Blog

wszystkie

Low-code: Technologiczny akcelerator transformacji cyfrowej w bankowości

Sztuczna inteligencja i platformy low-code razem stanowią potężne narzędzie w rękach banków dążących do optymalizacji zasobów IT i przyspieszenia cyfrowej transformacji. Low-code umożliwia szybkie i efektywne tworzenie systemów, a AI wspiera ten proces, zmniejszając barierę technologiczną i pozwalając na bardziej intuicyjne zarządzanie danymi i procesami.

Wykorzystanie potencjału platformy low-code w bankowości

Już za dwa lata nawet 75% systemów IT stosowanych w biznesie będzie powstawać z wykorzystaniem platform niskokodowych lub wręcz bezkodowych, a przychód, wygenerowany przez ten segment rynku IT, do roku 2030 przekroczy 187 mld USD.

Rewolucja finansów Młodego Pokolenia. Trendy i zmiany w bankowości

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczną ewolucję w świecie finansów, zwłaszcza w kontekście młodego pokolenia. W artykule postanowiliśmy podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat najnowszych trendów i zmian w bankowości oraz tego, jak technologia rewolucjonizuje podejście do finansów.

Nowoczesne procesy online w bankowości oparte na systemie workflow

W dzisiejszej dynamicznej rzeczywistości bankowości kluczowym aspektem skutecznego funkcjonowania instytucji finansowej jest konsekwentne dostosowywanie się do postępującej digitalizacji. Nowoczesne technologie i innowacyjne aplikacje stają się nieodłącznym elementem codziennej pracy banków, a kluczem do sukcesu jest nie tylko ich implementacja, lecz również umiejętne dostosowanie do zmieniających się potrzeb klientów. Niezależnie od lokalizacji czy urządzenia, z którego korzystają, klienci oczekują płynnych, spersonalizowanych i dostępnych online procesów. W tym kontekście istotnym narzędziem staje się system workflow, który nie tylko umożliwia skoordynowane przepływy pracy, lecz także wprowadza element automatyzacji, usprawniając kluczowe procesy bankowe.

Prosty język w analizie – klucz do efektywnej komunikacji

Pamiętajmy, że dokument analizy to tekst użytkowy, a nie dzieło literackie. Nie ma mieć walorów artystycznych ani odpowiadać na estetyczne oczekiwania odbiorców. Ma spełnić konkretne zadanie – przekazać informacje tak, aby obie strony – autor i odbiorca – miały pewność, że dobrze się rozumieją.

Programowanie sukcesu – wywiad z Marcinem Wierzbikiem

VSoft to software house z długą, prawie 30-letnią historią, ale przede wszystkim VSoft to ludzie, którzy go tworzą. Głównym segmentem działalności firmy są rozwiązania dedykowane, systemy szyte na miarę potrzeb klienta. W naszej pracy ważne jest, żeby zespół był zgrany oraz by miał umiejętności nie tylko technologiczne, ale również biznesowe i interpersonalne.

Rola platform low-code w dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej

Gwałtowny rozwój technik tworzenia software-u nie jest już przyszłością a teraźniejszością. Wynika z potrzeby zaspokojenia błyskawicznie rosnących potrzeb biznesowych w wielu branżach. W dobie Czwartej Rewolucji przemysłowej właściwie nie ma już obszaru, która radzi sobie bez systemów wspierających. Coraz większe i bardziej skomplikowane rozwiązania, stają się codziennością. Postępujący rozwój technologii zmienia proces myślenia z „jak to zrobimy?” na „co i na kiedy?” Poziom abstrakcji rośnie, a czasu na „jak?”, właściwie już nie ma. Chcemy szybciej i więcej!

Kompletowanie dokumentów elektronicznych z VSoft Mobile Workforce

Czy kompletowanie służbowych oraz ważnych informacji w aplikacjach mobilnych jest dobrym rozwiązaniem? W jaki sposób są one zabezpieczane? Jak odpowiednio kompletować dokumenty pracując w terenie? Aplikacja VSoft Mobile Workforce dostarcza odpowiedzi na te pytania oraz pokazuje jak kompletować dokumenty w bezpieczny a zarazem wygodny sposób.

Czy przetworzenie 1,5 miliona spraw w 47 minut z wykorzystaniem platformy low-code jest możliwe?

Budując kompleksowe rozwiązania do zarządzania i podejmowania decyzji często potrzebujemy pobrać dane o klientach. Wśród pobranych danych znajdują się np. informacje o posiadanych przez nich produktach i wykonywanych transakcjach. Samo pobranie danych do rozwiązania to tylko pierwszy etap procesu. W kolejnym kroku należy zweryfikować otrzymane rekordy, wzajemnie powiązać i wyliczyć odpowiednie agregaty (wskaźniki, sumy, etc). Aby usprawnić procesy zasilania i przetwarzania danych wykorzystywane są dedykowane narzędzia. Przykładem wykorzystania takich narzędzi są np. systemy monitorowania należności w banku, które oparte są na codziennym przetwarzaniu dziesiątków milinów danych o klientach, ich płatnościach i historii kontaktów.

Dostarczaj na czas – MoSCoW i Timeboxy w Agile Project Management

Do tej pory dużo pisaliśmy o frameworku SCRUM, jaki na co dzień wykorzystujemy podczas tworzenia oprogramowania w VSoft. Postanowiłam jednak przybliżyć nieco koncepcję AgilePM (Agile Project Management) – metodyki zwinnego zarządzania projektami, która może stanowić niejako dopełnienie stosowanego w organizacji podejścia zwinnego, w tym np. SCRUM.

Migracja danych w 4 minuty i 30 sekund dzięki platformie VSoft archITekt

Dziś firmy IT nie istnieją bez specjalistycznych narzędzi. Mogą to być komercyjne rozwiązania, opensource, jak również te tworzone wewnętrznie. W VSoft tworząc systemy dla naszych klientów bazujemy na wewnętrznej platformie low-code VSoft archITekt. To pomaga nam wdrażać rozwiązania szybciej, w sposób bardziej elastyczny i optymalny. Przez te 26 lat stworzyliśmy dziesiątki systemów dla wielu różnych branż. Dużym sukcesem jest fakt, że wiele z nich rozwijamy wspólnie z klientami. Opracowaliśmy procedury dotyczące równoległej pracy nad projektami, przez co taka współpraca przyspiesza rozwój intelektualny i biznesowy obu zespołów.

Nowoczesne rozwiązania IT wspierające procesy likwidacji szkód

Ubezpieczeniowy obszar likwidacji szkód to nie tylko procedury, ścieżki oceny czy kwestionariusze prowadzące przez procesy uzyskiwania rekompensaty finansowej. To również działania w terenie, w których ważną rolę odgrywają rozwiązania technologiczne pozwalające automatyzować szereg czynności pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w tym procesie.

Product Owner w projekcie – kim jest i czym się zajmuje?

O korzyściach płynących z wykorzystania w naszych projektach metodyk zwinnych, pisała wcześniej Emilia w artykule „Scrum a jakość produktów w VSoft”. Natomiast w tym artykule chciałabym się skoncentrować na jednej z trzech ról wchodzących w skład zespołu Scrumowego. Product Owner, bo o nim będzie mowa, wraz ze Scrum Masterem i Developerami odpowiada za wytwarzanie produktu. No właśnie, skoro zespół Scrumowy zajmuje się wytwarzaniem produktu, to dlaczego ta metodyka pojawia się również w odniesieniu do realizacji projektów informatycznych?

Budowanie produktu w oparciu o wartość biznesową – jak nie wpaść w pułapkę ficzerów

Skąd mamy zatem wiedzieć, co jest wartością dla naszych klientów? (Dla uproszczenia klientem będziemy nazywać użytkownika końcowego rozwiązania, bez rozróżniania, czy jest to klient wewnętrzny czy zewnętrzny). Odpowiedź jest prosta: musimy z nimi rozmawiać! Wiemy, do kogo nasz produkt jest kierowany, kto jest jego odbiorcą. Na ogół staramy się również wiedzieć, co jest dla klienta ważne i użyteczne. Wartość biznesowa powinna nam wskazywać, po co nasz produkt istnieje, dlaczego jest używany.

Scrum a jakość produktów w VSoft

Czym jest zwinność w zarządzaniu projektami? Zwinność to przede wszystkim więcej wartości na wcześniejszym etapie. Czym jest zatem ta wartość? Dla klienta będzie to działające oprogramowanie, zgodne z jego potrzebami biznesowymi. Istota zwinności polega na tym, aby dostarczać działające funkcjonalności od początku projektu i regularnie. Scrum to zbiór narzędzi i zasad, które wspierają iteracyjne dostarczanie przyrostu, czyli działających fragmentów oprogramowania. Kluczowy jest tu fakt, że musi on działać – technicznie i funkcjonalnie, a więc musi prezentować odpowiednią, wysoką jakość.