I choć wydawać by się mogło, iż jesteśmy przyzwyczajeni do dynamicznie zmieniających się warunków i posiadamy umiejętność szybkiej adaptacji, to współczesne realia zmuszają organizacje do jeszcze większej elastyczności. Trend ten widoczny jest szczególnie w branży windykacyjnej, która mocno ewoluuje, przez co perspektywa technologiczna w tym sektorze cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zautomatyzowanie procesów windykacyjnych jest dziś na porządku dziennym, co przekłada się na jakość obsługi Klienta oraz jej usprawnienie.

Czy realizować automatycznie wszystkie e-doręczenia? Nowa funkcjonalność VSoft Court Portal Connector

Już ponad rok minął od momentu uruchomienia zakładki e-doręczeń w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych jako formalnie obowiązującego kanału komunikacji w ramach prowadzonych postępowań sądowych. Od 3 lipca 2021 do maja bieżącego roku za pośrednictwem nowego systemu dotarło do pełnomocników aż 13,5 mln dokumentów, w tym ok. 3,4 mln doręczeń. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, w tym czasie liczba użytkowników Portalu, będących profesjonalnymi pełnomocnikami wzrosła o 20% i wynosi ponad 50 tysięcy.

Wpływ technologii na jakość obsługi klienta w windykacji terenowej

W dzisiejszych czasach wyspecjalizowane systemy informatyczne okazują się być nieocenioną pomocą niemal w każdej branży. Nie jest inaczej w przypadku realizowania obowiązków windykatora terenowego. Firmy windykacyjne bardzo często stają przed pytaniem, jak usprawnić procesy zarządzania w swoim przedsiębiorstwie. Jednocześnie poszukują one rozwiązań, które nie będą generowały ogromnych kosztów, ale skutecznie poprawią jakość pracy. W tym artykule przedstawimy zakres obowiązków osoby pełniącej funkcję windykatora, a także korzyści płynące z decyzji o wykorzystaniu w pracy naszej aplikacji.

VSoft e-Court Collection – A gdyby tak zautomatyzować komunikację systemu windykacyjnego z e-Sądem?

Czy Twój system windykacyjny generuje w ciągu miesiąca wiele pozwów sądowych o zapłatę? A gdyby tak składać je masowo, bez konieczności drukowania, dołączania dokumentów dowodowych, pakowania wszystkiego w koperty i rozsyłania po całej Polsce? O ile łatwiej byłoby złożyć wszystkie pozwy do jednego sądu! Wreszcie, być może najważniejsze – a gdyby tak istniała możliwość uiszczania 4 razy niższej opłaty sądowej za pozew?

Elektryzująca digitalizacja procesów windykacyjnych

Automatyzacja procesów windykacyjnych wkracza na nowy poziom, dzięki szybko postępującej digitalizacji usług świadczonych przez firmy windykacyjne, a także przez szerszy dostęp do danych w serwisach publicznych. I właśnie tym ostatnim przyjrzymy się bliżej, aby pokazać zakres zmian w ostatnich latach i oszacować realny wpływ na optymalizację procesów biznesowych.

Kiedy sytuacja zmienia się dynamicznie, reagujemy zwinnie. O współpracy z jednym z największych banków w Polsce w dobie pandemii

Poprzedni rok był pod wieloma względami przełomowy dla banków i dostawców technologicznych działających w branży finansowej. Funkcjonowanie tych pierwszych w ogromnej mierze zależy od takich czynników jak możliwość bezpośredniego kontaktu z klientami, stabilna sytuacja gospodarcza, czy obowiązujące przepisy prawa. Wraz z nadejściem pandemii zaistniała konieczność natychmiastowego dostosowania dotychczasowych procesów i systemów bankowych. Z dnia na dzień pojawiały się nowe regulacje i ograniczenia wynikające z lockdownu, do minimum zredukowano obsługę stacjonarną, zmieniły się możliwości i potrzeby konsumentów, których sytuacja finansowa w wielu przypadkach stała się mniej przewidywalna. Konsekwencją tego wszystkiego było przemodelowanie sposobu obsługi klienta oraz przeniesienie większości oferowanych usług do kanału online.

Wybór systemu windykacyjnego – uniwersalny produkt, czy szyty na miarę?

Celem tego artykułu jest przybliżyć proces wyboru nowego systemu windykacyjnego i pokazać jakie niezbędne kroki należy wykonać, aby ułatwić sobie zadanie, znaleźć partnera, który wesprze nas w osiągnięciu celu i zapewni sukces, wdrażając najlepszy system windykacyjny. 🙂 Skupię się na krokach milowych w relacji Zamawiający – Dostawca, aby zbudować relację partnerską pomocną na etapie realizacji projektu.

Jak oswoić stres w pracy windykatora

Praca w windykacji jest obarczona ogromną dawką stresu, który dotyka pracowników działu windykacji na każdym szczeblu organizacyjnym. Informowanie klienta o powstałej zaległości wymaga przygotowania z zakresu wiedzy produktowej, technik sprzedaży, negocjacji, ale przede wszystkim świadomości własnych granic wytrzymałości psychicznej. Nakreślenie własnych granic pomaga w zapanowaniu nad stresem i codziennym podejmowaniu obowiązków w dziale windykacji.

Integracja systemów windykacyjnych z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych

Jak zwiększyć efektywność pracy osób odpowiadających za nadzór nad postępowaniami sądowymi? Jak usprawnić procesy w zakresie pozyskiwania informacji sądów powszechnych? Jak efektywnie wykorzystać codzienne informacje pozyskiwane dla spraw prowadzonych przez sądy powszechne? Próbując odpowiedzieć sobie na te pytania jako zespół i wychodząc naprzeciw potrzebom automatyzacji procesów wynikających z potrzeb biznesowych, stworzyliśmy koncepcję integracji systemów produktowych z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych poprzez VSoft Court Portal Connector.