Blog

wszystkie

Prosty język w analizie – klucz do efektywnej komunikacji

Pamiętajmy, że dokument analizy to tekst użytkowy, a nie dzieło literackie. Nie ma mieć walorów artystycznych ani odpowiadać na estetyczne oczekiwania odbiorców. Ma spełnić konkretne zadanie – przekazać informacje tak, aby obie strony – autor i odbiorca – miały pewność, że dobrze się rozumieją.

Rola platform low-code w dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej

Gwałtowny rozwój technik tworzenia software-u nie jest już przyszłością a teraźniejszością. Wynika z potrzeby zaspokojenia błyskawicznie rosnących potrzeb biznesowych w wielu branżach. W dobie Czwartej Rewolucji przemysłowej właściwie nie ma już obszaru, która radzi sobie bez systemów wspierających. Coraz większe i bardziej skomplikowane rozwiązania, stają się codziennością. Postępujący rozwój technologii zmienia proces myślenia z „jak to zrobimy?” na „co i na kiedy?” Poziom abstrakcji rośnie, a czasu na „jak?”, właściwie już nie ma. Chcemy szybciej i więcej!

Kompletowanie dokumentów elektronicznych z VSoft Mobile Workforce

Czy kompletowanie służbowych oraz ważnych informacji w aplikacjach mobilnych jest dobrym rozwiązaniem? W jaki sposób są one zabezpieczane? Jak odpowiednio kompletować dokumenty pracując w terenie? Aplikacja VSoft Mobile Workforce dostarcza odpowiedzi na te pytania oraz pokazuje jak kompletować dokumenty w bezpieczny a zarazem wygodny sposób.

Czy przetworzenie 1,5 miliona spraw w 47 minut z wykorzystaniem platformy low-code jest możliwe?

Budując kompleksowe rozwiązania do zarządzania i podejmowania decyzji często potrzebujemy pobrać dane o klientach. Wśród pobranych danych znajdują się np. informacje o posiadanych przez nich produktach i wykonywanych transakcjach. Samo pobranie danych do rozwiązania to tylko pierwszy etap procesu. W kolejnym kroku należy zweryfikować otrzymane rekordy, wzajemnie powiązać i wyliczyć odpowiednie agregaty (wskaźniki, sumy, etc). Aby usprawnić procesy zasilania i przetwarzania danych wykorzystywane są dedykowane narzędzia. Przykładem wykorzystania takich narzędzi są np. systemy monitorowania należności w banku, które oparte są na codziennym przetwarzaniu dziesiątków milinów danych o klientach, ich płatnościach i historii kontaktów.

Dostarczaj na czas – MoSCoW i Timeboxy w Agile Project Management

Do tej pory dużo pisaliśmy o frameworku SCRUM, jaki na co dzień wykorzystujemy podczas tworzenia oprogramowania w VSoft. Postanowiłam jednak przybliżyć nieco koncepcję AgilePM (Agile Project Management) – metodyki zwinnego zarządzania projektami, która może stanowić niejako dopełnienie stosowanego w organizacji podejścia zwinnego, w tym np. SCRUM.

Migracja danych w 4 minuty i 30 sekund dzięki platformie VSoft archITekt

Dziś firmy IT nie istnieją bez specjalistycznych narzędzi. Mogą to być komercyjne rozwiązania, opensource, jak również te tworzone wewnętrznie. W VSoft tworząc systemy dla naszych klientów bazujemy na wewnętrznej platformie low-code VSoft archITekt. To pomaga nam wdrażać rozwiązania szybciej, w sposób bardziej elastyczny i optymalny. Przez te 26 lat stworzyliśmy dziesiątki systemów dla wielu różnych branż. Dużym sukcesem jest fakt, że wiele z nich rozwijamy wspólnie z klientami. Opracowaliśmy procedury dotyczące równoległej pracy nad projektami, przez co taka współpraca przyspiesza rozwój intelektualny i biznesowy obu zespołów.

Nowoczesne rozwiązania IT wspierające procesy likwidacji szkód

Ubezpieczeniowy obszar likwidacji szkód to nie tylko procedury, ścieżki oceny czy kwestionariusze prowadzące przez procesy uzyskiwania rekompensaty finansowej. To również działania w terenie, w których ważną rolę odgrywają rozwiązania technologiczne pozwalające automatyzować szereg czynności pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w tym procesie.

Product Owner w projekcie – kim jest i czym się zajmuje?

O korzyściach płynących z wykorzystania w naszych projektach metodyk zwinnych, pisała wcześniej Emilia w artykule „Scrum a jakość produktów w VSoft”. Natomiast w tym artykule chciałabym się skoncentrować na jednej z trzech ról wchodzących w skład zespołu Scrumowego. Product Owner, bo o nim będzie mowa, wraz ze Scrum Masterem i Developerami odpowiada za wytwarzanie produktu. No właśnie, skoro zespół Scrumowy zajmuje się wytwarzaniem produktu, to dlaczego ta metodyka pojawia się również w odniesieniu do realizacji projektów informatycznych?

Budowanie produktu w oparciu o wartość biznesową – jak nie wpaść w pułapkę ficzerów

Skąd mamy zatem wiedzieć, co jest wartością dla naszych klientów? (Dla uproszczenia klientem będziemy nazywać użytkownika końcowego rozwiązania, bez rozróżniania, czy jest to klient wewnętrzny czy zewnętrzny). Odpowiedź jest prosta: musimy z nimi rozmawiać! Wiemy, do kogo nasz produkt jest kierowany, kto jest jego odbiorcą. Na ogół staramy się również wiedzieć, co jest dla klienta ważne i użyteczne. Wartość biznesowa powinna nam wskazywać, po co nasz produkt istnieje, dlaczego jest używany.

Scrum a jakość produktów w VSoft

Czym jest zwinność w zarządzaniu projektami? Zwinność to przede wszystkim więcej wartości na wcześniejszym etapie. Czym jest zatem ta wartość? Dla klienta będzie to działające oprogramowanie, zgodne z jego potrzebami biznesowymi. Istota zwinności polega na tym, aby dostarczać działające funkcjonalności od początku projektu i regularnie. Scrum to zbiór narzędzi i zasad, które wspierają iteracyjne dostarczanie przyrostu, czyli działających fragmentów oprogramowania. Kluczowy jest tu fakt, że musi on działać – technicznie i funkcjonalnie, a więc musi prezentować odpowiednią, wysoką jakość.

Gotowy produkt czy rozwiązanie dedykowane? Kilka słów o zaletach wdrożeń produktowych

W dzisiejszych czasach cyfrowa transformacja z wielu powodów jest procesem nieuniknionym. Jednym z jej elementów jest zmiana sposobu działania poprzez wprowadzenie technologii do codziennego użytku. Obecnie większość firm, również z branży ubezpieczeniowej, chcąc usprawnić pracę, zwiększyć jej efektywność i przede wszystkim zautomatyzować pewne procesy, staje przed trudnym wyborem – gotowy, dostępny na rynku produkt czy dedykowane rozwiązanie tworzone od podstaw. Niewątpliwie jednym z najważniejszych czynników, przy podejmowaniu takiej decyzji, jest kwestia potrzeb biznesowych – czy gotowe, w pewnym sensie uniwersalne rozwiązanie będzie w stanie sprostać wszystkim wymaganiom, czy jedyną opcją jest stworzenie od podstaw dedykowanego potrzebom danej organizacji systemu. Dzisiejszy rynek oferuje coraz więcej gotowych rozwiązań, a niniejszy artykuł poświęcony jest właśnie zaletom ich wdrożenia, bazuje przede wszystkim na naszych doświadczeniach przy wdrażaniu VSoft Insurance Platform i VSoft...

Rola analizy biznesowej i analityka w projekcie

Stanowisko analityka biznesowego jest dość popularne w ostatnich latach. Czy jednak wszyscy tak samo rozumiemy, co się kryje pod jednym i drugim hasłem? Zastanawialiście się kiedyś jakby to było robić projekt systemu bez analityka? Czy analityk pomaga, czy szkodzi w projekcie? Za co dokładnie odpowiada analityk biznesowy w projekcie IT? Na te trudne pytania postaram się odpowiedzieć i zapraszam Was do innego spojrzenia na rolę analityka biznesowego i znaczenie analizy biznesowej w procesie tworzenia oprogramowania.

Jak powinien wyglądać dobrze zaplanowany proces sprzedaży?

Często zastanawiamy się, dlaczego wybrane przez nas techniki sprzedaży nie przynoszą oczekiwanych efektów. Oferowany produkt zdaje się być dopasowany do potrzeb rynku, budzi duże zainteresowanie i wyróżnia się na tle konkurencji, natomiast liczba zgromadzonych leadów nie przekłada się na liczbę zawartych umów. Na jakim etapie został popełniony błąd? Prawdopodobnie w trakcie budowania procesu sprzedażowego. I kontynuowany jest podczas jego realizacji.

Sprawny zespół terenowy – czy jako Manager mogę coś poprawić?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy Twój samoorganizujący się zespół terenowy wykorzystuje w pełni swoje możliwości? Tworzyłeś analizy, zestawienia, wdrażałeś pomysły na usprawnienie ich pracy? Dla każdego managera to chleb powszedni. Czy jednak wdrażane rozwiązania skutkowały poprawieniem efektywności, lepszą atmosferą zespołu?

„VSoft nie działa”, czyli dobre praktyki komunikacji na helpdesku

Na początek mam dla wszystkich złą wiadomość. Błędy w oprogramowaniu się zdarzają i zdarzać się będą. Mimo iż programiści obstawieni są kordonem testerów, a aplikacje skanowane są testami automatycznymi od A do Z, zawsze może zdarzyć się, że jednak jakaś mysz się prześlizgnie. Jak pokazuje historia, czasem jest to całe stado myszy, czego doświadczyli nie tak dawno użytkownicy Cyberpunka 2077. Czasem z kolei jest to jedna, tłuściutka i wyjątkowo kosztowna mysz. Mam tu na myśli przypadek sondy NASA Mars Climate Oribiter, która w 1999 roku w wyniku dość prozaicznego błędu – niespójności zastosowanych jednostek przy obliczaniu trajektorii lotu – uległa zniszczeniu w atmosferze Marsa. Wraz z sondą wyparowało niemal 330 mln dolarów, bo tyle kosztowała cała misja.

Minimum Viable Product a podejście „tradycyjne” w budowie produktu

Czym właściwie jest MVP? Koncepcja MVP (ang. Minimum Viable Product) jest kluczowym elementem w metodzie Lean Startup, której popularyzatorem jest Eric Ries – amerykański przedsiębiorca, bloger i autor książki „The Lean Startup”. MVP możemy przetłumaczyć jako Minimalnie Satysfakcjonujący Produkt, czyli działający produkt, który jest wprowadzany na rynek z minimalną ilością funkcjonalności. Minimalnie gotowy, czyli jeszcze nie w finalnej wersji, ale posiadający najważniejsze cechy i funkcje, które umożliwią pozyskanie zainteresowania pierwszych klientów oraz otrzymania od nich feedbacku – wstępnej oceny funkcjonalności i wskazania kierunków dalszego rozwoju. Innymi słowy, MVP to najbardziej satysfakcjonujący produkt, stworzony przy użyciu jak najmniejszych zasobów: pieniędzy, czasu i wysiłku i jednocześnie – posiadający odpowiednią jakość. Minimalnie gotowy, nie oznacza bowiem, że może posiadać błędy czy też defekty, bo to na pewno nie spotka się u...