Zastosowanie VSoft Collection w tradycyjnym postępowaniu sądowym

VSoft Collection został zaprojektowany z myślą o wsparciu użytkowników w prowadzeniu elektronicznych postępowań sądowych. System oferuje również funkcje, które w znacznym stopniu ułatwiają obsługę procesów tradycyjnych: sądowego i egzekucyjnego. Sprawdź, jak automatyzacja procesów może usprawnić codzienną pracę osób odpowiadających za nadzór nad postępowaniami sądowymi.

Automatyzacja czynności w tradycyjnym postępowaniu

Użytkownik VSoft Collection może wybrać w systemie sposób wniesienia pozwu w tradycyjnej  formie papierowej, definiując pełnomocnika i wybierając sąd. System posiada integrację z bazą sądów rejonowych (źródło gov.pl), do których mogą zostać skierowane pozwy sądowe w zakresie postępowania sądowego tradycyjnego (możliwość wybrania sądu dla pozwu).  Po weryfikacji danych, system generuje pismo pozwu, które użytkownik może wydrukować a następnie złożyć w sądzie. System umożliwia generowanie pism wychodzących na podstawie skonfigurowanych szablonów pozwów. Proces generowania pism jest zautomatyzowany, co znacząco przyspiesza pracę i minimalizuje ryzyko błędów. Użytkownik może w większym stopniu skupić się na merytorycznych aspektach pracy, a nie na powtarzalnych czynnościach, które wykonują za niego automaty.

W ramach obsługi postępowań sądowych prowadzonych w sposób tradycyjny VSoft Collection pozwala użytkownikom systemu rejestrować na sprawie w zakresie prowadzonego postępowania:

  • zmianę etapu/statusu sprawy dla postępowania
    Użytkownicy mogą śledzić i rejestrować zmiany w etapach oraz statusie postępowania sądowego. To pozwala na bieżące monitorowanie postępów sprawy, od momentu jej zainicjowania aż do zakończenia. System umożliwia aktualizację statusu, np. „pozew złożony”, „rozprawa wyznaczona”, „wyrok wydany” lub „sprawa zakończona”. Dzięki temu pełnomocnicy i inne zainteresowane strony mają zawsze dostęp do aktualnych informacji na temat przebiegu postępowania.
  • wprowadzenie aktualnej sygnatury sądowej, sądu oraz pełnomocnika, w imieniu którego prowadzone jest postępowanie
    System pozwala na dokładne rejestrowanie kluczowych danych związanych z postępowaniem, takich jak aktualna sygnatura sądowa, która identyfikuje sprawę w systemie sądowym. Użytkownicy mogą również wprowadzać dane dotyczące sądu, który prowadzi postępowanie, oraz pełnomocnika reprezentującego stronę w sprawie. Te informacje są niezbędne do prawidłowego zarządzania dokumentacją i komunikacją w trakcie procesu sądowego.
  • dwustronną komunikację w zakresie pism wychodzących (generowanych manualnie z systemu na postawie skonfigurowanych szablonów) oraz pism przychodzących
    Bezpośrednio w systemie VSoft Collection użytkownik  ma możliwość tworzenia, wysyłania i odbierania pism procesowych. Pisma wychodzące mogą być generowane automatycznie na podstawie skonfigurowanych szablonów, co oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędów.


Proces postępowania sądowego prowadzonego w sposób tradycyjny można wzbogacić dzięki integracji VSoft Collection z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych poprzez VSoft Court Portal Connector. Integracja pozwala kontrolować jakie sprawy są obsługiwane przez poszczególnych pełnomocników, składać wnioski elektroniczne o dostęp do spraw sądowych, automatycznie i masowo pobierać pisma z Portalu dla wybranych pełnomocników, załączać je do odpowiednich postępowań sądowych oraz monitorować informacje o sprawach sądowych ewidencjonowane przez administratorów sądów powszechnych. Automatyzacja procesu pobierania danych z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych pozwala na redukcję kosztów operacyjnych oraz może znacząco odciążyć pracowników i zwiększyć efektywność ich pracy.

Jesteśmy na rynku od ponad ćwierć wieku. Od początku naszej przygody wiedzieliśmy, że nie chcemy być jedynie biernym dostawcą rozwiązań. Od zawsze stawiamy na wymianę wiedzy i doświadczeń. Chętnie pogłębiamy tematy, które uważamy za istotne, szczególnie w obrębie branż, z którymi współpracujemy na co dzień. Chętnie analizujemy i omawiamy zmiany technologiczne oraz dzielimy się własnymi przemyśleniami. Pokazujemy jak uczymy się na błędach i z jakich działań jesteśmy dumni.

Zobacz również

See also