Przeczytaj także

Read more

Warsztaty low-code na platformie archITekt dla studentów Koła Naukowego Informatyki I::team UEK

W ostatnich dniach członkowie Koła Naukowego Informatyki I::team przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w warsztatach z platformy low-code archITekt. To kolejna uczelnia wyższa, którą mamy zaszczyt wzbogacać o umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii. Kontekst szkolenia całkowicie wpisuje się w praktyczny wymiar realizowania wartości I::team.

O Kole Naukowym Informatyki I::team

I::team to samoorganizująca się grupa pasjonatów, programistów i mentorów, którzy wspólnie dążą do rozwijania umiejętności technologicznych i interpersonalnych poprzez proaktywną postawę, wymianę wiedzy i doświadczeń, a także realizację praktycznych projektów. Celem I::team jest nie tylko wspólna nauka umiejętności technologicznych czy biznesowych, ale przede wszystkim tworzenie przez i dla młodych dorosłych wspierającego i motywującego środowiska, w którym mogą eksplorować procesy zdrowej indywiduacji oraz szukania swojej odpowiedzialnej, unikatowej roli w nowoczesnych kolektywach.

Cel warsztatów

Głównym celem warsztatów było utworzenie prostej aplikacji służącej do obliczania prowizji. Skupiliśmy się na omówieniu i pokazaniu możliwości funkcjonalnych modułu algorytmów i mechanizmu jego działania. Po zaledwie czterech godzinach studenci byli w stanie prawidłowo zdefiniować niezbędne dane, przygotować algorytm wyliczający prowizje na podstawie określonych warunków oraz utworzyć odpowiedni formularz do wprowadzania danych. Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy zdobyli unikalne umiejętności, które mogą bardziej świadomie kierować swoją karierą w IT.

Dlaczego archITekt?

Platforma low-code archITekt znajduje zastosowanie w wielu branżach, m.in. finansach, bankowości, windykacji czy ubezpieczeniach, co idealnie wpisuje się w obszary nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym. Nasze warsztaty były doskonałą okazją do edukacji młodych talentów w tych niszowych, a zarazem niezwykle ważnych narzędziach, które mogą stać się kluczowe w przyszłej karierze zawodowej uczestników.

Jesteśmy dumni z zaangażowania naszych pracowników. Serdecznie dziękujemy także studentom za ich aktywność oraz Kołu Naukowemu I::team za umożliwienie zorganizowania warsztatów.

VSoft archITekt to platforma typu low-code, umożliwiająca łatwe i szybkie tworzenie oprogramowania jakiego potrzebujesz. Prostota tego rozwiązania pozwala na zaangażowanie osób nie będących programistami i budowę aplikacji o dowolnym stopniu złożoności.