Przeczytaj także

Read more

Za nami pierwsza edycja Digital Vendor Day

Za nami pierwsza edycja Digital Vendor Day! Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tym wyjątkowym spotkaniu, które odbyło się 18 czerwca w Rotundzie PKO BP w Warszawie i zgromadziło największe firmy leasingowe oraz dostawców rozwiązań wspierających digitalizację sektora. Wydarzenie, zorganizowane przez Związek Polskiego Leasingu (ZPL), okazało się doskonałą platformą do wymiany doświadczeń, pomysłów i najlepszych praktyk.

Digital Vendor Day umożliwił nam zaprezentowanie naszych zaawansowanych rozwiązań, takich jak VSoft Insurance Platform, które mogą znacząco usprawnić procesy w branży leasingowej. Rozwiązania VSoft, prezentowane przez naszych ekspertów – Annę Kurek-PlanetęGrzegorza Skulimowskiego, spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, co zaowocowało wieloma cennymi dyskusjami i rozmowami.

Spotkanie stanowiło dla nas ogromną wartość i umożliwiło jeszcze lepsze zrozumienie wyzwań i potrzeb firm leasingowych. Digital Vendor Day było unikalnym wydarzeniem, które skutecznie spełniło swoje cele, umożliwiając integrację i współpracę pomiędzy kluczowymi graczami na rynku leasingowym oraz dostawcami innowacyjnych technologii.

Dziękujemy organizatorom ze Związku Polskiego Leasingu za tę doskonałą inicjatywę i zaproszenie do udziału w tym ważnym dla branży wydarzeniu, które wspiera sektor leasingowy w wykorzystaniu potencjału nowoczesnych technologii. Mamy nadzieję, że Digital Vendor Day na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń branżowych.

Kompleksowy system do sprzedaży, obsługi i rozliczania polis przeznaczony dla podmiotów branży finansowej. Rozwiązanie wspiera i automatyzuje zarządzanie portfelem produktów ubezpieczeniowych.