Silniki produktów ubezpieczeniowych

Silniki produktów ubezpieczeniowych


Dziś przewaga konkurencyjna ubezpieczycieli czy pośredników zajmujących się dystrybucją ich produktów w dużej mierze zależy od tempa dostosowania się do zmian rynkowych. Nieustannie zmieniane przez aktuariuszy modele taryfikacyjne, szybko powstające nowe produkty rynku affinity czy też częste zmiany w regulacjach, to wyzwania dla infrastruktury informatycznej.


Cały czas doskonalimy narzędzia pozwalające na sprawne modelowanie produktów osobom z kompetencjami biznesowymi. Brak konieczności wykonywania zmian w systemie i sprowadzenie kwestii zarządzania produktami do poziomu konfiguracji i parametryzacji systemu skutkuje krótszym czasem wprowadzania zmian na rynek. Od kliku lat rynek zmierza w kierunku serwisów internetowych udostępniających produkty ubezpieczeniowe on-line pośrednikom. Różne technologie i podejścia do udostępniania produktów wykorzystywane przez zakłady ubezpieczeń wymagają elastycznego silnika, aby sprawnie wykorzystać taką taryfę online w systemie sprzedażowym.

VSoft Insurance Platform

Sprzedaż i zarządzanie ryzykami ubezpieczeniowymi


Rozwiązanie umożliwiające kompleksowe tworzenie produktów ubezpieczeniowych – od schematu danych przez modele taryfikacyjne po dokumenty i ekstrakty. Nasze oprogramowanie kierujemy do agencji ubezpieczeniowych, pośredników ubezpieczeniowych i asekuracyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

Program dla multiagencji umożliwiający kompleksowe tworzenie produktów ubezpieczeniowych od schematu danych przez modele taryfikacyjne po dokumenty i ekstrakty

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy