Sprzedaż i obsługa posprzedażowa produktów ubezpieczeniowych

Wyzwania, przed jakimi stajemy przy sprzedaży i obsłudze posprzedażowej produktów ubezpieczeniowychSzybkie wprowadzanie dużej ilości danych

Ergonomiczny proces pozwalający efektywnie obsługiwać dużą ilość klientów. Rozwiązaniem jest automatyzacja wprowadzania danych niezbędnych do kalkulacji i wystawienia polisy. Np. skanowanie kodu Aztec z dowodu rejestracyjnego, połączenie z bazą UFG i CEPiK, integracja z innymi wewnętrznymi systemami – np. CRM, katalogi adresowe i pojazdów (Eurotax i Info-Ekspert).


Ścisła współpraca z silnikiem produktowym

Proces sprzedaży musi dostosowywać się do często zmieniających się definicji produktów. Powinien być też gotowy na obsługę produktów, które dopiero powstaną.


Sprawna porównywarka ofert

Kluczowe jest szybkie zebranie danych pozwalających na przedstawienie kilku ofert, które najlepiej odpowiadają na potrzebom klienta. Ergonomiczny widok, prezentujący oferty w różnych wariantach, umożliwia szybkie modyfikowanie oferty i budowanie tej maksymalnie spersonalizowanej.


Obsługa backoffice

Aneksy, odstąpienia, zwroty – to powtarzalne procesy, w których ergonomia dla wykonującego użytkownika jest nie mniej ważna, niż w przypadku sprzedaży. W dużej części procesy te mogą być wykonywane samodzielnie przez posiadaczy polis dzięki udostępnieniu specjalnego portalu zintegrowanego z centralnym systemem administrującym polisami.Nasze rozwiązania wspierają tradycyjne i nowoczesne kanały sprzedaży


Agenci

Direct

Aplikacje mobilne


VSoft Insurance Platform

Sprzedaż i zarządzanie ryzykami ubezpieczeniowymi


Rozwiązanie umożliwiające kompleksowe tworzenie produktów ubezpieczeniowych – od schematu danych przez modele taryfikacyjne po dokumenty i ekstrakty. Nasze oprogramowanie kierujemy do agencji ubezpieczeniowych, pośredników ubezpieczeniowych i asekuracyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych.


Oprogramowanie dla agencji ubezpieczeniowej, wspierające sprzedaż i obsługę posprzedażową produktów ubezpieczeniowych poprzez nowoczesne kanały sprzedaży

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy