Trendy technologiczne w windykacji

Zmiana to znak rozpoznawczy naszych czasów. I choć wydawać by się mogło, iż jesteśmy przyzwyczajeni do dynamicznie zmieniających się warunków i posiadamy umiejętność szybkiej adaptacji, to współczesne realia zmuszają organizacje do jeszcze większej elastyczności. Trend ten widoczny jest szczególnie w branży windykacyjnej, która mocno ewoluuje, przez co perspektywa technologiczna w tym sektorze cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zautomatyzowanie procesów windykacyjnych jest dziś na porządku dziennym, co przekłada się na jakość obsługi Klienta oraz jej usprawnienie.

Automatyzacja i robotyzacja, komunikacja, cyfryzacja sądownictwa, AI, scoring czy analiza danych zapewniają nie tylko szybsze podejmowanie decyzji, ale również dobór indywidualnej, dopasowanej do konkretnego Klienta strategii postępowania.

Dlaczego warto śledzić trendy w windykacji?

Duża konkurencja firm windykacyjnych, rosnące zadłużenie konsumentów i przedsiębiorstw, wynikające zarówno z trudnej sytuacji ekonomicznej jak też zmiany przyzwyczajeń (na przykład zyskujące na popularności zakupy z opóźnionym terminem płatności) to jedne z wielu powodów, dla których warto śledzić trendy w windykacji. Nowe technologie pomagają zwiększać skuteczność i poprawiać efektywność, co jest szczególnie ważne w początkowych etapach windykacji, ale konieczne także w windykacji sądowej i egzekucyjnej. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, jak chociażby automatyzacja rutynowych oraz czasochłonnych zadań, wpływa na zwiększenie wydajności, umożliwiając tym samym szybszą obsługę większej ilości spraw oraz łatwiejsze radzenie sobie z trudnościami w odzyskiwaniu należności od nowych dłużników.

Według obserwacji ekspertów, sporym zainteresowaniem będzie cieszyć się strategia skutecznego monitoringu płatności, zapewniająca płynne przechodzenie do rozpoczęcia postępowania sądowego w przypadku, gdy Klient nie uiści spłaty należności w ustalonym przez strony czasie.

Jak nowe technologie wspierają windykację?

Trendy technologiczne w windykacji obejmują przede wszystkim coraz większą automatyzację oraz robotyzację działań, które dotychczas wykonywał człowiek. Nowoczesne narzędzia, takie jak Al, scoring czy analiza danych, pozwalają nie tylko na usprawnienie procesów windykacyjnych, ale przekładają się też na wydajność firmy. Im szybciej przebiegnie konkretne działanie, tym sprawniej uda się domknąć cały proces. Osoby śledzące i wdrażające trendy w windykacji mogą liczyć na większą skuteczność nowych narzędzi pracy, między innymi na szybsze podejmowanie decyzji czy indywidualny dobór strategii postępowania.

Według obserwacji ekspertów, sporym zainteresowaniem będzie cieszyć się strategia skutecznego monitoringu płatności, zapewniająca płynne przechodzenie do rozpoczęcia postępowania sądowego w przypadku, gdy Klient nie uiści spłaty należności w ustalonym przez strony czasie.

Najważniejsze trendy technologiczne w windykacji

Automatyzacja procesów windykacyjnych. Czym jest, jak działa?

Automatyzacja procesów windykacyjnych to nic innego jak „oddelegowanie” części codziennych obowiązków nowoczesnym narzędziom. Dzięki automatyzacji spada ryzyko pomyłki na skutek tak zwanego „czynnika ludzkiego”, a proces windykacyjny odbywa się sprawniej. Automatyzując czasochłonne czynności, pracownik windykacji może poświęcić swój czas innym obowiązkom, a jego motywacja wzrasta. Automatyzacja w codziennej pracy to między innymi mechanizm wyboru optymalnej strategii postępowania z Klientem (bazujący na procesach monitoringu należności), wykorzystanie Al do wyliczania scoringu Klienta, ściąganie należnej kwoty w sposób automatyczny, niewymagający działań pracownika oraz cyfryzacja sądownictwa, w tym windykacji (poprzez wdrożenie e-doręczeń w PISP przez MS). Nie ulega wątpliwości, że to właśnie automatyzacja jest przyszłością systemów windykacyjnych (na przykład w postępowaniach sądowych poprzez wymianę danych z Portalem Informacji Sądów Powszechnych).

Portale samoobsługowe dla dłużnika. Jakie są ich zalety?

Dzięki nowoczesnym portalom samoobsługowym dla dłużnika osoba zadłużona ma możliwość bieżącego monitorowania swojej sprawy. „Przenosząc” najważniejsze aspekty działań windykacyjnych do sieci, zmniejsza się ilość formalności, koniecznych do wypełnienia w obecności Klienta. Wygodne portale samoobsługowe uwzględniają najważniejsze aspekty procesu: jego przebieg, dane Klienta, dane pracownika windykacji, kwotę zadłużenia. Tego typu rozwiązanie przyczynia się również do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa osoby zadłużonej, ponieważ dane przetwarzane są w sposób zgodny z najwyższymi standardami, a dostęp do sprawy posiadają tylko osoby upoważnione. Portale samoobsługowe dla dłużnika umożliwiają także deklarację terminu spłaty i restrukturyzację zadłużenia.

Tworzenie pełnej historii kontaktów z Klientem. Dlaczego warto?

Tworzenie pełnej historii kontaktów z Klientem przekłada się na znaczne usprawnienie procesu. Dzięki bieżącemu zapisywaniu postępów działania, pracownik ma możliwość wglądu w całą dotychczasową historię konkretnego Klienta. Tego typu rozwiązanie wesprze pracę windykatora na co dzień, utrzymując optymalną jej organizację (bez ryzyka pominięcia istotnych dla sprawy kwestii). Kompletne informacje na temat historii kontaktów z Klientem mogą okazać się niezwykle pomocne w sytuacji, kiedy konieczne będzie przekazanie sprawy innemu pracownikowi (dzięki czemu sprawnie i bezproblemowo odnajdzie się w przekazanym mu procesie).

Przejście z pracy stacjonarnej na zdalną — z czym to się wiąże?

Chociaż praca zdalna nie jest dziś już żadnym zaskoczeniem, pracownik, przechodzący z trybu stacjonarnego na zdalny, musi liczyć się z ważnymi zmianami w swojej codziennej działalności zawodowej. Aby dobrze zorganizować swoją pracę oraz przyzwyczaić się do wykonywania obowiązków w domowym zaciszu (lub gdziekolwiek zechce), powinien zaopatrzyć się w stosowne narzędzia organizacyjne. Osoba zajmująca się procesami zdalnie może korzystać z nowoczesnych platform komunikacyjnych (na przykład podczas spotkań z zespołem odzyskiwania należności).

Wykorzystanie bota. Czym jest AI?

Obecnie boty znajdują swoje zastosowanie w niemalże każdej branży! Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii Al, osoby zadłużone nie muszą martwić się o tak zwaną „barierę psychologiczną”. Dystans i obiektywizm to główne zalety zautomatyzowania rozmów z Klientem, który (przedstawiając swoją sytuację Al) nie będzie musiał zderzać się z poczuciem wstydu czy niezręczności.

Al nie tylko rozpoznaje treści pism, przysyłanych do instytucji dochodzących swojej należności, ale również usprawnia kontakt z Klientem, zwłaszcza we wczesnych etapach monitoringu należności w celu poinformowania Klienta o zadłużeniu.

Whatsapp dla biznesu. W czym może pomóc?

Praktyczna aplikacja do rozmów w biznesie, Whatsapp dla biznesu, umożliwia sprawną komunikację na co dzień wśród pracowników oraz zespołów. Whatsapp dedykowany biznesom to również możliwość załączania dokumentów oraz organizowania „meetingów”, podczas których pracownicy mogą wymienić się informacjami oraz doświadczeniami w windykacji. Korzystając z nowoczesnego narzędzia komunikacji, pracownicy oszczędzają czas swój oraz Klienta, co przekłada się na usprawnienie działania.

Pełna integracja systemu windykacyjnego z pozostałymi systemami. W jakim celu?

Korzystając z pełnej integracji systemu windykacyjnego z pozostałymi systemami, pracownicy windykacji mogą liczyć na szybszy i skuteczniejszy wgląd w dane Klienta oraz sprawy. Tego typu rozwiązanie pozwala nie tylko zaoszczędzić im czas (wszystkie informacje znajdują się w jednym miejscu), ale również zwiększyć jakość obsługi Klienta.

Jak nowe trendy wpłyną na rozwój windykacji?

Nie ulega wątpliwości, że pracowników różnych branż (również windykacyjnej) czekają spore zmiany. Idące z duchem czasu firmy windykacyjne decydują się na wdrożenie wygodnych, w pełni zautomatyzowanych, usprawniających codzienną pracę narzędzi. Jakiego typu trudności może napotkać branża windykacyjna? Przede wszystkim te, które wynikają ze zmian legislacyjnych, na przykład ograniczonych godzin pracy. Pracę osób z branży windykacyjnej określa szereg przepisów, między innymi artykuł 190 Kodeksu Karnego (mówiący o karalności każdej groźby, która wzbudza uzasadnioną obawę), artykuł 191 Kodeksu Karnego (dotyczący konkretnych czynności, których między innymi windykator nie może popełnić w stosunku do dłużnika) czy artykuł 216 tego samego kodeksu (określające zniewagę i zniesławienie). Wdrożenie nowych rozwiązań, wspierających skuteczne i zgodne z przepisami działania windykacyjne, początkowo wymaga oczywiście sporego zaangażowania, jednak jest to inwestycja, którą warto rozważyć. Użycie nowoczesnych narzędzi zaprocentuje optymalnymi wynikami, co przełoży się na realny zysk firmy. Zespoły windykacji, chcąc wypróbować nowe technologie w swojej pracy, mogą sięgnąć po gotowe rozwiązania od sprawdzonych dostawców, którzy chętnie podzielą się z nimi wiedzą technologiczną. Bez wątpienia portale dla dłużnika, Al, tworzenie pełnej historii z Klientem i pozostałe narzędzia usprawniające procesowanie spraw to inwestycja na lata, która skutecznie wesprze pracę windykatorów na co dzień.

Najważniejsze trendy technologiczne w windykacji

W czasach dynamicznie zmieniających się trendów, warto zainwestować w skuteczne oraz sprawdzone rozwiązania. Jednym z nich jest nowoczesny system windykacyjny VSoft Collection, zapewniający pełne zautomatyzowanie istotnych kroków w procesie odzyskiwania należności. Dla zespołów pracujących w terenie lub zdalnie przydatna będzie aplikacja VSoft Mobile Workforce. Z kolei VSoft Court Portal Connector zapewniający integrację z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych wesprze skrócenie czasu obsługi pism procesowych. Inwestując w nowoczesne technologie dla windykacji, osoby zarządzające mogą liczyć na rzeczywiste korzyści wynikające z automatyzacji żmudnych i czasochłonnych działań dotychczas wykonywanych przez pracowników.

Jak widać, trendy (również w branży windykacyjnej) zmieniają się bardzo szybko. Wszystkie podążają jednak w tym samym kierunku, opartym na maksymalnym usprawnieniu pracy oraz zwiększeniu skuteczności. Dzięki nowoczesnym, zoptymalizowanym narzędziom, pracownicy mogą poświęcić więcej czasu na kwestie, które wymagają ich pełnej koncentracji (powierzając technologii część swoich zadań). Opierając się na skutecznych i sprawdzonych rozwiązaniach, mogą być pewni, że ich codzienna praca nie tylko zyska na jakości, ale również przełoży się na realne zyski.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT. Projekty informatyczne zna od podszewki. Brał udział w ich realizacji zarówno w charakterze project managera, konsultanta, jak również dyrektora Pionu Analiz i Zarządzania Projektami. Z VSoft związany od 2008 r., obecnie jako dyrektor rozwoju obszaru windykacji odpowiada za projekty w obszarze windykacji i restrukturyzacji realizowane dla największych polskich instytucji finansowych (m.in. PKO BP, mBank SA, Alior Bank SA , Europejski Fundusz Leasingowy SA).

Zobacz również

See also