Blog

wszystkie

Ewolucja tak, rewolucja nie

O bezpiecznym i efektywnym wprowadzaniu salonów dealerskich w cyfrową rzeczywistość oraz korzyściach, które przynosi digitalizacja – opowiadają Paweł Wroniewicz i Grzegorz Skulimowski.

Automatyzacja pracy kancelarii prawnej – integracja z Portalem Informacji Sądów Powszechnych

Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości sprawiła, że kancelarie prawne stają przed wyzwaniem efektywnego zarządzania informacjami sądowymi. Dostępność elektronicznych danych otwiera nowe możliwości automatyzacji procesów, eliminując potrzebę manualnego wykonywania powtarzalnych czynności. Odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie szybkiego i sprawnego pozyskiwania informacji z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych jest VSoft Court Portal Connector.

Low-code: Technologiczny akcelerator transformacji cyfrowej w bankowości

Sztuczna inteligencja i platformy low-code razem stanowią potężne narzędzie w rękach banków dążących do optymalizacji zasobów IT i przyspieszenia cyfrowej transformacji. Low-code umożliwia szybkie i efektywne tworzenie systemów, a AI wspiera ten proces, zmniejszając barierę technologiczną i pozwalając na bardziej intuicyjne zarządzanie danymi i procesami.

Zastosowanie VSoft Collection w tradycyjnym postępowaniu sądowym

VSoft Collection został zaprojektowany z myślą o wsparciu użytkowników w prowadzeniu elektronicznych postępowań sądowych. System oferuje również funkcje, które w znacznym stopniu ułatwiają obsługę procesów tradycyjnych: sądowego i egzekucyjnego. Sprawdź, jak automatyzacja procesów może usprawnić codzienną pracę osób odpowiadających za nadzór nad postępowaniami sądowymi.

Produktowa sztuka kompromisów

Feedback od odbiorców rozwiązania może też być źródłem inspiracji do dalszego innowacyjnego rozwoju produktu, co może się przyczynić do zwiększenia jego konkurencyjności na rynku. Dlatego niezwykle ważne jest, aby umieć wypracować kompromis między rozwojem produktu a oczekiwaniami klientów.

Jak prowadzić efektywną sprzedaż produktów ubezpieczeniowych w sieciach dealerskich?

Wybór nowego samochodu otwiera przed klientem różnorodne opcje finansowania, a każdy klient ma swoje unikalne potrzeby. Jednakże bez względu na formę zakupu, w każdym przypadku, pojazd musi być ubezpieczony – od minimalnego zakresu ubezpieczenia, czyli OC dopuszczającego pojazd do ruchu, aż do sprzedaży pakietowej z gamą produktów dodatkowych.

Wykorzystanie potencjału platformy low-code w bankowości

Już za dwa lata nawet 75% systemów IT stosowanych w biznesie będzie powstawać z wykorzystaniem platform niskokodowych lub wręcz bezkodowych, a przychód, wygenerowany przez ten segment rynku IT, do roku 2030 przekroczy 187 mld USD.

Rewolucja finansów Młodego Pokolenia. Trendy i zmiany w bankowości

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczną ewolucję w świecie finansów, zwłaszcza w kontekście młodego pokolenia. W artykule postanowiliśmy podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat najnowszych trendów i zmian w bankowości oraz tego, jak technologia rewolucjonizuje podejście do finansów.

Nowoczesne procesy online w bankowości oparte na systemie workflow

W dzisiejszej dynamicznej rzeczywistości bankowości kluczowym aspektem skutecznego funkcjonowania instytucji finansowej jest konsekwentne dostosowywanie się do postępującej digitalizacji. Nowoczesne technologie i innowacyjne aplikacje stają się nieodłącznym elementem codziennej pracy banków, a kluczem do sukcesu jest nie tylko ich implementacja, lecz również umiejętne dostosowanie do zmieniających się potrzeb klientów. Niezależnie od lokalizacji czy urządzenia, z którego korzystają, klienci oczekują płynnych, spersonalizowanych i dostępnych online procesów. W tym kontekście istotnym narzędziem staje się system workflow, który nie tylko umożliwia skoordynowane przepływy pracy, lecz także wprowadza element automatyzacji, usprawniając kluczowe procesy bankowe.

Wewnątrzsektorowa wymiana informacji i edukacja klientów to najskuteczniejsze działania antyfraudowe

Fraudy kredytowe stanowią jedno z głównych ryzyk, z jakimi na co dzień mierzą się instytucje finansowe. Wraz z dynamicznym rozwojem zdalnych kanałów transakcyjnych rośnie zagrożenie ze strony cyberprzestępców, którzy stosują coraz bardziej zaawansowane i wyrafinowane techniki oszukańcze. Nasuwa się pytanie, które z nich nabierają szczególnego znaczenia dziś, w dobie triumfalnego pochodu sztucznej inteligencji?

Na styku ubezpieczeń, leasingów i zakładów ubezpieczeniowych, czyli o integracjach, przetwarzaniu danych i różnych produktach

Poniższym artykułem chciałbym zwrócić uwagę na kilka aspektów związanych z obsługą danych w organizacjach oraz pokazać korzyści płynące z odpowiedniej integracji systemu ubezpieczeniowego z otoczeniem. Pisząc o integracjach, mam na myśli różnego rodzaju połączenia, nie tylko te z systemami zakładów ubezpieczeń. Chciałbym również pokazać, w jaki sposób systemy ubezpieczeniowe mogą być naturalnym hubem komunikacyjnym pomiędzy światem zewnętrznym a wewnętrznymi systemami organizacji. Skonkretyzować korzyści płynące z posiadania dobrej integracji pomiędzy systemami oraz wskazać, jak ogromny wpływ na czas obsługi spraw mają właśnie dane.

Zarządzanie produktem ubezpieczeniowym

W ostatnim wpisie blogowym pisaliśmy o interfejsie API, procesach sprzedażowych oraz o Systemie ubezpieczeniowym, który może być silnikiem produktowym dla innych systemów. Chcielibyśmy rozwinąć to ostatnie zagadnienie, związane z silnikiem produktowym, skupiając się na zarządzaniu produktami ubezpieczeniowymi. Zaczniemy od określenia, czym jest produkt ubezpieczeniowy.

Rozwój systemu windykacyjnego VSoft Collection: nowe perspektywy i skuteczność w zarządzaniu postępowaniami sądowymi

Świat windykacji jest dynamiczny i pełen wyzwań. Brak spłaty zadłużenia jest problemem, który nie tylko wpływa na finanse firm, ale także wymaga skutecznej interwencji. VSoft Collection, lider w dziedzinie zarządzania procesami windykacyjnymi, pozostaje na czele innowacji, dostarczając narzędzi umożliwiających użytkownikom prowadzenie postępowań sądowych zarówno w drodze elektronicznej, jak i tradycyjnej. W tym artykule przyjrzymy się najnowszym rozwiązaniom, które ten system oferuje, zmieniając grę w branży windykacyjnej.

Prosty język w analizie – klucz do efektywnej komunikacji

Pamiętajmy, że dokument analizy to tekst użytkowy, a nie dzieło literackie. Nie ma mieć walorów artystycznych ani odpowiadać na estetyczne oczekiwania odbiorców. Ma spełnić konkretne zadanie – przekazać informacje tak, aby obie strony – autor i odbiorca – miały pewność, że dobrze się rozumieją.

Programowanie sukcesu – wywiad z Marcinem Wierzbikiem

VSoft to software house z długą, prawie 30-letnią historią, ale przede wszystkim VSoft to ludzie, którzy go tworzą. Głównym segmentem działalności firmy są rozwiązania dedykowane, systemy szyte na miarę potrzeb klienta. W naszej pracy ważne jest, żeby zespół był zgrany oraz by miał umiejętności nie tylko technologiczne, ale również biznesowe i interpersonalne.