VSoft Court Portal Connector

Dostępność informacji sądowych w wersji elektronicznej daje między innymi możliwość wyeliminowania manualnie wykonywanych, powtarzalnych czynności pracowniczych w systemach windykacyjnych. Dlatego też instytucje takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe oraz kancelarie prawne i firmy windykacyjne inwestują w narzędzia automatyzujące wybrane procesy biznesowe. Jednym z kluczowych procesów jest nieustanne pozyskiwanie najświeższych informacji zawartych w aktach sądowych udostępnianych elektroniczne przez sądy na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych.

Jak usprawnić ten element codziennej pracy oraz efektywnie wykorzystać informacje pozyskiwane dla spraw prowadzonych przez sądy powszechne?

Naszym rozwiązaniem spełniającym powyższe potrzeby w zakresie integracji systemów prowadzących sprawy sądowe z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych jest VSoft Court Portal Connector.

Konektor zapewnia integrację systemu prowadzącego sprawy sądowe z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych. Pozyskanie w sposób automatyczny informacji o aktualnym stanie sprawy na dzień bieżący pozwala szybko i skutecznie podejmować działania w systemie produktowym na prowadzonych sprawach.

Jakie korzyści daje VSoft Court Portal Connector?


Integracja systemu produktowego z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych poprzez VSoft Court Portal Connector zalecana jest przede wszystkim tam, gdzie istotne są informacje na temat spraw procesowanych w sądach.


Nasz konektor umożliwia:

Automatyczne składanie wniosków o dostęp do sprawy w Portalu oraz aktualny status złożonego wniosku.

Automatyzację procesu sądowego – szybkie reagowanie w konsekwencji opublikowania informacji na portalu, takich jak np.: rejestrowanie czynności, wyznaczanie terminów posiedzenia, publikowanie dokumentów, monitorowanie spraw i bieżących opublikowanych informacji przez sądy powszechne.

Aktualizację stanu sprawy na dzień bieżący – rejestracja informacji o czynnościach podejmowanych na sprawach, posiedzeniach, aktualizacjach dokumentów bez konieczności logowania się do Portalu.

Zwiększenie efektywności pracy osób odpowiadających za nadzór nad postępowaniami sądowymi.

Automatyzacja rutynowych czynności


VSoft Court Portal Connector umożliwia automatyczną realizację czynności, jakie pracownik wykonuje manualnie celem pozyskania informacji rejestrowanych elektronicznie przez sądy powszechne.


Automatyczne składanie wniosków o dostęp do sprawy

Pobieranie plików dokumentów

Sprawdzanie statusów złożonych wniosków

Pobieranie listy wszystkich sygnatur spraw dla pełnomocnika, do których ma dostęp

Automatyczne pobranie danych dla spraw, dla których uzyskano dostępPobieranie informacji przez VSoft Court Portal Connector jest procesowane z zachowaniem wszelkich wymogów normatywnych w przedmiocie np. ochrony dóbr osobistych, danych osobowych czy też wartości w upublicznianych dokumentach.

Integracja systemu prowadzącego sprawy sądowe poprzez VSoft Court Portal Connector realizowana jest za pomocą plików wejściowych i wyjściowych, przekazywanych pomiędzy konektorem a systemem prowadzącym sprawy sądowe w trybie dziennym czyli raz na dobę. Codziennie wywoływana jest metoda pobierająca dane wybranej sprawy poprzez cykliczne odpytywanie konektora.

Dzięki takiemu rozwiązaniu system produktowy codziennie odnotowuje informacje zarejestrowane elektronicznie na Portalu przez sądy powszechne i na bieżąco może reagować na zaistniałe czynności, podejmując odpowiednie procesowanie spraw w systemie.

Zastosowanie