Blog

wszystkie

Integracja z e-Sądem – zalety i automatyzacja postępowania EPU z systemem VSoft Collection

W dzisiejszych czasach rozwój technologii ma ogromny wpływ na różne aspekty naszego życia, w tym również na systemy prawne i sądownicze. W celu usprawnienia postępowania sądowego oraz zapewnienia większej efektywności procesów windykacyjnych, firma VSoft wprowadza innowacyjne narzędzie – VSoft Collection. Jedną z najważniejszych cech tego rozwiązania jest jego doskonała integracja – zarówno z sądem tradycyjnym (poprzez PISP) jak i z e-Sądem (EPU), co przynosi liczne korzyści zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli.

Rynek wierzytelności vs. regulacje prawne w Polsce oraz UE

Rynek wierzytelności jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, który pomaga w kontrolowaniu ryzyka kredytowego, a także umożliwia firmom i instytucjom finansowym odzyskiwanie długów. Jednak w ostatnich latach rynek ten zmaga się z szeregiem wyzwań, w tym regulacjami prawnymi.

Jak technologia może pomóc w procesach egzekucyjnych? Zalety wykorzystania VSoft KO Connector

Technologia pomaga usprawniać i automatyzować wiele z zadań, które jeszcze do niedawna były wykonywane przez pracowników odręcznie, zwiększając efektywność organizacji oraz ograniczając ilość powtarzalnej pracy. Ponadto może wspomóc także długotrwałe i żmudne procesy egzekucyjne, ograniczając ilość wykonywanych manualnie czynności i pozwalając pracownikom w pełni skupić się na zapewnieniu wysokiej efektywności tych procesów.

Trendy technologiczne w windykacji

Zmiana to znak rozpoznawczy naszych czasów. I choć wydawać by się mogło, iż jesteśmy przyzwyczajeni do dynamicznie zmieniających się warunków i posiadamy umiejętność szybkiej adaptacji, to współczesne realia zmuszają organizacje do jeszcze większej elastyczności. Trend ten widoczny jest szczególnie w branży windykacyjnej, która mocno ewoluuje, przez co perspektywa technologiczna w tym sektorze cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zautomatyzowanie procesów windykacyjnych jest dziś na porządku dziennym, co przekłada się na jakość obsługi Klienta oraz jej usprawnienie.

Czy realizować automatycznie wszystkie e-doręczenia? Nowa funkcjonalność VSoft Court Portal Connector

Już ponad rok minął od momentu uruchomienia zakładki e-doręczeń w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych jako formalnie obowiązującego kanału komunikacji w ramach prowadzonych postępowań sądowych. Od 3 lipca 2021 do maja bieżącego roku za pośrednictwem nowego systemu dotarło do pełnomocników aż 13,5 mln dokumentów, w tym ok. 3,4 mln doręczeń. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, w tym czasie liczba użytkowników Portalu, będących profesjonalnymi pełnomocnikami wzrosła o 20% i wynosi ponad 50 tysięcy.

Wpływ technologii na jakość obsługi klienta w windykacji terenowej

W dzisiejszych czasach wyspecjalizowane systemy informatyczne okazują się być nieocenioną pomocą niemal w każdej branży. Nie jest inaczej w przypadku realizowania obowiązków windykatora terenowego. Firmy windykacyjne bardzo często stają przed pytaniem, jak usprawnić procesy zarządzania w swoim przedsiębiorstwie. Jednocześnie poszukują one rozwiązań, które nie będą generowały ogromnych kosztów, ale skutecznie poprawią jakość pracy. W tym artykule przedstawimy zakres obowiązków osoby pełniącej funkcję windykatora, a także korzyści płynące z decyzji o wykorzystaniu w pracy naszej aplikacji.

VSoft e-Court Collection – A gdyby tak zautomatyzować komunikację systemu windykacyjnego z e-Sądem?

Czy Twój system windykacyjny generuje w ciągu miesiąca wiele pozwów sądowych o zapłatę? A gdyby tak składać je masowo, bez konieczności drukowania, dołączania dokumentów dowodowych, pakowania wszystkiego w koperty i rozsyłania po całej Polsce? O ile łatwiej byłoby złożyć wszystkie pozwy do jednego sądu! Wreszcie, być może najważniejsze – a gdyby tak istniała możliwość uiszczania 4 razy niższej opłaty sądowej za pozew?

Elektryzująca digitalizacja procesów windykacyjnych

Automatyzacja procesów windykacyjnych wkracza na nowy poziom, dzięki szybko postępującej digitalizacji usług świadczonych przez firmy windykacyjne, a także przez szerszy dostęp do danych w serwisach publicznych. I właśnie tym ostatnim przyjrzymy się bliżej, aby pokazać zakres zmian w ostatnich latach i oszacować realny wpływ na optymalizację procesów biznesowych.

Kiedy sytuacja zmienia się dynamicznie, reagujemy zwinnie. O współpracy z jednym z największych banków w Polsce w dobie pandemii

Poprzedni rok był pod wieloma względami przełomowy dla banków i dostawców technologicznych działających w branży finansowej. Funkcjonowanie tych pierwszych w ogromnej mierze zależy od takich czynników jak możliwość bezpośredniego kontaktu z klientami, stabilna sytuacja gospodarcza, czy obowiązujące przepisy prawa. Wraz z nadejściem pandemii zaistniała konieczność natychmiastowego dostosowania dotychczasowych procesów i systemów bankowych. Z dnia na dzień pojawiały się nowe regulacje i ograniczenia wynikające z lockdownu, do minimum zredukowano obsługę stacjonarną, zmieniły się możliwości i potrzeby konsumentów, których sytuacja finansowa w wielu przypadkach stała się mniej przewidywalna. Konsekwencją tego wszystkiego było przemodelowanie sposobu obsługi klienta oraz przeniesienie większości oferowanych usług do kanału online.

Wybór systemu windykacyjnego – uniwersalny produkt, czy szyty na miarę?

Celem tego artykułu jest przybliżyć proces wyboru nowego systemu windykacyjnego i pokazać jakie niezbędne kroki należy wykonać, aby ułatwić sobie zadanie, znaleźć partnera, który wesprze nas w osiągnięciu celu i zapewni sukces, wdrażając najlepszy system windykacyjny. 🙂 Skupię się na krokach milowych w relacji Zamawiający – Dostawca, aby zbudować relację partnerską pomocną na etapie realizacji projektu.

Jak oswoić stres w pracy windykatora

Praca w windykacji jest obarczona ogromną dawką stresu, który dotyka pracowników działu windykacji na każdym szczeblu organizacyjnym. Informowanie klienta o powstałej zaległości wymaga przygotowania z zakresu wiedzy produktowej, technik sprzedaży, negocjacji, ale przede wszystkim świadomości własnych granic wytrzymałości psychicznej. Nakreślenie własnych granic pomaga w zapanowaniu nad stresem i codziennym podejmowaniu obowiązków w dziale windykacji.

Integracja systemów windykacyjnych z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych

Jak zwiększyć efektywność pracy osób odpowiadających za nadzór nad postępowaniami sądowymi? Jak usprawnić procesy w zakresie pozyskiwania informacji sądów powszechnych? Jak efektywnie wykorzystać codzienne informacje pozyskiwane dla spraw prowadzonych przez sądy powszechne? Próbując odpowiedzieć sobie na te pytania jako zespół i wychodząc naprzeciw potrzebom automatyzacji procesów wynikających z potrzeb biznesowych, stworzyliśmy koncepcję integracji systemów produktowych z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych poprzez VSoft Court Portal Connector.