VSoft Insurance Platform

Platforma dedykowana agencjom ubezpieczeniowym, pośrednikom ubezpieczeniowym i asekuracyjnym oraz towarzystwom ubezpieczeniowym, która wspiera pełen proces sprzedaży, począwszy od kalkulacji wstępnej dla klienta, doboru produktów, porównania warunków i wariantów ofert, poprzez sprzedaż i obsługę płatności, aż po rozliczenia, np. wewnętrzne – z siecią sprzedaży, czy zewnętrzne – z agencjami sprzedaży/towarzystwami ubezpieczeniowymi. System wspiera również procesy związane z obsługą posprzedażową (aneksy, wznowienia polis) oraz obsługuje procesy szkody ubezpieczeniowej.

Jak to działa?
Jesteś klientem
Możesz kupić ubezpieczenie w maszynie vendingowej na swojej stacji benzynowej lub w supermarkecie. Zarówno w aplikacji webowej jak i mobilnej możesz skalkulować polisę, porównać warunki w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych, a poprzez portal klienta mieć stały dostęp do swoich ubezpieczeń, zgłaszać szkody i realizować płatności.Jesteś administratorem biznesowym lub managerem agencji
Do swojej dyspozycji masz dwa moduły systemu: VIP CORE składający się z silnika produktowego, bazy danych i silnika operacji masowych, które obsługują kalkulacje i polisowanie w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych, oraz VIP BACKEND, w którym całościowo administrujesz systemem.

• Definiujesz produkty oraz GUI.
• Zarządzasz użytkownikami, pulami druków, aplikacjami mobilnymi i maszynami wvndingowymi.
• Administrujesz bazą kontrahentów, przedmiotów i dokumentów.
• Ekstrakt danych.Jesteś agentem
Wygodnie, w jednym miejscu, kalkulujesz oferty, porównujesz wersje polis różnych ubezpieczycieli, zarządzasz relacjami z klientami w module CRM, każdego klienta widzisz w kompleksowym widoku 360°, wyceniasz pojazdy, aneksujesz, wznawiasz i wypowiadasz polisy, obsługujesz szkody i generujesz każdy potrzebny Ci raport. Co więcej, do swojej dyspozycji masz VSoft Smart, aplikację mobilną wykorzystującą możliwości smartfona/tabletu w aplikacjach webowych, i np. jednym kliknięciem zaczytujesz informacje z kodu AZTEC dowodu rejestracyjnego.

Dla kogo VSoft Insurance Platform?Towarzystwa ubezpieczeniowe

Agencje i multiagencje ubezpieczeniowe

Pośrednicy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni

Praca z VSoft Insurance Platform to:


System dla agencji ubezpieczeniowej, wspierający pełen proces sprzedaży, procesy związane z obsługą posprzedażową oraz obsługę procesów szkody ubezpieczeniowej
Poprawa efektywności działania
Dzięki możliwości automatycznego przeprowadzania procesu obsługi klienta w systemie 24/7. Przy zastosowaniu porównywarki ofert agent wprowadza tylko raz dane do kalkulacji składki dla różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.. Zastosowanie VIP pozwala na jednoczesną obsługę wielu klientów w oddziałach poprzez udostępnienie kilku różnych kanałów sprzedaży. Pracownicy korzystają z jednego systemu i nie muszą przełączać się pomiędzy aplikacjami.
Podniesienie jakości obsługi
Automatyzacja procesów zakupu polisy oraz sprawne tworzenie dokumentacji sprawiają, że skraca się czas obsługi klienta. Dzięki dostępowi do produktów kilku towarzystw ubezpieczeniowych agent ma możliwość dopasowania produktu do konkretnych potrzeb klienta. Automatyzacja procesów rozliczenia produkcji i prowizji minimalizuje prawdopodobieństwo popełnienia pomyłki we wzajemnych rozliczeniach.
Obniżenie kosztów funkcjonowania multiagencji
Zastosowanie VIP umożliwia zmniejszenie zasobów ludzkich koniecznych do bezpośredniej obsługi klienta. Pełna konfiguracja definicji produktów z użyciem MS Excel pozwala na ich wdrażanie bez udziału dostawcy, co skraca „time-to-market” i zapewnia możliwość szybkiej reakcji na zmiany rynkowe. Dzięki czemu obniżane są koszty związane z utrzymaniem systemu.
Automatyzacja procesów obsługi i ekologia
Rozwiązanie automatyzuje proces sprzedaży produktów ubezpieczeniowych wraz z archiwizacją elektronicznej wersji dokumentacji wytwarzanej podczas obsługi klienta. Zapewnia także stały dostęp do wymaganych prawnie dokumentów ubezpieczeniowych oraz możliwość ich szybkiej aktualizacji, np. OWU – bez konieczności dystrybucji papierowej wersji dokumentów do agentów. Automatyzacja rozliczania produkcji z zastosowaniem elektronicznych dokumentów polisowych pozwala na ograniczenie do minimum zużycia papieru.
Zwiększenie kontroli nad siecią sprzedaży
VIP pozwala zwiększyć kontrolę nad przebiegiem procesów sprzedażowych w różnych kanałach. Umożliwia śledzenie procesu przepływu środków pieniężnych oraz dokonywanie rozliczeń produkcji i prowizji w systemie.
Innowacyjny wizerunek
Zastosowanie nowoczesnego narzędzia informatycznego pozytywnie wpływa na wizerunek firmy jako innowacyjnej i rozwijającej się, a korzystanie z kanału sprzedaży mobilnej i maszyn vendingowych stawia firmę na pozycji lidera innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeniowym.

Wypróbuj VSoft Insurance Platform


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VSoft S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Puszkarskiej 7J. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych do państw trzecich. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do kontaktu w przedmiotowej sprawie. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.