Sprzedaż ubezpieczeniowych produktów komunikacyjnych i majątkowych przez firmy leasingowe

Firmy leasingowe coraz częściej mają w swojej ofercie produkty ubezpieczeniowe. Chcąc nadążyć za rosnącymi wymaganiami klientów, działy ubezpieczeń, również te w firmach leasingowych, szukają nowych, innowacyjnych rozwiązań, mających na celu ułatwienie obsługi i pracy z klientem. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że atrakcyjna cenowo i dostarczona w odpowiednim czasie oferta, to tylko część procesu. Leasingobiorcy, szukając odpowiednich dla siebie warunków, często oczekują równie kompleksowej, szybkiej i bezproblemowej obsługi już po zawarciu umowy. To stawia przed firmą wyzwanie, by na każdym etapie realizowania umów, wszystko było uporządkowane i realizowane „od ręki”. Okazuje się, że kluczem do sukcesu w takich sytuacjach, mogą być odpowiednio skonstruowane systemy dla branży ubezpieczeniowej.

Firmy leasingowe a współpraca z Towarzystwem Ubezpieczeniowym i brokerami

Firmy leasingowe niejednokrotnie decydują się na współpracę z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi (TU) i brokerami. Chociaż sprzedając ubezpieczenia, firmy leasingowe często korzystają z własnych systemów, to jednocześnie – w przypadku bezpośredniej współpracy z TU – używają zazwyczaj systemu dostarczonego przez Towarzystwo. Sporym minusem takiego rozwiązania jest to, że firma leasingowa najczęściej współpracuje z kilkoma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Klienci oczekują, że tak właśnie będzie, mając w ten sposób szersze możliwości wyboru. Prowadzi to jednak do sytuacji, w której pracownicy firmy leasingowej pracują na kilku systemach sprzedażowych. Ponadto do zadań pracowników należy jeszcze wprowadzenie wszystkich danych klienta do centralnego systemu CRM. Cały proces zajmuje więc spore ilości czasu.

Współpraca z pośrednikami ubezpieczeniowymi – najczęściej brokerami – również nie pozostaje bez wad, ponieważ związana jest z utartą części dochodu prowizyjnego. Warto też wspomnieć, że jakikolwiek outsourcing procesów ubezpieczeniowych oznacza, iż czas obsługi kontraktu ubezpieczeniowego będzie dłuższy, co może negatywnie wpłynąć na atrakcyjność oferty.

Obszary, których zautomatyzowanie ułatwia pracę

Jak już podkreślaliśmy, w dzisiejszych czasach niesamowicie istotną rolę podczas procesów sprzedażowych odgrywa czas. Klienci pragną szybkiej obsługi i jasnej komunikacji także podczas współpracy z firmą leasingową. Posiadanie najnowszej, najbardziej aktualnej i atrakcyjnej na tle konkurencji oferty jest kluczowe. Niekiedy jednak od momentu opracowania nowego produktu ubezpieczeniowego przez towarzystwo, do chwili jego wdrożenia w sieci dystrybucji mija sporo czasu. Dzieje się tak dlatego, że TU najpierw musi zaktualizować ofertę po swojej stronie, by następnie przekazać ją dalej do dystrybutorów.

Chcąc zautomatyzować ten proces, należy zainteresować się technologią webservice i platformami ubezpieczeniowymi. Zaletą tych rozwiązań niewątpliwie jest stosowanie bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi. Technologia webservice to korzyści związane z szybkością obsługi, bezpieczeństwem, jak również jest gwarancją zawsze aktualnej i poprawnej oferty od TU.

Możliwości technologiczne oferowane przez systemy do obsługi procesów sprzedaży produktów ubezpieczeniowych

Zastosowanie technologii webserwice to zdecydowanie dobry kierunek. Jednakże, w odpowiedzi na dynamicznie zmieniający się rynek i rosnące wymagania Klientów, oprócz nowoczesnej technologii firmy leasingowe oczekują także możliwości sprawnej modyfikacji procesów oraz modelowania produktu (tzw. elastyczność produktowa). Ponadto ważnym aspektem jest również m.in. łatwość w zarządzaniu systemem, możliwości generowania raportów czy wykorzystanie mechanizmów x-sellingu. Większość z wyżej wymienionych możliwości oferują nowoczesne systemy informatyczne w branży ubezpieczeniowej. Automatyzacja polisowania, ofertowania, zwiększenie efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa czy usprawnienie działań biznesowych i wyeliminowanie błędów z rozliczeń i raportów – to wszystko, a także wiele więcej, ma do zaoferowania na przykład rozwiązanie VSoft Insurance Platform (VIP).

Zalety płynące z korzystania z platformy VIP

Poprzez zakup platformy VSoft Insurance Platform, firmy leasingowe mogą we własnym zakresie całkowicie kontrolować proces sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Jest to tylko jedna z wielu korzyści, które wynikają z użytkowania tej platformy. Dzięki niej firma ma możliwość budowania stałej bazy klientów, z którymi w przyszłości może współpracować w obszarze ubezpieczeń, oferując im polisy, produkty dodatkowe czy odnowienia umów. Leasing może także zaproponować klientowi pełną paletę ubezpieczeniowych produktów uzupełniających, takich jak ubezpieczenie opon, szyb czy np. assistance prawny.

Mnogość rozwiązań technologicznych dla leasingodawców sprawia, że dokonanie wyboru tej odpowiedniej platformy, powinna poprzedzać dogłębna analiza rynkowych propozycji. Pozwoli ona wybrać narzędzie najlepiej odpowiadające indywidualnym potrzebom przedsiębiorstwa. Rozwiązanie proponowane przez nas aktualizowane jest zgodnie z potrzebami naszych klientów, dzięki czemu stale zapewnia i poprawia efektywność kosztową, jak również gwarantuje szybką i bezproblemową obsługę klienta. Rozwiązanie VIP to najlepsza inwestycja w rozwój firmy leasingowej.

Jesteśmy na rynku od ponad ćwierć wieku. Od początku naszej przygody wiedzieliśmy, że nie chcemy być jedynie biernym dostawcą rozwiązań. Od zawsze stawiamy na wymianę wiedzy i doświadczeń. Chętnie pogłębiamy tematy, które uważamy za istotne, szczególnie w obrębie branż, z którymi współpracujemy na co dzień. Chętnie analizujemy i omawiamy zmiany technologiczne oraz dzielimy się własnymi przemyśleniami. Pokazujemy jak uczymy się na błędach i z jakich działań jesteśmy dumni.

Zobacz również

See also

Feedback od odbiorców rozwiązania może też być źródłem inspiracji do dalszego innowacyjnego rozwoju produktu, co może się przyczynić do zwiększenia ...