wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news
Instytucje finansowe zajmujące się oceną ryzyka kredytowego klientów oraz transakcji kredytowych wdrażają mechanizmy automatyzujące procesy podejmowania decyzji. Silniki reguł decyzyjnych wykorzystywane są zarówno w systemach scoringowych jak i ratingowych.

Z drugiej strony zauważamy coraz częstsze przypadki celowego włączenia analityka do oceny ryzyka w określonych momentach procesu decyzyjnego. Takie włączenie może mieć charakter kontrolny - weryfikacja oceny nadanej automatycznie przez system lub operacyjny - analityk ma możliwość korekty/zmiany parametrów wejściowych przekazywanych do silnika celem uwzględnienia dodatkowych czynników mających wpływ na ocenę.

Przy takim podejściu bardzo ważne jest, aby platforma systemowo-produktowa wykorzystana do budowy systemu wspierała współpracę silnika decyzyjnego z procesem obsługi manualnej i zapewniała dużą elastyczność w zakresie organizacji poszczególnych kroków tego procesu.

Dzięki VSoft archITekt oraz VSoft Credit możemy swobodnie modelować rozwiązania zapewniając wysoki stopień automatyzacji procesów decyzyjnych z jednoczesnym wsparciem działań kontrolno-operacyjnych ze strony użytkowników systemu.Wysoki stopień automatyzacji procesu oceny ryzyka kredytowego z pomocą VSoft Credit i VSoft archITekt.
Nasze systemy wspierają implementację modeli decyzyjnych dla różnych segmentów klienta.