VSoft eCommerce

Zautomatyzowana platforma umożliwiająca klientom dokonanie samodzielnego zakupu ubezpieczenia, bez udziału pracowników, pośrednika czy dostawcy produktu. Ideą rozwiązania jest możliwość szybkiego i łatwego definiowania nowych produktów ubezpieczeniowych przez administratorów biznesowych.
Do modelowania nowych produktów w systemie nie jest potrzebna wiedza techniczna. System, na podstawie definicji produktu, generuje odpowiednie formularze, które umożliwiają wprowadzenie danych do kalkulacji przez klientów. Również opracowywanie dokumentów związanych z produktem, takich jak polisa, potwierdzenie ubezpieczenia, a generowanych w trakcie zawierania ubezpieczenia, zostało tak przemyślane, aby mogły tworzyć je osoby biznesowe.

VSoft eCommerce oparte jest o autorskie rozwiązanie VSoft Insurance Platform.  

Jakie korzyści daje VSoft eCommerceWzrost rentowności dzięki niskim kosztom obsługi zautomatyzowanego kanału sprzedaży

Nowoczesny wizerunek

Nowy nowoczesny kanał dystrybucji i kontaktu z klientami

Bezobsługowy, „usługowy" model wdrożeniowy

Główne funkcje VSoft eCommerceVSoft eCommerce służy do sprzedaży i obsługi ubezpieczeń online.

Cechy rozwiązania


Zastosowanie VSoft eCommerce


Obsługiwane procesy

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy