Jak prowadzić efektywną sprzedaż produktów ubezpieczeniowych w sieciach dealerskich?

Wybór nowego samochodu otwiera przed klientem różnorodne opcje finansowania, a każdy klient ma swoje unikalne potrzeby. Bez względu na formę zakupu, w każdym przypadku, pojazd musi być ubezpieczony – od minimalnego zakresu ubezpieczenia, czyli OC dopuszczającego pojazd do ruchu, aż do sprzedaży pakietowej z gamą produktów dodatkowych.

Kierowanie siecią sprzedaży nie powinno być ograniczone standardami, ale dopasowane do własnych preferencji i strategii. Dla branży ubezpieczeniowej, zorientowanej na sieci dealerskie, możliwość indywidualnego kształtowania strategii sprzedażowej staje się nieodzownym elementem osiągania sukcesu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, prezentujemy System VSoft Insurance Platform, innowacyjne rozwiązanie, które nie tylko usprawnia proces sprzedaży polis ubezpieczeniowych w sieci dealerskiej, ale także daje pełną kontrolę nad strategią sprzedażową.

Anna Kurek Płaneta, dyrektor rozwoju VSoft, podkreśla: – Od wielu lat zajmujemy się tworzeniem rozwiązań dla rynku ubezpieczeniowego. Przez ten czas czerpaliśmy wiedzę dotyczącą standardów i wyzwań branży. Skupiliśmy się m.in. na tym, aby proces sprzedaży ubezpieczeń obejmował wszystkie formy finansowania, różną liczbę współwłaścicieli pojazdu, jego użytkowników, czy też końcowych płatników składki za polisę – oferując przy tym różne produkty pakietowe i uzupełniające.

Zarządzanie produktami oraz prowizjami

Kluczowym elementem systemu VIP jest możliwość odzwierciedlenia struktury sieci sprzedaży w systemie, z zachowaniem hermetyzacji danych dla poszczególnych dealerstw. Dealerstwa mogą funkcjonować indywidualnie lub w grupach, oferując różne marki pojazdów i prace na zróżnicowanych stawkach prowizyjnych. System monitoruje wyniki sprzedaży, automatycznie ustala prowizje, a proces kończy się rozliczeniem i wypłatą prowizji. Poniższy schemat przedstawia opisany proces.

Każdy z elementów jest zmienny w czasie, więc system powinien umożliwić zarządzanie konfiguracją i reagowanie na zmiany przez administratorów. Możliwość definiowania wielu produktów, zarzadzanie prowizjami, zakresem ubezpieczenia czy włączanie i wyłączanie produktów ze sprzedaży – to kluczowe elementy, które umożliwiają taką reakcję.

Oferty kalkulowane są na podstawie produktu, a te korzystają z taryf dynamicznych i tzw. płaskich stawek. VIP integruje się jednakowo z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które udostępniają swoją taryfę online, a także posiada wewnętrzne narzędzia umożliwiające implementację dowolnej taryfy ubezpieczeniowej.

Integracja z systemem leasingowym oraz systemami wspomagającymi

System ubezpieczeniowy powinien być przygotowany do integracji z systemami działającymi w organizacji. Dwukierunkowa integracja przyczynia się do podniesienia jakości danych w całej organizacji oraz umożliwia automatyzację wielu procesów. Stopień integracji VIP jest dostosowywany na etapie analizy i wdrożenia systemu. Poniższy schemat prezentuje możliwości platformy w zakresie integracji oraz korzyści, które płyną z odpowiedniego wykorzystania interfejsów.

Przedstawione rozwiązanie to przykład, jak technologia wspiera biznes w branży Financial Services z rozległą siecią dealerską. W rozwijającym się rynku ubezpieczeń elastyczne zarzadzanie sieciami sprzedaży staje się kluczowym czynnikiem sukcesu. Nowoczesne rozwiązania nie tylko ułatwiają procesy sprzedażowe, ale także umożliwiają personalizacje strategii, zapewniając efektywne zarzadzanie polisami ubezpieczeniowymi na każdym etapie.

Grzegorz Skulimowski

W branży IT porusza się od 20 lat, informatyk także z wykształcenia – absolwent Informatyki na Uniwersytecie Śląskim. Do zespołu VSoft dołączył w 2010 roku jako ekspert ds. jakości, następnie pełnił rolą analityka, dziś jest architektem rozwiązań biznesowych. Stanowi ogromne wsparcie na linii klient – firma specjalizując się w analizie i projektowaniu systemów informatycznych. Odpowiedzialny jest głównie za rozwój platformy ubezpieczeniowej VSoft Insurance Platform.

Zobacz również

See also

O bezpiecznym i efektywnym wprowadzaniu salonów dealerskich w cyfrową rzeczywistość oraz korzyściach, które przynosi digitalizacja – opowiadają Paweł ...

Feedback od odbiorców rozwiązania może też być źródłem inspiracji do dalszego innowacyjnego rozwoju produktu, co może się przyczynić do zwiększenia ...