Zwiększ efektywność procesów windykacyjnych dzięki konektorom VSoft

Wielokrotnie poruszaliśmy tematy związane z codzienną obsługą procesów windykacyjnych. Naszym celem jest wskazanie odpowiedniego wyboru systemu, który przyśpieszy pracę kancelarii, a także będzie dostarczał wszystkich niezbędnych informacji na temat jakości portfela wierzytelności. Na naszym blogu pojawiły się teksty o tym, jak dobrze dobrany system do obsługi wierzytelności wpływa na wzrost efektywności biznesowej i zarazem przyczynia się do obniżenia kosztów obsługi klientów.

Czy zatem są jeszcze obszary, w których firma windykacyjna może szukać usprawnień i optymalizacji? A jeśli tak to dlaczego jest to takie ważne? W jakich obszarach innowacyjnych rozwiązań poszukują nasi klienci?

Zanim odpowiemy na postawione wyżej pytania, zastanówmy się nad powodami wspomnianych poszukiwań, a jest ich co najmniej kilka. Najważniejsze z nich to:

  1. wzrost efektywności poprzez zautomatyzowanie codziennych, powtarzalnych czynności. Dzięki temu zespół może skoncentrować się na najważniejszych z punktu widzenia biznesu procesach oraz planować swoje działania z pominięciem dotychczas wykonywanych, rutynowych działań,
  2. wzrost konkurencyjności dzięki zastosowaniu elastycznych rozwiązań, które dzięki swoim funkcjonalnościom pozwalają realizować procesy szybciej i taniej (w porównaniu do manualnej obsługi tego samego procesu),
  3. budowanie pozytywnego doświadczenia (customer experience) w pracy z klientem (wewnętrznym lub zewnętrznym), które tworzy się poprzez skuteczną, terminową i optymalną kosztowo realizację usług lub procesów.

Pozostaje jeszcze znalezienie odpowiedzi na pytanie o obszar działalności firmy windykacyjnej, w którym można szukać wspomnianych optymalizacji. Według naszych klientów jednym z nich jest  pobieranie informacji lub wymiana danych z zewnętrznymi dostawcami bądź serwisami i zasilanie pozyskanymi danymi najważniejszych systemów wykorzystywanych do prowadzenia biznesu.

Optymalizacja procesu windykacyjnego? Sprawdź trzy konektory VSoft!

Podążając tą ścieżką rozważań przedstawić trzy konektory, które w swoim działaniu idealnie wpisują się we wszystkie opisane powyżej punkty:

  1. VSoft e-Court Collection – to rozwiązanie, które pozwala na automatyzację komunikacji z EPU oraz uniezależnienie się od czasowych niedostępności e-Sądu. Dzięki łatwej integracji z systemami zewnętrznymi możliwy jest masowy import i eksport danych, a to pozwala na zautomatyzowanie wielu manualnych kroków, obniżenie kosztów i skrócenie czasu potrzebnego do przeprowadzenia postępowania. Rozwiązanie centralizuje informacje dotyczące spraw prowadzonych w e-Sądzie, co przekłada się na jednolite i spójne prowadzenie spraw oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostępu do danych.
  2. VSoft Court Portal Connector – narzędzie automatycznie pobiera dane o sprawach sądowych prowadzonych w PISP, zasilając nimi systemy wewnętrzne Klienta oraz realizując e-doręczenia zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przede wszystkim jednak konektor wspomaga codzienną pracę pełnomocników, polegającą na pozyskiwaniu informacji i pism procesowych, a co za tym idzie, umożliwia szybkie reagowanie na zaistniałe zdarzenia. Zasilenie systemów wewnętrznych danymi z PISP umożliwia automatyzację procesów sądowych, w tym windykacyjnych a kalendarz odpytań pozwala realizować e-doręczenia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. VSoft KO Connector – aplikacja dedykowana do automatycznej obsługi komunikacji systemów prowadzących sprawy egzekucyjne z systemem Komornik Online. Dostęp do aktualnych danych na temat sprawy pozwala reagować na bieżąco i w sposób odpowiedni dla statusu postępowania. VSoft KO Connector dba o to każdego dnia. Konektor pozyskuje informacje o sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników w dwóch programach (Komornik SQL-VAT, Kancelaria Komornika) oraz umożliwia wymianę dokumentów między komornikiem a stronami postępowania. Dzięki automatycznemu pobieraniu danych i możliwości wymiany dokumentów między wierzycielem a komornikiem zapewnia obu stronom komplet aktualnych informacji na temat sprawy, a dane trafiają bezpośrednio do systemu użytkownika.
Nasze doświadczenia z wdrożeń wspomnianych komponentów do ekosystemów IT klientów pokazują, ile wymiernych efektów one przynoszą. Nasi partnerzy wskazują przede wszystkim na idealne uzupełnienie realizowanych procesów biznesowych oraz – dzięki automatyzacji – możliwość skoncentrowania się na podstawowej działalności operacyjnej.

Podsumowanie

Oczywiste jest, że optymalizacje procesów w biznesie są bardzo ważne. Przyczyniają się do zwiększenia wydajności, rynkowej konkurencyjności, zadowolenia klientów, efektywnego zarządzania zasobami oraz redukcji kosztów. A to z kolei tworzy idealne środowisko do wzrostu biznesu i jego rentowności.

Zapoznaj się z systemem VSoft Collection do zarządzania procesami windykacyjnymi oraz z kilkoma niezależnymi konektorami, które usprawnią Twoje codzienne działania w firmie!

Na rynku finansowym obecny od kilkunastu lat. Wiedzę i doświadczenie zdobywał zarówno w departamentach wsparcia biznesu jak i działach sprzedaży instytucji finansowych. W swojej karierze zawodowej związany był z takimi firmami jak Bank Nordea, Bank BNP Paribas czy ProService Finteco. W VSoft zaangażowany w rozwój obszaru ubezpieczeniowego. Miłośnik podróżowania i awiacji.

Zobacz również

See also