Tworzymy oprogramowanie, budujemy Twój biznes​

Jesteśmy software housem z 28-letnim doświadczeniem.

Projektujemy i wdrażamy systemy informatyczne dla biznesu.

Obsługa windykacji na każdym etapie

Automatyzacja procesów kredytowych

System dla banków i instytucji finansowych zapewniający wsparcie na wszystkich etapach udzielania produktów dla klientów detalicznych, w tym ich ocenę, decyzję, zawarcie umowy i działania posprzedażowe.

Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych

Kompleksowy system do sprzedaży, obsługi i rozliczania polis przeznaczony dla podmiotów branży finansowej. Rozwiązanie wspiera i automatyzuje zarządzanie portfelem produktów ubezpieczeniowych.

Jesteśmy software housem z 27-letnim doświadczeniem.

Projektujemy i wdrażamy autorskie systemy informatyczne dla biznesu.

Obsługa windykacji na każdym etapie

System dla banków i instytucji finansowych zapewniający wsparcie na wszystkich etapach udzielania produktów dla klientów detalicznych, w tym ich ocenę, decyzję, zawarcie umowy i działania posprzedażowe.

Automatyzacja procesów kredytowych

Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych

Kompleksowy system do sprzedaży, obsługi i rozliczania polis przeznaczony dla podmiotów branży finansowej. Rozwiązanie wspiera i automatyzuje zarządzanie portfelem produktów ubezpieczeniowych.

Ocena wiarygodności kontrahenta

Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu kilkuset projektów, zrealizowanych dla największych instytucji finansowych w Polsce.

Oferujemy gotowe produkty​

Aplikacja dla pracowników terenowych
Rozwiązanie Field Service Management ułatwiające planowanie oraz realizację zadań wykonywanych w terenie. Narzędzie pomaga zwiększyć efektywność zespołów mobilnych i jednocześnie ograniczyć koszty.
Program dla kancelarii brokerskich
Nowoczesne oprogramowanie dla kancelarii i biur brokerskich. System aktywnie wspiera pracowników oraz kadrę zarządzającą w codziennych czynnościach oraz pomaga w organizacji pracy.

Dostarczamy technologię low-code

foto-architekt-vsoft
Jarosław Dębowski

DYREKTOR DEPARTAMENTU OPERACYJNEGO
KASA STEFCZYKA

nazwa projektu

Współpracowaliśmy wielokrotnie z firmą VSoft przy projektach z zakresu workflow kredytowego. Ich profesjonalne podejście gwarantuje nie tylko sprawne wdrożenie, ale również bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Co więcej, VSoft jest partnerem technologicznym wielu renomowanych instytucji, takich jak BIK czy Kontomatik. Dlatego dla nas wybór VSoft jako dostawcy konektorów do komunikacji z zewnętrznymi bazami był oczywisty.

Niezawodna współpraca technologiczna – jak VSoft i Kasa Stefczyka tworzą nowoczesną bankowość

Kasa Stefczyka korzysta z usług VSoft od wielu lat. W trakcie naszej współpracy podjęliśmy ambitne wyzwanie stworzenia i wdrożenia systemu kredytowego (projekt: SMOK), a kilka lat później jego rozbudowy. Rozwiązanie to umożliwia pracownikom Kasy Stefczyka efektywne wspieranie procesu sprzedaży produktów kredytowych, wykorzystując informacje o kliencie z systemu centralnego oraz automatycznie oceniając dane np. z raportu BIK i zobowiązań wewnętrznych. W roku 2020 system ten został znacznie rozszerzony o nowe funkcjonalności, co pozwoliło na całkowitą automatyzację ścieżki kredytowej. Ponadto, w Kasie Stefczyka wdrożyliśmy wiele produktów z grupy konektorów, takich jak BIG ERIF, BIK PAF KI oraz Kontomatik Connector. Dzięki nim, szybko i sprawnie klient uzyskuje kluczowe informacje na temat pożyczkobiorców.

Weryfikacja antyfraudowa

Ocena wiarygodności kredytowej

Sprzedaż produktów bankowych

Obsługa spraw sądowych

Obsługa procesów leasingowych

Rozliczanie prowizji

Windykacja terenowa

Obsługa procesu likwidacji szkód

Mobilne procesy bankowe

Silnik produktów ubezpieczeniowych

Podatki lokalne

Ocena ryzyka transakcji i przedsiębiorstw