Jak innowacyjne rozwiązania zwiększają efektywność operacyjną w multiagencji ubezpieczeniowej?

Współcześnie, coraz chętniej wykorzystujemy rozwiązania informatyczne, aby wspomagały codzienne procesy biznesowe — w tym także w branży ubezpieczeniowej. Dostępne na rynku rozwiązania IT przynoszą wiele korzyści zarówno dla ubezpieczycieli, multiagencji ubezpieczeniowych, jak i klientów. Wdrożenie odpowiednich narzędzi niewątpliwie pozwala na zwiększenie efektywności pracy i skrócenie czasu potrzebnego na realizację różnego rodzaju zadań.

Jednym z argumentów przemawiających za szerokim wykorzystaniem nowoczesnej technologii w branży ubezpieczeniowej jest wsparcie, które zapewnia ona dla tak zwanych procesów masowych. System, który automatyzuje powtarzalne czynności, pomaga w skutecznej realizacji wyznaczonych celów biznesowych, a to z kolei przekłada się na wzrost efektywności operacyjnej i tym samym konkurencyjności wśród rynkowych graczy.

Wznowienia polis – biznesowa codzienność

Doskonale wiemy, że jednym z kluczowych procesów multiagencyjnych są wznowienia polis. Stanowią one niezwykle ważny element strategii sprzedażowej i tworzą znaczącą część jej portfela. Przygotowanie oferty wznowienia ubezpieczenia wymaga dużej ilości pracy i zaangażowania ze strony agenta, a w dużej mierze są to powtarzalne czynności, które może wykonać za nas odpowiednie narzędzie. Działania związane ze wznowieniami można zautomatyzować poprzez wykorzystanie odpowiednich mechanizmów systemowych. VSoft Insurance Platform (VIP) oferuje wiele funkcjonalności, wspierając użytkownika na poszczególnych płaszczyznach działania:

Monitorowanie i przypominanie

VIP monitoruję bazę polis, tak aby na bieżąco informować o ilości polis kończących się w określonym czasie. Dedykowane wskaźniki umieszczone na dashboardzie systemu prezentują polisy, dla których należy przygotować ofertę kontynuacji ubezpieczenia, ułatwiając tym samym proces monitoringu wznowień oraz długofalowy proces planowania prac w multiagencji.

Raporty i eksporty danych

System udostępnia szereg zaawansowanych filtrów, dzięki którym możliwe jest precyzyjne zawężenie bazy polis kończących się, oraz wyeksportowanie takiej listy do pliku Excel. W skład rozwiązania wchodzi również interfejs oData, który umożliwia samodzielne tworzenie raportów.

Na przygotowanie oferty ubezpieczenia, często potrzeba więcej niż standardowe 30 dni. Dzięki raportom, filtrom i eksportom, można z wyprzedzeniem generować odpowiednie zestawienia i planować prace w zespole.

Automatyzacja i operacje masowe

System VIP oferuje moduł operacji masowych, który automatycznie monitoruje bazę polis i generuje konkretny ich zbiór wymagający odnowienia. Co istotne — wspomniane monitorowanie odbywa się z wykorzystaniem odpowiednich szablonów, które można samodzielnie konfigurować.

Dzięki wspomnianym mechanizmom agenci mogą odpowiednio wcześniej rozpocząć prace nad przygotowaniem oferty ubezpieczenia dla danego przedmiotu leasingu, a także mieć pewność, że każdy z przedmiotów pozostanie objęty kontynuacją ochrony ubezpieczeniowej.

Istotnym elementem funkcjonalności jest możliwość samodzielnego decydowania o tym, czy system powinien wskazać tylko polisy dobiegające końca, przygotować dla nich ofertę konkretnego TU, przygotować ofertę wraz z kontrofertami czy od razu wystawić polisę. Szeroka konfiguracja umożliwia wybór odpowiedniego scenariusza dla konkretnych polis danego TU. Integralną częścią systemu jest mechanizm generowania dokumentu oferty lub porównania ofert, a w zależności od ustawień systemu, takie dokumenty mogą być generowane zarówno w procesie automatycznego wznawiania, jak i dostarczane do dowolnego zewnętrznego systemu za pośrednictwem API lub dostarczane bezpośrednio do klienta.

Zwiększenie satysfakcji klientów dzięki masowym wznowieniom

Platforma VIP dba o to, aby dla każdej kończącej się polisy ubezpieczeniowej, przygotować ofertę wznowieniową z domyślnym zakresem ubezpieczenia takim, jaki został ustalony w poprzednim roku ochrony. W przypadku generowania kontrofert innych TU w ramach jednego procesu system stara się automatycznie dostosować odpowiedni zakres ubezpieczenia, do tego, który znajduje się na wznawianej polisie. W ten sposób agenci nie muszą ręcznie ustalać zakresu ubezpieczenia, co przekłada się na optymalizację czasu i kosztów przygotowania ofert. Automatyzacja tego procesu pozwala na uniknięcie błędów, które mogą pojawić się w trakcie obsługi manualnej i zapewnia większą dokładność przetwarzania danych, co przekłada się na zwiększenie zadowolenia klientów i utrzymywanie z nimi stałej relacji handlowej. Masowa obsługa wznowień polis pozwala na przetwarzanie większej liczby wniosków, w krótszym czasie, zwiększając tym samym efektywność i skuteczność obsługi klientów.

Co więcej, odpowiednia obsługa wznowień umożliwia firmie szybsze reagowanie na potrzeby klientów i umożliwia dostosowanie oferty ubezpieczeniowej do ich potrzeb na wcześniejszym etapie.

Zalety płynące z korzystania z platformy VIP

Podsumowując, dzięki VSoft Insurance Platform, agencje zyskują pełną kontrolę nad procesem wznowieniowym ubezpieczeń, a jest to tylko jedna z wielu korzyści, jakie oferuje platforma.

Nasza platforma to narzędzie idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Zapewnia nie tylko efektywność kosztową, ale także szybką i bezproblemową obsługę klienta. VSoft Insurance Platform to najlepsza inwestycja w rozwój firmy leasingowej.

Poznaj szczegółowy zakres funkcjonalności modułów VSoft Insurance Platform.

Jesteśmy na rynku od ponad ćwierć wieku. Od początku naszej przygody wiedzieliśmy, że nie chcemy być jedynie biernym dostawcą rozwiązań. Od zawsze stawiamy na wymianę wiedzy i doświadczeń. Chętnie pogłębiamy tematy, które uważamy za istotne, szczególnie w obrębie branż, z którymi współpracujemy na co dzień. Chętnie analizujemy i omawiamy zmiany technologiczne oraz dzielimy się własnymi przemyśleniami. Pokazujemy jak uczymy się na błędach i z jakich działań jesteśmy dumni.

Zobacz również

See also

Feedback od odbiorców rozwiązania może też być źródłem inspiracji do dalszego innowacyjnego rozwoju produktu, co może się przyczynić do zwiększenia ...