VSoft Scoring

VSoft Scoring to rozwiązanie, które wspiera ocenę wiarygodności podmiotu (najczęściej osoby fizycznej, ale i firm) w celu otrzymania produktu finansowego.


Nasza platforma może zostać wykorzystana w wielu obszarach biznesowych i odpowiadać na wymagania stawiane przez weryfikację behawioralną, aplikacyjną czy też kredytową. Platforma VSoft Scoring może być wdrażana jako centralne miejsce ocen ryzyka w danej organizacji, jak również w modelu pełnej integracji z systemami produktowymi. Platforma może stanowić rozszerzenie rozwiązania dedykowanego do obsługi procesów kredytowych VSoft Credit i pełnić w nim rolę silnika oceny scoringowej klientów.

Najważniejsze korzyści płynące z wdrożenia VSoft Scoring:KompleksoRozwiązanie do oceny wiarygodności podmiotu (najczęściej osoby fizycznej, ale i firm) w celu otrzymania produktu finansowegowy syVSoft Rating to platforma służąca do kompleksowej oceny i zarządzania ryzykiem podmiotów oraz transakcji z wykorzystaniem modeli ratingowych.stem do pożyczek - pełen proces sprzedaży i obsługi pożyczki
Widok 360 stopni
Widok 360 stopni możliwy dzięki centralnemu systemowi kartoteki klientów wraz z wszystkimi powiązanymi procesami ocen scoringowych.
Standaryzacja i poprawa jakości procesów oceny ryzyka
Dzięki dopasowanym metodom oceny ryzyka kredytowego do danych typów klienta w procesach automatycznych, jak i tych wykorzystujących role procesowe.
Szybkość i bezpieczeństwo
Usprawniamy ocenę transakcji przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej warstwy analitycznej obliczanych wskaźników.
Wsparcie baz zewnętrznych i wewnętrznych
Wspieramy naszą ocenę klienta dzięki danym z systemów wewnętrznych i zewnętrznych. VSoft Connectors zapewniają sprawną komunikację z wieloma bazami informacji, np. BIK KI, Kontomatik.
Wsparcie w optymalizacji modeli oceny ryzyka
Poprzez mechanizmy masowego przeliczania modeli scoringowych na danych przechowywanych w systemie (symulacje, kalibracje, weryfikacja skuteczności modeli).
Samodzielny rozwój modeli oceny oraz szablonów raportów
Dzięki wbudowanym mechanizmom wersjonowania oraz możliwości równoczesnej obsługi wielu modeli ocen scoringowych oraz szablonów raportów.

VSoft Scoring oferuje gotowe wzorce procesów biznesowych m.in.:
Obsługa behawioralna, aplikacyjna czy też kredytowa


Wsparcie w obsłudze różnych kanałów sprzedaży


Obsługa wnioskodawców


Kontrola efektywności procesu oceny


Pełna audytowalność


Możliwość samodzielnej zmiany parametrów modeli

Zapewnienie pełnej komunikacji z kluczowymi bazami informacyjnymi dzięki VSoft Connectors pozwala na automatyzację procesu oceny w obszarach:  • Wykorzystanie danych o kliencie – dane mogą być pobrane z Kontomatika, bazy REGON (GUS)
  • Ocena transakcji i klienta - wsparcie baz takich jak BIK KI/P, DZ/BR, Amron
  • Ocena fraudowa - wbudowane mechanizmy oraz np. BIK PAF
  • Ocena wspierająca - CEIDG/KRS, Teryt, Pont Info

Dowiedz się więcej o innych naszych produktachVSoft Credit

System do wsparcia sprzedaży produktów bankowych

Oferujemy kompleksową platformę wpierającą obsługę procesów kredytowych wraz z oceną ryzyka kredytowego, przeznaczoną dla banków, SKOK-ów oraz firm pożyczkowych, które chcą zoptymalizować obsługę sprzedażową oraz posprzedażową produktów finansowych oferowanych przy pomocy różnych kanałów dystrybucji.
VSoft Rating

Ocena i zarządzanie ryzykiem podmiotów oraz transakcji z wykorzystaniem modeli ratingowych

VSoft Rating to platforma służąca do kompleksowej oceny i zarządzania ryzykiem podmiotów oraz transakcji z wykorzystaniem modeli ratingowych. Platforma może być wdrażana jako centralne miejsce ocen ryzyka w danej organizacji, jak również w modelu pełnej integracji z systemami produktowymi.
VSoft Connectors

Komunikacja z zewnętrznymi bazami informacyjnymi

Konektory pozwalają na łatwą i szybką integrację z zewnętrznymi bazami danych. Szeroki wachlarz oferowanych konektorów daje możliwość wykorzystywania danych w różnych obszarach biznesowych, takich jak np. ocena zdolności kredytowej, weryfikacja antyfraudowa, czy procesy windykacyjne.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy