VSoft Tax Reporting

VSoft Tax Reporting - kompleksowa obsługa masowego rozliczania zeznań podatkowych


Narzędzie zostało zaprojektowane do kompleksowej obsługi wszystkich rodzajów zeznań podatkowych, które instytucje finansowe oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa zobligowane są wysyłać do Ministerstwa Finansów.

VSoft Tax Reporting automatyzuje cały proces sprawozdawczości podatkowej oraz skraca czas potrzebny na wytworzenie ostatecznych dokumentów podatkowych.

Platforma podatkowa zbudowana w oparciu o VSoft Tax Reporting umożliwia masowe rozliczenia podatkowe i co bardzo istotne jest gotowa na zmiany przepisów.

VSoft Tax Reporting to ponad 100 wzorów sprawozdań, deklaracji oraz informacji sprawozdawczych: PIT, CIT zryczałtowany, PIT zryczałtowany, a także obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) i informacji o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych (raportowanie FATCA, CRS).
VSoft Tax Reporting obsługuje


Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów kapitałowych:PIT-8C, PIT-8CZ,
PIT-11, PIT-11Z.
Zryczałtowany PIT:PIT-4R, PIT-8AR,
IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R.
Jednolity plik kontrolny (JPK):JPK-VAT, JPK-FA,
JPK-WB, JPK_KR.
Podatek bankowy:FIN-1.
_
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie informacji o wysokości osiągniętego dochodu:PIT-36 z załącznikami,
PIT-37 z załącznikami,
PIT-38 z załącznikami.
Zgłoszenia identyfikacyjne, rejestracyjne i aktualizacyjne:NIP-7, ZAP-3.
Pełnomocnictwa:UPL-1, UPL-1P, PPS-1, PPD-1.
Zryczałtowany CIT:IFT-2/IFT-2R, CIT-10Z,
CIT-6R, CIT-7.
Informacje o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych:FATCA, CRS.
Zobowiązania VAT:VAT-7, VAT-UEK,
VAT-UE z załącznikami.
Składki na rzecz instytucji regulujących politykę społeczną i zdrowotną (ZUS, PFRON, NFZ):DEK-I-O, DEK-R, ZZA, ZCNA, ZIUA, ZWUA, DRA, RZA, Integracja z ZUS PŁATNIK.
Zeznania związane z podatkami lokalnymi:DN-1 z załącznikami – deklaracja na podatek od nieruchomości,
DR-1 z załącznikami – deklaracja na podatek rolny,
DL-1 z załącznikami – deklaracja na podatek leśny,
DT-1 z załącznikiem – deklaracja na podatek od środków transportowych.
Zobowiązania związane z rentami i emeryturami zagranicznymi oraz pozostałymi dochodami.


Zastosowania
VSoft Tax Reporting to rozwiązanie dla wszystkich, którzy dokonują rozliczeń podatkowych - zarówno swoich, jak i swoich klientów.
 • Banki
 • Biura i domy maklerskie
 • Instytucje finansowe
 • Przedsiębiorstwa

Funkcje w ramach 4 głównych etapów procesu sprawozdawczościVSoft Tax Reporting automatyzuje cały proces sprawozdawczości podatkowej oraz skraca czas potrzebny na wytworzenie ostatecznych dokumentów podatkowych
1. Pobranie danych z wewnętrznych oraz zewnętrznych systemów
Zasilenie danymi może odbywać się poprzez:
 • pliki wsadowe o ustalonej strukturze importowane poprzez interfejs webowy lub wczytywanie automatyczne w sposób batch-owy,

 • interfejsy wymiany danych elektronicznych takie jak WebService, szyny ESB itp.,

 • interfejs webowy.
2. Integracja oraz walidacja danych
Wszelkie dane przekazywane do Systemu są sprawdzane poprzez wewnętrzne mechanizmy. Zastosowanie autorskich rozwiązań walidacji danych adresowych, mapowania na bazę rejestru TERYT oraz bazę zasięgów urzędów skarbowych i kodów pocztowych zapewnia prawidłowe i skuteczne dostarczenie danych do odpowiedniego adresata oraz poprawność obsługi po stronie Ministerstwa Finansów. Rozwiązanie zapewnia również odtworzenie wszystkich walidacji bramek MF (pliki schematów xsd), dzięki czemu przyjmowane dane już na wstępie są gotowe do poprawnej wysyłki na kanały elektroniczne MF.
Niewątpliwą zaletą jest możliwość walidacji danych kontrahentów przy użyciu udostępnionych usług MF, w tym białej listy podatników VAT. Dodatkowo wszelkie dane są agregowane tak, aby zwiększyć wydajność kolejnych kroków działania Systemu.
3. Tworzenie deklaracji oraz zeznań podatkowych wraz z obsługą korekt
Deklaracje i zeznania generowane są w różnych terminach ustawowych oraz dotyczą różnych okresów podatkowych. System posiada mechanizmy, które zabezpieczają terminową obsługę wszystkich koniecznych do wytworzenia dokumentów. Dodatkowo System informuje o konieczności przetworzenia zeznań, jeśli np. nastąpiła zmiana danych osobowych lub korekta danych finansowych, a deklaracja taka nie została jeszcze wysłana do Ministerstwa. Deklaracje tworzone są w oparciu o ministerialne druki dokumentów zapewniając poprawność wytwarzanych dokumentów. System ma możliwość obsługi korekt deklaracji, zarówno wykonywanych dla pojedynczych zeznań, jak również korekt dotyczących całych pakietów klientów.
4. Obsługa deklaracji elektronicznych oraz paczek wydruku
Spełniając nowe regulacje prawno-skarbowe oraz obniżając koszty obsługi zeznań podatkowych, System oferuje możliwość wysyłki deklaracji podatkowych:
 • do urzędu skarbowego poprzez dedykowane kanały udostępnione przez Ministerstwo Finansów za pomocą plików o ustalonej strukturze XML (Extensible Markup Language), podpisanych przy użyciu bezpiecznego certyfikatu kwalifikowanego, zarówno:
  - do bramki e-deklaracji,
  - do bramki UBD (Uniwersalna Bramka Dokumentów – operacje masowe),
  - w przypadku plików JPK, także do dedykowanej chmury Azure MF.

 • do podatników przy wykorzystaniu podpisanych za pomocą certyfikatu kwalifikowanego plików elektronicznych w formacie PDF (Portable Document Format), które są odzwierciedleniem danych w postaci papierowej lub zwykłych plików PDF,

 • do drukarni w postaci plików tekstowych, zawierających wszelkie dane z deklaracji łącznie z adresami korespondencyjnymi.

Dlaczego warto mieć właśnie VSoft Tax Reporting