VSoft Scoring - modele scoringowe w ocenie i zarządzaniu ryzykiem

VSoft Scoring wspiera ocenę wiarygodności podmiotu w celu otrzymania produktu finansowego. Rozwiązanie może być wdrażane jako centralne miejsce oceny ryzyka lub integrator z systemami produktowymi.
VSoft Scoring - modele scoringowe w ocenie i zarządzaniu ryzykiem
Nasze systemy kredytowe obsługują rocznie:
1 100 000
klientów indywidualnych
900 000

średnich firm

22 000

dużych firm

50%
największych banków korzysta z naszego rozwiązania

Korzyści wdrożenia systemu VSoft Scoring

Wdrożenie rozwiązania scoringowego zwiększa zysk i ogranicza ryzyko portfela kredytowego instytucji finansowych. 

VSoft Scoring zapewnia wsparcie w optymalizacji modeli oceny ryzyka, dzięki mechanizmom masowego przeliczania modeli scoringowych. Jest to możliwe w oparciu o dane przechowywane w systemie (symulacje, kalibracje, weryfikacja skuteczności modeli).

Dzięki stałemu monitorowaniu danych, system zapewnia spójny i obiektywny sposób oceny wniosków kredytowych oraz przyspiesza etap zatwierdzania lub odrzucania wniosków. Czas obsługi klienta jest więc maksymalnie skrócony.

Dodatkowe korzyści rozwiązania VSoft Scoring to:

  • standaryzacja i poprawa jakości procesów oceny ryzyka, dzięki dopasowanym metodom oceny do danych typów klienta.
  • wsparcie baz zewnętrznych i wewnętrznych. Ocena klienta może być wspierana danymi z systemów wewnętrznych i zewnętrznych. Rozszerzenie systemu o VSoft Connectors zapewnia sprawną komunikację z wieloma dodatkowymi bazami informacji, np. BIK KI, BIK PAF KI, Kontomatik.
  • samodzielny rozwój modeli oceny oraz szablonów raportów, dzięki wbudowanym mechanizmom wersjonowania oraz możliwości równoczesnej obsługi wielu modeli ocen scoringowych oraz szablonów raportów.
Wdrożenie rozwiązania scoringowego zwiększa zysk i ogranicza ryzyko portfela kredytowego instytucji finansowych

Centralna baza oceny ryzyka

Efektywne zarządzanie ryzykiem

Wysoka jakość portfela kredytowego

Niższe koszty operacyjne

Ograniczenie strat kredytowych

Sprawdź wiarygodność swoich kontrahentów, dzięki modułowi ocen ryzyka w Twojej organizacji

Obsługiwane modele scoringowe

Scoring aplikacyjny

System oferuje gotowe wzorce biznesowe w obsłudze aplikacyjnej, które mogą być dostosowane lub budowane na nowo według wymagań klienta. Wówczas w skład oceny wchodzą uczestnicy wniosku oraz sam wniosek. Wnioskowanie odbywa się w kontekście oceny statusu finansowego oraz pozycji społecznej. W ramach systemu mogą to być np. dane dotyczące płci, wieku, wykształcenia, zarobków.

Scoring behawioralny

Scoring behawioralny wyliczany jest na podstawie danych dotyczących dotychczasowej obsługi produktów finansowych, z których korzystał klient, np. maksymalnej liczby dni opóźnienia w spłacie kredytu w ostatnich 6 miesiącach, liczby czynnych kredytów gotówkowych, liczby zapytań o kredyty w określonym okresie.

Fraud scoring

Modele scoringowe można wykorzystać do oceny ryzyka wyłudzenia kredytu. W oparciu o dane klienta oraz np. dane pobrane z BIK PAF KI podmiot może określić, jakie jest ryzyko, że kredytobiorca próbuje wyłudzić kredyt, np. poprzez kradzież tożsamości.

Propensity scoring

W celu odpowiedniego dopasowania oferty kredytowej, banki i firmy pożyczkowe mogą wykorzystać VSoft Scoring do sprawdzenia i oceny tzw. skłonności klienta do zadłużania się. Działanie to pomaga wyeliminować klientów, którzy mogą mieć problem ze spłatą nowych zobowiązań.

Komunikacja z innymi bazami

System może komunikować się z kluczowymi bazami informacji. Rozszerzenie systemu o konektory pozwala na automatyzację procesu oceny w obszarach takich jak: ocena fraudowa, ocena wspierająca, ocena transakcji i klienta oraz wykorzystania danych o kliencie.

Dodaj swoją funkcjonalność

Monitoring i ocena ryzyka mogą być wykorzystywana w wielu obszarach biznesowych. Napisz do nas, krótko opisując potrzebę zastosowania, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę. 

Zastosowanie VSoft Scoring

Poznaj rozwiązanie, które usprawni ocenę zdolności kredytowej.

VSoft Scoring wykorzystuje kombinację danych finansowych, historii kredytowej i innych informacji, aby przypisać pożyczkobiorcy punktację lub ocenę

Ocena ryzyka kredytowego w banku

Systemy scoringowe w banku są używane do oceny zdolności kredytowej osoby lub firmy. VSoft Scoring wykorzystuje kombinację danych finansowych, historii kredytowej i innych informacji, aby przypisać pożyczkobiorcy punktację lub ocenę. Automatyczna weryfikacja znacząco przyspiesza ten proces i skraca czas obsługi klienta. Pracownik banku na podstawie otrzymanego wyniku określa, czy udzielić kredytu, czy odrzucić wniosek.

Nasze rozwiązanie umożliwia również zastosowanie różnych modeli punktacji dla różnych rodzajów kredytów, takich jak: kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, limity czy karty kredytowe.

W razie potrzeby rozwiązanie może być rozszerzone o dodatkowe moduły, np. mechanizmy cyklicznych monitorowań nadanego scoringu. Dzięki temu system przedstawia zawsze aktualną sytuację i ocenę, która może być wykorzystana np. w kampaniach CRM.

Dodatkowe materiały

Wykorzystanie scoringu w działalności instytucji finansowych

Artykuł

Wykorzystanie scoringu w działalności instytucji finansowych

Im więcej danych, którymi można efektywnie i masowo zarządzać, tym lepsza jakość oceny ryzyka. Rynek IT dostarcza rozwiązania ułatwiające pobieranie i korzystanie z danych np. konektory.

Otwarta bankowość to nowe możliwości dla firm spoza sektora finansowego

Artykuł

Otwarta bankowość to nowe możliwości dla firm spoza sektora finansowego

Dla klientów otwarta bankowość to wygoda, niższe koszty, zupełnie nowe usługi i możliwości. Dla firm to z kolei okazja do sięgnięcia po jedno z najcenniejszych aktywów branży finansowej – dogłębnej informacji o kliencie.

Konektory pozwalają na łatwą i szybką integrację z zewnętrznymi bazami danych

Produkt

VSoft Connectors

Konektory pozwalają na łatwą i szybką integrację z zewnętrznymi bazami danych. Nasza oferta pozwala na wykorzystywanie danych w różnych obszarach biznesowych np. ocena zdolności kredytowej, weryfikacja antyfraudowa, czy procesy windykacyjne.

Kompleksowa ocena ryzyka kredytowego

Artykuł

Kompleksowa ocena ryzyka kredytowego

Analizując trendy w sektorze bankowym łatwo zauważyć, że uwaga instytucji bankowych bardzo mocno koncentruje się na pomiarach ryzyka oraz zarządzaniu nim.

Napisz do nas

Interesują Cię modele scoringowe w ocenie i zarządzaniu ryzykiem?
Z chęcią opowiemy więcej o systemie VSoft Scoring! Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy zakres możliwości rozwiązania.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VSoft SA. Dane udostępnione za pośrednictwem formularza będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedstawionym w naszej Polityce prywatności.