Blog

wszystkie

Zarządzanie produktem ubezpieczeniowym

W ostatnim wpisie blogowym pisaliśmy o interfejsie API, procesach sprzedażowych oraz o Systemie ubezpieczeniowym, który może być silnikiem produktowym dla innych systemów. Chcielibyśmy rozwinąć to ostatnie zagadnienie, związane z silnikiem produktowym, skupiając się na zarządzaniu produktami ubezpieczeniowymi. Zaczniemy od określenia, czym jest produkt ubezpieczeniowy.

Rozwój systemu windykacyjnego VSoft Collection: nowe perspektywy i skuteczność w zarządzaniu postępowaniami sądowymi

Świat windykacji jest dynamiczny i pełen wyzwań. Brak spłaty zadłużenia jest problemem, który nie tylko wpływa na finanse firm, ale także wymaga skutecznej interwencji. VSoft Collection, lider w dziedzinie zarządzania procesami windykacyjnymi, pozostaje na czele innowacji, dostarczając narzędzi umożliwiających użytkownikom prowadzenie postępowań sądowych zarówno w drodze elektronicznej, jak i tradycyjnej. W tym artykule przyjrzymy się najnowszym rozwiązaniom, które ten system oferuje, zmieniając grę w branży windykacyjnej.

Prosty język w analizie – klucz do efektywnej komunikacji

Pamiętajmy, że dokument analizy to tekst użytkowy, a nie dzieło literackie. Nie ma mieć walorów artystycznych ani odpowiadać na estetyczne oczekiwania odbiorców. Ma spełnić konkretne zadanie – przekazać informacje tak, aby obie strony – autor i odbiorca – miały pewność, że dobrze się rozumieją.

Zwiększ efektywność procesów windykacyjnych dzięki konektorom VSoft

Oczywiste jest, że optymalizacje procesów w biznesie są bardzo ważne. Przyczyniają się do zwiększenia wydajności, rynkowej konkurencyjności, zadowolenia klientów, efektywnego zarządzania zasobami oraz redukcji kosztów. A to z kolei tworzy idealne środowisko do wzrostu biznesu i jego rentowności. Celem artykułu jest ułatwienie wyboru odpowiedniego systemu, który przyśpieszy pracę kancelarii, a także będzie dostarczał wszystkich niezbędnych informacji na temat jakości portfela wierzytelności.

Bezpieczeństwo danych – jakie rozwiązania stosowane są w systemach bankowych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych klientów i zapobiec przestępstwom finansowym?

Banki, w swoich systemach, przechowują i przetwarzają ogromne ilości danych finansowych i osobistych swoich klientów, co sprawia, że są one atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców. Bezpieczeństwo systemów informatycznych w sektorze bankowym ma zatem ogromne znaczenie. W niniejszym artykule przyjrzymy się głównym aspektom bezpieczeństwa systemów w bankowości oraz środkom, jakie banki podejmują, aby chronić swoje systemy przed zagrożeniami.

Podbij rynek ubezpieczeń: Jak przekształcić multiagencję ubezpieczeniową w lidera branży?

W dzisiejszej erze cyfrowej, aplikacje, z których korzystamy na co dzień, przetwarzają ogromne ilości danych, dostarczając nam te, które są w danym momencie niezbędne. Bez względu na to, jak i skąd pochodzą te informacje, skupiamy się głównie na ich efekcie – fakcie, że są dostępne. Oczekiwania użytkowników końcowych koncentrują się na ergonomicznym korzystaniu z aplikacji, łatwości dostępu do odpowiednich informacji, szybkości działania i atrakcyjnym wyglądzie. Zbudowanie odpowiedniego interfejsu graficznego, z którego korzysta wielu użytkowników, jest niewątpliwie ciekawym wyzwaniem. Jednakże istotniejszym jest skonstruowanie go tak, aby dostarczał użytkownikowi odpowiednie informacje, oraz w sposób, który pozwoli na pełną integrację naszego rozwiązania z innymi systemami.

Integracja z e-Sądem – zalety i automatyzacja postępowania EPU z systemem VSoft Collection

W dzisiejszych czasach rozwój technologii ma ogromny wpływ na różne aspekty naszego życia, w tym również na systemy prawne i sądownicze. W celu usprawnienia postępowania sądowego oraz zapewnienia większej efektywności procesów windykacyjnych, firma VSoft wprowadza innowacyjne narzędzie – VSoft Collection. Jedną z najważniejszych cech tego rozwiązania jest jego doskonała integracja – zarówno z sądem tradycyjnym (poprzez PISP) jak i z e-Sądem (EPU), co przynosi liczne korzyści zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli.

Dlaczego warto wdrożyć nowoczesny system IT w kancelarii brokerskiej w 2023?

W dzisiejszych czasach, wraz z postępem technologicznym, systemy informatyczne stały się nieodzowną częścią funkcjonowania większości firm i organizacji. Kancelarie brokerskie nie są wyjątkiem. W branży gdzie szybkość i innowacyjność są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, korzystanie z najnowszych technologii jest niezbędne do utrzymania konkurencyjności na rynku.

Wpływ zmiany stawki WIBOR na WIRON w ujęciu IT

Każda zmiana wpływająca m.in na procesy kredytowe, musi zostać poprzedzona analizą i oceną wpływu modyfikacji na istniejące rozwiązania systemowe. Należy także oszacować wpływ na toczące się inicjatywy/projekty, które dotyczą dodania nowego wskaźnika lub zamiany wskaźnika z Wiboru na Wiron. Miejsc, w których wykorzystujemy wskaźnik Wibor jest wiele i dotyczą wielu segmentów klientów, etapów w procesie i kanałów dystrybucji. Mają one również wpływ na kształt szablonów dokumentów oraz np. na przeliczenia reguł wykorzystywanych w procesach automatycznego monitorowania transakcji. Analiza wpływu zmiany jest więc wieloobszarowa i dotyka wielu miejsc w procesach.

Przełomowe rozwiązania chmurowe w sektorze kredytowym: korzyści i innowacje

Niemal każdego dnia na świecie wdrażane jest jakieś nowe rozwiązanie technologiczne lub nowa wersja systemu informatycznego. Wszelkiego rodzaju transformacje obecnych systemów wymuszają przede wszystkim sytuacje awaryjne, takie jak na przykład życie i praca podczas pandemii COVID. W przypadku takich transformacji możliwość szybkiej i bezproblemowej migracji aplikacji/systemów/danych do tzw. chmury odgrywa znaczącą rolę. Migracja jest ogromną szansą dla firm na usprawnienie procesów, wzrost efektywności, czy też oszczędności kosztowych, jak i bezpośrednim wsparciem wszelkiego rodzaju eko-przemian w świecie IT.

Jak innowacyjne rozwiązania zwiększają efektywność operacyjną w multiagencji ubezpieczeniowej?

Współcześnie, coraz chętniej wykorzystujemy rozwiązania informatyczne, aby wspomagały codzienne procesy biznesowe — w tym także w branży ubezpieczeniowej. Dostępne na rynku rozwiązania IT przynoszą wiele korzyści zarówno dla ubezpieczycieli, multiagencji ubezpieczeniowych, jak i klientów. Wdrożenie odpowiednich narzędzi niewątpliwie pozwala na zwiększenie efektywności pracy i skrócenie czasu potrzebnego na realizację różnego rodzaju zadań.

Rynek wierzytelności vs. regulacje prawne w Polsce oraz UE

Rynek wierzytelności jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, który pomaga w kontrolowaniu ryzyka kredytowego, a także umożliwia firmom i instytucjom finansowym odzyskiwanie długów. Jednak w ostatnich latach rynek ten zmaga się z szeregiem wyzwań, w tym regulacjami prawnymi.

Rola platform low-code w dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej

Gwałtowny rozwój technik tworzenia software-u nie jest już przyszłością a teraźniejszością. Wynika z potrzeby zaspokojenia błyskawicznie rosnących potrzeb biznesowych w wielu branżach. W dobie Czwartej Rewolucji przemysłowej właściwie nie ma już obszaru, która radzi sobie bez systemów wspierających. Coraz większe i bardziej skomplikowane rozwiązania, stają się codziennością. Postępujący rozwój technologii zmienia proces myślenia z „jak to zrobimy?” na „co i na kiedy?” Poziom abstrakcji rośnie, a czasu na „jak?”, właściwie już nie ma. Chcemy szybciej i więcej!

Jak technologia może pomóc w procesach egzekucyjnych? Zalety wykorzystania VSoft KO Connector

Technologia pomaga usprawniać i automatyzować wiele z zadań, które jeszcze do niedawna były wykonywane przez pracowników odręcznie, zwiększając efektywność organizacji oraz ograniczając ilość powtarzalnej pracy. Ponadto może wspomóc także długotrwałe i żmudne procesy egzekucyjne, ograniczając ilość wykonywanych manualnie czynności i pozwalając pracownikom w pełni skupić się na zapewnieniu wysokiej efektywności tych procesów.

Rozwiązania wspierające procesy kredytowe w banku

Stacjonarna obsługa procesów kredytowych wraz z biegiem lat staje się zadaniem angażującym coraz to większą liczbę wykwalifikowanych pracowników na każdym ze swoich etapów: sprzedaży, rejestracji wniosku, jego ocenie oraz decyzji kredytowej. Etapy te wymagają zatrudniania rozmaitych osób posiadających różne kompetencje. Pracownicy zaangażowani w obsługę procesów kredytowych muszą mieć umiejętności sprzedażowe, znać się na analityce, czy też świetnie potrafić organizować pracę. Na szczęście, dynamicznie zmieniający się rynek bankowości udostępnia wiele narzędzi, za pomocą których w znaczny sposób można zautomatyzować i usprawnić każdy z kroków procesu sprzedażowego. Dopasowane i nowoczesne rozwiązania wspomogą realizację procesów kredytowych i sprawią, iż pracownicy obsługujący klientów posiadać będą o wiele mniej obowiązków.

Trendy technologiczne w windykacji

Zmiana to znak rozpoznawczy naszych czasów. I choć wydawać by się mogło, iż jesteśmy przyzwyczajeni do dynamicznie zmieniających się warunków i posiadamy umiejętność szybkiej adaptacji, to współczesne realia zmuszają organizacje do jeszcze większej elastyczności. Trend ten widoczny jest szczególnie w branży windykacyjnej, która mocno ewoluuje, przez co perspektywa technologiczna w tym sektorze cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zautomatyzowanie procesów windykacyjnych jest dziś na porządku dziennym, co przekłada się na jakość obsługi Klienta oraz jej usprawnienie.