VSoft e-Court Collection

VSoft e-Court Collection - komunikacja z platformą e-Sąd


Rozwiązanie, które kompleksowo obsługuje komunikację z platformą e-Sądu. Skierowane jest do firm i instytucji, które w sposób automatyczny chcą obsługiwać procesy składania pozwów w e-Sądzie. System wspiera funkcjonalności udostępnione przez platformę i pozwala na masową obsługę wniosków. Platforma e-Sąd oraz rozwiązanie e-Court Collection obsługuje sprawy proste i z jednoznacznym tytułem egzekucyjnym. Inne sprawy prowadzone są klasyczną ścieżką, jaką udostępnia sąd.Co zapewnia nasze rozwiązanie


Obniżenie kosztów postępowań sądowych


Skrócenie czasu postępowań sądowych


Codzienne odpytywania e-Sądu


Gromadzenie danych z postępowań sądowych


Pełną komunikację z e-Sądem


Obsługę wersjonowania formatu danych wymienianych z e-Sądem


Sumowanie roszczeń i opłat w pakiecie


Naliczanie opłat sądowych


Uzupełnianie danych standardowych


Numerowanie pakietów


Auto-numerowanie pozwów w pakiecie


Przechowywanie historii przesyłanych pakietów pozwów


Obsługę komunikatów o błędach


Weryfikację i walidację danych

Korzyści z wdrożenia


System wspiera funkcjonalności udostępnione przez platformę e-sąd i pozwala na masową obsługę wniosków

  • zmniejszenie kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych o ok. 80%
  • skrócenie czasu postępowania sądowo-egzekucyjnego o ponad 60%
  • zwiększenie wolumenu obsługiwanych spraw windykacyjnych w jednostce czasu
  • zwiększenie kontroli nad prowadzonymi postępowaniami sądowo-egzekucyjnymi


VSoft e-Court Collection to produkt wchodzący w skład innowacyjnej zintegrowanej platformy dla strefy finansowej – VSoft Financial Platform.

DOTACJE NA INNOWACJE
VSoft e-Court Collection - rozwiązanie skierowane do firm i instytucji, które w sposób automatyczny chcą obsługiwać procesy składania pozwów na platformie e-Sąd

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy