Jak technologia może pomóc w procesach egzekucyjnych? Zalety wykorzystania VSoft KO Connector

Technologia pomaga usprawniać i automatyzować wiele z zadań, które jeszcze do niedawna były wykonywane przez pracowników odręcznie, zwiększając efektywność organizacji oraz ograniczając ilość powtarzalnej pracy. Ponadto może wspomóc także długotrwałe i żmudne procesy egzekucyjne, ograniczając ilość wykonywanych manualnie czynności i pozwalając pracownikom w pełni skupić się na zapewnieniu wysokiej efektywności tych procesów.

Procesy egzekucyjne a technologia

Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że technologia nie jest w stanie pomóc w procesach egzekucyjnych — w końcu opierają się one przede wszystkim o egzekucje komornicze przeprowadzane na wierzycielach — jest to bardzo mylne przekonanie! Dzięki niej możliwe jest usprawnienie procesów na wiele sposobów, znacznie wspomagając przy tym wykonywanie czynności operacyjnych, czy utrzymywanie kontaktu komorników z wierzycielami. Daje szereg korzyści wszędzie tam, gdzie oczekuje się informacji o prowadzonych przez komorników postępowaniach.

Konektor z Komornikiem Online — jak zautomatyzować łączenie się z Serwisem?

Działanie procesu egzekucyjnego można w dużej mierze automatyzować korzystając z produktu, jakim jest VSoft KO Connector. Łączy się Komornikiem Online przede wszystkim automatyzując i przyspieszając przesyłanie danych. Konektor składa się z dwóch modułów — pierwszy z nich służy do eksportu danych, drugi — do przesyłania dokumentów.

W ramach pierwszego z modułów Konektor pobiera dane z serwisu na żądanie użytkownika, przekazując je w postaci posegregowanych plików zawierających grupy zdarzeń np. ogólne informacje na temat sprawy oraz tytułów wykonawczych. Pozwala on na dokonanie pełnego eksportu danych (raz w miesiącu) oraz pobrania ich w sposób przyrostowy (raz dziennie). Drugi z modułów obsługuje proces przesyłania i odbierania dokumentów — również tych wymagających potwierdzenia odbioru w postaci podpisu elektronicznego.

Zalety płynące z wykorzystania VSoft KO Connector

Jakie korzyści przynosi wykorzystywanie konektora w procesach egzekucyjnych? Przede wszystkim usprawnia on przepływ i scala dane pochodzące z programów, z których korzystają kancelarie komornicze (Kancelaria Komornika, Komornik SQL). Daje on także możliwość bieżącego monitorowania działań komorniczych, co pozwala na o wiele szybsze reagowanie na zaistniałe sytuacje. Konektor jest również nieocenioną pomocą w pozyskiwaniu danych dla wielu spraw jednocześnie — pomaga on zredukować ilość zasobów wewnętrznych wykorzystywanych do tradycyjnego monitoringu spraw, pozwalając na sprawną relokację do innych obszarów. Minimalizuje także koszt wysyłki pism drogą tradycyjną, pozwalając na dwustronną komunikację w zakresie przesyłania dokumentów, a także przyspiesza on obsługę pism, pozwalając na wykorzystanie podpisu elektronicznego bez każdorazowego logowania się do Komornika Online.

Przykładowe wykorzystanie danych pozyskanych dzięki zastosowaniu konektora

Pobrane przez konektor dane można wykorzystać na wiele sposobów. Jednym z nich jest automatyczna ewidencja działań w systemie wewnętrznym np. poprzez dedykowaną zakładkę dla sprawy, kierowanie spraw do określonego stanu, a także automatyczne uzupełnianie pozyskanymi danymi określonych pól systemu. Kolejnym przykładem wykorzystania otrzymanych danych są powiadomienia dla użytkownika systemu o aktualizacji określonych danych na sprawie lub utworzenie zadania dla użytkownika w zależności od pobranej informacji. Warto pamiętać, że dzięki konektorowi możemy uporządkować dokumenty poprzez automatyczne załączanie ich do kartoteki sprawy.

Jesteśmy na rynku od ponad ćwierć wieku. Od początku naszej przygody wiedzieliśmy, że nie chcemy być jedynie biernym dostawcą rozwiązań. Od zawsze stawiamy na wymianę wiedzy i doświadczeń. Chętnie pogłębiamy tematy, które uważamy za istotne, szczególnie w obrębie branż, z którymi współpracujemy na co dzień. Chętnie analizujemy i omawiamy zmiany technologiczne oraz dzielimy się własnymi przemyśleniami. Pokazujemy jak uczymy się na błędach i z jakich działań jesteśmy dumni.

Zobacz również

See also