VSoft Document Services

VSoft Document Services to rozwiązanie pozwalające na definiowanie szablonów dla dokumentów, pism i e-maili wysyłanych do klientów. Szablon jest dokumentem stworzonym w aplikacji MS Word, uzupełnionym przez projektanta specjalnymi znacznikami, w miejsce których docelowo wstawiane są pochodzące z systemu dane.

Kluczowe cechy


Możliwość wykorzystania w szablonie dokumentu wszystkich funkcji MS Word oraz wstawienia wykresów z MS Excel.


Wstawianie w ramach szablonu dokumentu, znaczników, które będą uzupełniane danymi pobieranymi z systemu.


Opcja wstawiania danych wielokrotnych: wypełniania tabel danych, uzupełniania list w dokumencie.


Wykorzystanie wydruków jako jednej z czynności w zdefiniowanym procesie biznesowym.


Możliwość generowania dokumentów na potrzeby wielu systemów poprzez udostępnienie im usługi sieciowej.


Brak konieczności instalacji narzędzi biurowych w środowisku serwerów produkcyjnych oraz zminimalizowanie rozmiaru wygenerowanych dokumentów, dzięki zastosowaniu formatu Open XML (pliki .docx).

Zobacz, co zyskasz korzystając z naszego rozwiązania


Standaryzacja wyglądu dokumentacji
Standaryzacja sposobu generowania i wyglądu określonych typów dokumentów w organizacji.
Intuicyjny sposób projektowania
Tworzenie wzorców dokumentów w środowisku MS Word dostępne dla użytkowników bez specjalistycznej wiedzy.
Wsparcie obsługi pism
Automatyczne, wstępne uzupełnianie szablonów pism danymi pobieranymi bezpośrednio z systemu. Zwalnia to użytkownika z konieczności ręcznego, żmudnego wypełniania fragmentów pism zawierających dane osobowe, adresowe itd.

Zastosowania


System posiadający funkcję wysyłania powiadomień w formie e-maili


System generujący dokumenty (np. wnioski kredytowe, umowy ubezpieczenia) wedle określonego wzorca

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy