VSoft RET

Narzędzie do zarządzania podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym


Masz wiele nieruchomości, gruntów, terenów leśnych, rozproszonych w rożnych lokalizacjach i zmagasz się z rozliczaniem podatku według różnych stawek poszczególnych organów podatkowych? Brak narzędzi uniemożliwia poprawne i terminowe wypełnienie wielu deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego? Działania te wymagają od Ciebie dużego zaangażowania pracowników oraz dłuższej pracy nad deklaracją?

Oferujemy platformę VSoft RET przeznaczoną do tworzenia zeznań podatkowych w formatach pdf i xml oraz ich korekt. Narzędzie umożliwia prowadzenie bazy Twoich nieruchomości, przechowywanie informacji o obiektach opodatkowania oraz generowanie plików zgodnych z formatem platformy ePUAP.

Narzędzie VSoft RET skierowane jest do spółek, które:

 • mają rozproszoną infrastrukturę,
 • znajdującą się na terenie wielu gmin,
 • posiadają wiele nieruchomości, gruntów lub terenów leśnych,
 • potrzebują narzędzi do automatyzacji rozliczeń podatkowych w zakresie podatków lokalnych.

VSoft RET przeznaczony jest do gromadzenia danych, kalkulacji, tworzenia zeznań podatkowych oraz ich korekt.

Co oferuje VSoft RET


Prowadzenie bazy wszystkich nieruchomości w zakresie koniecznym do poprawnego złożenia deklaracji podatkowej, do których przyporządkowany jest odpowiedni organ podatkowy.


Przechowywanie konkretnych rodzajów przedmiotu opodatkowania z automatycznym podpowiadaniem stawek podatkowych dla każdej nieruchomości.


Kalkulacje podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, korekt tych podatków oraz wyliczenie rat na podatek zgodnie z wytycznymi organów podatkowych.


Generowanie deklaracji podatkowych wg danego organu podatkowego w sposób masowy jednocześnie dla wszystkich organów podatkowych na podstawie zaimplementowanego algorytmu doboru danych.


Korygowanie danych, łącznie z odpowiednim wyliczeniem zmian wartości podatku w ciągu roku podatkowego.Mapowanie danych klienta na słownik rejestru TERYT GUS, możliwość wprowadzania danych o adresie w sposób zautomatyzowany oraz udostępnia możliwość prowadzenia bazy organów podatkowych włącznie z ich automatycznym dopasowaniem.


Gromadzenie danych o aktualnych stawkach podatku z poszczególnych organów podatkowych.


Możliwość zasilania danymi z różnych źródeł zewnętrznych.


Tworzenie raportów w formacie MS Excel, umożliwiających dalszą pracę analityczną na danych o nieruchomościach oraz danych finansowych przechowywanych w systemie.


Uwierzytelnianie użytkowników odbywa się poprzez integrację z Active Directory.Obsługiwane wzory deklaracji


DN-1 z załącznikami ZDN-1 i ZDN-2

DR-1, z załącznikami ZDR-1 i ZDR-2

DL-1, z załącznikami ZDL-1 i ZDL-2

Korzyści dla użytkowników

Eliminacja pracy manualnej i uproszczenie procesu rozliczania

Oszczędność czasu i zmniejszenie potrzebnych zasobów

Eliminacja błędów oraz szybki dostęp do danych i raportów

Łatwość masowego generowania deklaracji i wprowadzania zmian

Napisz do nas, aby otrzymać dodatkowe materiały


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VSoft S.A. Dane udostępnione za pośrednictwem formularza będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedstawionym w naszej Polityce prywatności.

  VSoft Tax Reporting

  Narzędzie do rozliczania wszystkich rodzajów zeznań podatkowych


  Oferujemy narzędzie, które zostało zaprojektowane do kompleksowej obsługi rozliczania zeznań podatkowych, które instytucje finansowe oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa zobligowane są wysyłać do Ministerstwa Finansów.

  jQuery(function(){ var $ = jQuery; $(".podatek-kontakt").click(function(e){ e.preventDefault(); $('html, body').animate({ scrollTop : jQuery('#podatek-kontakt').offset().top - 100 },800); return false; }); })