VSoft Collection

VSoft Collection - system do windykacji należności


System do efektywnej obsługi procesu windykacyjnego, począwszy od monitoringu, poprzez działania ugodowe, outsourcing, aż do windykacji sądowej, windykacji egzekucyjnej i sprzedaży należności.

Rozwiązanie zapewnia automatyzację i masowość działań windykacyjnych oraz jednolite spojrzenie na sprawę windykacyjną i dłużnika.

Nasz system do windykacji należności jest przygotowany do uruchomienia standardowych procesów windykacyjnych oraz posiada duże możliwości parametryzacji i dostosowania do potrzeb kupującego (silnik decyzyjny, modele predykcyjne, konfigurowalność strategii i akcji windykacyjnych, strategie champion-challenger).

VSoft Collection integruje się z call center, SMS, masowymi drukarniami, elektroniczną obietnicą spłaty, e-Sądem, rejestrami dłużników.

Jakie korzyści daje VSoft Collection


System do windykacji należności online - monitoring, działania ugodowe, outsourcing windykacji oraz windykacja sądowa, egzekucyjna i sprzedaży wierzytelności

Wzrost wskaźników skuteczności i efektywności procesu >15%

Znaczące zwiększenie stopy odzysku >10 p.p.

Redukcja kosztów operacyjnych dzięki automatyzacji procesów o ok. 20%

Szybka reakcja na zmiany otoczenia prawnego i rynkowego

Elastyczne stosowanie strategii champion-challenger przy wyborze najbardziej korzystnych rozwiązań procesowych

Co oferuje system do windykacji VSoft Collection


Przy użyciu zaawansowanego mechanizmu segmentacji klientów i spraw w oparciu o modele predykcyjne i sieci neuronowe

Umożliwia budowanie modeli wyznaczających prawdopodobieństwo spłaty zadłużenia i przewidywaną stopę odzysku

Monitoring terminowości spłat, ugody, restrukturyzacja

Umożliwia wsparcie dla tradycyjnego postępowania sądowego i komorniczego

Automatyzuje procesy przygotowania oraz przesyłania elektronicznych dokumentów, a także monitorowania przebiegu sprawy

Pozwala na współpracę z zewnętrznymi podmiotami i outsourcing wybranych działań

Definiowanie strategii testowych w celu podnoszenia efektywności działań windykacyjnych

Umożliwia dłużnikom samodzielne zadeklarowanie spłaty zadłużenia przeterminowanego przy użyciu bankowości elektronicznej oraz telefonu

Umożliwia zarządzanie procesem wystawiania przedmiotów (np. poleasingowych) na aukcje internetowe oraz portale ogłoszeniowe

VSoft Collection pozwala na efektywne zarządzanie należnościami przeterminowanymi.

Zastosowanie VSoft Collection


(banki, firmy windykacyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe)

(operatorzy telekomunikacyjni, firmy paliwowe, duże przedsiębiorstwa)VSoft Collection to produkt wchodzący w skład innowacyjnej zintegrowanej platformy dla strefy finansowej – VSoft Financial Platform.

DOTACJE NA INNOWACJE
System do windykacji należności online - efektywna obsługa procesu windykacyjnego, automatyzacja i masowość działań windykacyjnych