Przeczytaj także

Read more

InsurTech w VSoft SA – podsumowanie 2023

Miniony rok rozpoczęliśmy z nieskrywaną determinacją do działania. Od pierwszego dnia naszym celem było nie tylko wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, ale także cykliczny rozwój systemów, zapewniający stopniowe doskonalenie codziennej pracy poprzez drobne, ale znaczące zmiany. Nasz cel? Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług oraz dążenie do pozycji lidera w branży InsurTech w Polsce.

VSoft Insurance Platform – obsługa produktów ubezpieczeniowych

W ubiegłym roku skoncentrowaliśmy się na zwiększaniu funkcjonalności naszego systemu VIP. Kluczowe kroki, jakie podjęliśmy, obejmują:

 • Rozszerzenie integracji z zakładami ubezpieczeń w obszarze taryfikacji online, uwzględniającej taryfy dynamiczne oraz poszerzenie możliwości silników taryfikacyjnych dla produktów offline.
 • Rozwój interfejsu API, dodanie nowych funkcji i zwiększenie możliwości integracyjnych.
 • Integracja z nowym silnikiem taryfikacyjnym opartym na platformie low code archITekt, umożliwiającym szybsze dostosowywanie do zmieniających się potrzeb rynku.
 • Wprowadzenie nowych funkcji w obszarze obsługi obecnych produktów, co zwiększyło atrakcyjność oferty.
 • Wdrożenie kolejnych produktów ubezpieczeniowych opartych na taryfach offline oraz rozszerzenie listy obsługiwanych Towarzystw Ubezpieczeniowych.
 • Wprowadzenie większej konfigurowalności dla klientów, co umożliwiło bardziej spersonalizowane doświadczenia.
 • Optymalizacja procesu produkcji oprogramowania poprzez rozwój automatyzacji, co przekłada się na wyższą jakość systemu.

Zrównoważony rozwój i aktywność branżowa

Nasze zaangażowanie nie ograniczało się jedynie do innowacji, ale obejmowało także zrównoważony rozwój. Aktywnie uczestniczyliśmy w konferencjach branżowych, dzieląc się naszymi sukcesami i wizją przyszłości branży InsurTech w Polsce. Byliśmy ważnymi uczestnikami dyskusji zarówno na spotkaniach osobistych, jak i podczas prezentacji online.

Automatyzacja i sztuczna inteligencja w centrum uwagi

Wdrażanie nowoczesnych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji, stało się ważnym elementem naszych rozwiązań. Dział B&R skoncentrował swoje wysiłki na tym, aby nasze rozwiązania skupiały się na istotnych aspektach tego obszaru i przynosiły korzyści w procesach biznesowych.

VSoft Insurance Broker – Program dla Kancelarii Brokerskich

Rok 2023 to także okres intensywnego rozwoju i ciągłego doskonalenia systemu VSoft Insurance Broker (VIB). Od pierwszego dnia mieliśmy jasno określony cel: nie tylko sprostać oczekiwaniom naszych klientów, ale również stale podnosić jakość świadczonych przez nas usług. W liczbach przedstawia się to następująco:

 • Ponad 400 użytkowników systemu VIB.
 • Ponad 150 firm korzystających z naszych usług.
 • Ponad 30% wzrost pobrań demo systemu VIBw porównaniu z rokiem poprzednim.
 • Wprowadzenie wielu aktualizacji systemu.
 • Utrzymane partnerstwa w zakresie zbierania opinii od klientów i użytkowników.
 • Realizacja filozofii: „Klient blisko nas.”

 

Udało nam się zrealizować optymalizacje i usprawnienia w obszarze rozliczeń, a także skoncentrować na ciągłym rozwoju systemu na podstawie analizy opinii użytkowników. Dzięki intensywnym szkoleniom dla klientów prezentacjom dla potencjalnych klientów i utrzymaniu bezpośredniego kontaktu.

Podsumowanie

Rok 2023 dla VSoft to nie tylko okres wyzwań, ale przede wszystkim intensywnego rozwoju i innowacji. Naszym celem pozostaje nieustanne doskonalenie naszych systemów, aby sprostać oczekiwaniom dynamicznego rynku InsurTech. Jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania i rok pełen nowych osiągnięć!

Kompleksowy system do sprzedaży, obsługi i rozliczania polis przeznaczony dla podmiotów branży finansowej. Rozwiązanie wspiera i automatyzuje zarządzanie portfelem produktów ubezpieczeniowych.