Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych przez dealerów

Dealerzy samochodowi coraz częściej poszerzają swoje oferty o produkty ubezpieczeniowe. Jest to bez wątpienia sytuacja korzystna z perspektywy klienta, gdyż stanowi dla niego duże ułatwienie – zapewnia kompleksową obsługę podczas procesu zakupu nowego auta. Klient uzyskuje dostęp do szerokiego spektrum ofert w salonie, co sprawia, że zyskuje czas, który byłby mu potrzebny na znalezienie eksperta z zakresu rynku ubezpieczeniowego. Wszystko, czego potrzebuje, otrzymuje na miejscu.

Firmy dealerskie najczęściej korzystają z udostępnianych, zewnętrznych rozwiązań technologicznych pozwalających na oferowanie produktów ubezpieczeniowych podczas bezpośredniej współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi lub brokerami. Takie rozwiązanie ma jednak swoje minusy – niekiedy należy oddać całkiem sporą część prowizji. Właśnie dlatego coraz częściej dealerzy stawiają na własne systemy informatyczne i automatyzacje, które pozwalają skrócić czas obsługi klienta, jednocześnie pozytywnie wpływając na jakość świadczonych usług

Firmy dealerskie a współpraca z Towarzystwem Ubezpieczeniowym

Współpraca Dealera z Towarzystwem Ubezpieczeniowym to niewątpliwie korzyść dla obu stron – zarabia zarówno dealer, jak i ubezpieczyciel. W przypadku takiego modelu, aby oferta odpowiadała na wiele potrzeb i oczekiwań klientów, konieczna jest współpraca z kilkoma towarzystwami ubezpieczeniowymi. Dealer ma okazję zaprezentować klientowi wachlarz konkurencyjnych ofert i zwiększyć swoje szanse sprzedażowe

Współpraca z kilkoma Towarzystwami niesie ze sobą wyzwania. Przede wszystkim wymaga korzystania z wielu portali do ofertowania ubezpieczeń (udostępnianych przez TU). Praktycznie każdy ubezpieczyciel posiada własne rozwiązania, z których korzystanie jest konieczne, aby mieć dostęp do jego oferty. To sprawia, że doradca, który chce przedstawić potencjalnemu klientowi pełen zakres produktów, potrzebuje więcej czasu na wyszukanie niezbędnych informacji. Dodatkowo wzrasta ryzyko błędu z powodu konieczności wprowadzania tych samych danych w wielu miejscach. Dodatkowo wzrasta ryzyko błędu z powodu konieczności wprowadzania tych samych danych w wielu miejscach.

Przekazanie obsługi ubezpieczeń na zewnątrz wiąże się natomiast z dodatkowymi kosztami jak również może mieć wpływ na jakość i czas świadczonych przez Dealera usług. Przygotowanie dedykowanej oferty przez zewnętrzny podmiot (np. brokera) może w skrajnych przypadkach trwać nawet kilka dni. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą specjalistyczne platformy informatyczne.

Obszary, w których automatyzacja wspomoże procesy biznesowe

Niewątpliwie istotne jest, aby potencjalne rozwiązania sprawnie wkomponowały się w ekosystem IT, który firma dealerska już posiada. Wartość dodana, którą można uzyskać poprzez automatyzacje procesów, to przede wszystkim czas – im szybciej klient dostanie propozycję kompleksowej, atrakcyjnej oferty, tym większa jest szansa, że z niej skorzysta. Bez odpowiedniej synchronizacji, proces przygotowania oferty znacząco się przedłuża. Dlatego też automatyczna wymiana informacji między poszczególnymi bazami danych jest nieoceniona. Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na systemy zarządzania interakcją z klientami (CRM) czy systemy wspierające procesy zarządzania portfelem ubezpieczeń. Te i wiele innych systemów informatycznych usprawnia działanie firmy, a tym samym wpływa na jakość i szybkość jej działania oraz efektywność funkcjonujących procesów biznesowych.

Możliwości technologiczne dla firm dealerskich

Dzięki zastosowaniu wyspecjalizowanych systemów informatycznych firmy dealerskie mogą zbudować własną, kompleksową bazę klientów, którym w przyszłości mogą oferować ubezpieczenia. Jest to o tyle istotne, że jeśli klient będzie zadowolony ze współpracy, z całą pewnością rozważy kolejną ofertę od sprawdzonego dealera. Ponadto, przedsiębiorstwo może zaproponować pełną paletę produktów uzupełniających i dodatkowych do sprzedanej polisy

Dużo mówi się również o pojęciu webservice – to rodzaj komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi, która umożliwia szybką wymianę informacji między systemem IT np. dealera a systemem IT Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W tym obszarze – szczególnie jeśli chodzi o zastosowanie technologii webservice – z pomocą przychodzą platformy ubezpieczeniowe. Za ich pomocą wymiana informacji pomiędzy dystrybutorem ubezpieczeń a systemami Towarzystw Ubezpieczeniowych jest bardzo szybka i efektywna. To niewątpliwie przynosi korzyści związane z jakością i szybkością obsługi, bezpieczeństwem wymiany danych, jak również gwarancją zawsze aktualnej i poprawnej oferty od TU.

Systemy informatyczne ułatwiają potencjalną współpracę z Towarzystwem nie tylko poprzez automatyczną – a co za tym idzie szybszą – wymianę informacji, ale również poprzez możliwość opierania wspólnego działania na własnych warunkach. Jak już zostało podkreślone – liczy się czas, ale również indywidualne podejście do klienta poprzez przygotowanie oferty szytej na miarę, a więc jak najbardziej zgodnej z potrzebami i możliwościami finansowymi klienta.

Zalety płynące z korzystania z platformy VIP

Platforma VSoft Insurance Platform (VIP) to doskonały produkt dla dealerów, poszukujących rozwiązania w obszarze ofertowania i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Jest ona atrakcyjna między innymi dzięki swojej efektywności kosztowej – dzięki niej dealer całość prowizji zachowuje dla siebie. Dzięki VIP, firmy dealerskie otrzymują możliwość nie tylko pełnej kontroli procesu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, ale również elastycznego kształtowania oferty produktów ubezpieczeniowych dostępnych w salonach.

Automatyzacja polisowania, ofertowania, zwiększenie efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa czy usprawnienie działań biznesowych i wyeliminowanie błędów rozliczeniowych i raportowych – to wszystko, a także wiele więcej, ma do zaoferowania system VSoft Insurance Platform.

Jesteśmy na rynku od ponad ćwierć wieku. Od początku naszej przygody wiedzieliśmy, że nie chcemy być jedynie biernym dostawcą rozwiązań. Od zawsze stawiamy na wymianę wiedzy i doświadczeń. Chętnie pogłębiamy tematy, które uważamy za istotne, szczególnie w obrębie branż, z którymi współpracujemy na co dzień. Chętnie analizujemy i omawiamy zmiany technologiczne oraz dzielimy się własnymi przemyśleniami. Pokazujemy jak uczymy się na błędach i z jakich działań jesteśmy dumni.

Zobacz również

See also

Feedback od odbiorców rozwiązania może też być źródłem inspiracji do dalszego innowacyjnego rozwoju produktu, co może się przyczynić do zwiększenia ...