VSoft Rating

VSoft Rating to platforma służąca do kompleksowej oceny i zarządzania ryzykiem podmiotów oraz transakcji z wykorzystaniem modeli ratingowych.


Rozwiązanie może zostać zastosowane w różnych obszarach biznesowych. Wykonywana w platformie ocena podmiotu może stanowić, np.: ocenę ryzyka kredytowego klientów, ocenę wiarygodności kontrahentów handlowych czy też ocenę ryzyka finansowania klienta w obszarach: leasing, faktoring, zarządzanie wierzytelnościami, itp.


Platforma VSoft Rating może być wdrażana jako centralne miejsce ocen ryzyka w danej organizacji, jak również w modelu pełnej integracji z systemami produktowymi. Platforma może stanowić rozszerzenie rozwiązania dedykowanego do obsługi procesów kredytowych VSoft Credit i pełnić w nim rolę silnika oceny ratingowej podmiotów i transakcji kredytowych.


Zastosowanie VSoft Rating:np. firmy leasingowe, faktoringowe, energetyczne, budowlane

Najważniejsze korzyści płynące z wdrożenia VSoft Rating:Kompleksowy syVSoft Rating to platforma służąca do kompleksowej oceny i zarządzania ryzykiem podmiotów oraz transakcji z wykorzystaniem modeli ratingowych.stem do pożyczek - pełen proces sprzedaży i obsługi pożyczki
Centralna baza oceny ryzyka
Dzięki realizacji w systemie centralnej kartoteki podmiotów wraz z wszystkimi powiązanymi procesami ocen ratingowych (tzw. widok 360 stopni).
Standaryzacja i poprawa jakości procesów oceny ryzyka
Poprzez zapewnienie adekwatności metod oceny ryzyka kredytowego do danych grup podmiotów i dobór optymalnego modelu oceny ryzyka w zależności od segmentu klienta, formy prawnej prowadzonej działalności czy rodzaju ocenianej transakcji.
Szczegółowa ocena ryzyka podmiotu i transakcji
Dzięki danym z systemów zewnętrznych i wewnętrznych, możliwości implementacji różnych modeli/metodyk oceny ryzyka, dedykowanemu modelowi oceny zabezpieczeń oraz możliwość monitorowania i kontroli nadanego ratingu w jednym systemie.
Kompleksowe zarządzanie ryzykiem
Dzięki procesom monitorowania nadanych ratingów zarówno w wariancie manualnym jak również automatycznym w module wczesnego ostrzegania.
Wsparcie w optymalizacja modeli oceny ryzyka
Poprzez mechanizmy masowego przeliczania modeli ratingowych na danych przechowywanych w systemie (symulacje, kalibracje, weryfikacja skuteczności modeli).
Wsparcie w zakresie samodzielnego rozwoju modeli oceny oraz szablonów raportów
Dzięki wbudowanym mechanizmom wersjonowania oraz możliwości równoczesnej obsługi wielu modeli ocen ratingowych oraz szablonów raportów.


Sprawdź, jak VSoft Rating może usprawnić Twoje działania


VSoft Rating oferuje gotowe wzorce procesów biznesowych m.in.:
Rejestracji i wycen zabezpieczeń oraz dodatkowych danych podmiotu / transakcji.


Rejestracji podmiotu (osoba prawna) wraz z powiązaniami prawno-organizacyjnymi.


Monitorowania nadanego ratingu podmiotu i transakcji.


Wykonywanie dodatkowych ocen transakcji (np. ocena transakcji zabezpieczonej i niezabezpieczonej).


Podejmowania innych decyzji związanych z ratingiem (zawieszenie, wycofanie, utrzymanie).


Oceny ratingowej transakcji obejmującej analizę finansową / wskaźnikową, analizę wrażliwości, ocenę zabezpieczeń.


Oceny ratingowej podmiotu obejmującej w szczególności analizę finansową, analizę wskaźnikową, ocenę ilościową i jakościową.


Wykonywanie dodatkowych ocen podmiotu wynikających z jego specyfiki (np. ocena grup kapitałowych w oparciu o sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane, ocena branży w której podmiot działa).


Podejmowania decyzji dot. nadawanych ratingów z uwzględnieniem wieloszczeblowej struktury organizacyjnej i poziomów kompetencyjnych.


System umożliwia obsługę podmiotów prowadzących pełną sprawozdawczość finansową zgodną z polskim standardem rachunkowości (PSR) oraz międzynarodowym standardem rachunkowości (MSR).


Zobacz rozwiązanie VSoft Rating!Rozwiązanie posiada pełna integrację z kluczowymi konektorami dostarczanymi przez VSoft i zapewnia pełną automatyzację procesu oceny w obszarach: • Zakładania kartotek podmiotów – dane rejestrowe pobierane są automatycznie z bazy REGON (GUS)
 • Wczytywania sprawozdań finansowych – dane finansowe pobierane automatycznie z Wywiadowni gospodarczych
 • Pobierania dodatkowych danych rejestrowych – dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego, KRS
 • Pobierania informacji o upadłości podmiotu – dane z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczych
 • Pobierania raportów kredytowych przedsiębiorcy i osób fizycznych – raporty z BIG InfoMonitor, BIK, ZBP
 • Wczytywania danych branżowych – dane PONT-INFO
 • Wczytywania dodatkowych informacji zewnętrznych – kursy walut NBP, notowania giełdowe GPW, pliki JPK VAT


Umów się na prezentację


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VSoft S.A. Dane udostępnione za pośrednictwem formularza będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedstawionym w naszej Polityce prywatności.

  Dowiedz się więcej o innych naszych produktach  VSoft Credit

  System do wsparcia sprzedaży produktów bankowych

  Oferujemy kompleksową platformę wpierającą obsługę procesów kredytowych wraz z oceną ryzyka kredytowego, przeznaczoną dla banków, SKOK-ów oraz firm pożyczkowych, które chcą zoptymalizować obsługę sprzedażową oraz posprzedażową produktów finansowych oferowanych przy pomocy różnych kanałów dystrybucji.
  VSoft Scoring

  Rozwiązanie do oceny wiarygodności podmiotu (najczęściej osoby fizycznej, ale i firm) w celu otrzymania produktu finansowego

  Rozwiązanie VSoft Scoring może zostać wykorzystane w wielu obszarach biznesowych i odpowiadać na wymagania stawiane przez weryfikację behawioralną, aplikacyjną czy też kredytową. Platforma może być wdrażana jako centralne miejsce ocen ryzyka w danej organizacji, jak również w modelu pełnej integracji z systemami produktowymi.
  VSoft Connectors

  Komunikacja z zewnętrznymi bazami informacyjnymi

  Konektory pozwalają na łatwą i szybką integrację z zewnętrznymi bazami danych. Szeroki wachlarz oferowanych konektorów daje możliwość wykorzystywania danych w różnych obszarach biznesowych, takich jak np. ocena zdolności kredytowej, weryfikacja antyfraudowa, czy procesy windykacyjne.

  W przypadku dodatkowych pytań

  napisz do nas na podany adres mailowy