Przeczytaj także

Read more

VSoft BIG ERIF Connector w Kasie Stefczyka

VSoft BIG ERIF Connector w Kasie Stefczyka

Do listy klientów, którzy z korzyścią wykorzystują nasze narzędzie VSoft BIG ERIF Connector dołączyła Kasa Stefczyka.

Mimo napiętych harmonogramów prac i równolegle realizowanych projektów dla tego klienta, z sukcesem wdrożyliśmy rozwiązanie pozwalające na uzupełnienie procesu o kolejną z baz informacji gospodarczych. Pozwoliło to przede wszystkim wesprzeć automatyzację procesu oraz poszerzyć zakres pozyskiwanych informacji o wywiązywaniu się przez kredytobiorców ze swoich zobowiązań. Tym samym zapewniając lepszą identyfikację ryzyka kredytowego.

W raportach BIG ERIF znaleźć można informacje o zadłużeniu i ewentualnych spłatach zaległości. Dane pochodzą nie tylko od banków, ale również od zewnętrznych usługodawców takich jak: operatorzy telefonii i telewizji, dostawcy mediów, firmy leasingowe i ubezpieczeniowe, zarządcy nieruchomości, sądy czy gminy. W związku z czym BIG ERIF jest bezcennym źródłem informacji pozwalających na ocenę ryzyka związanego z udzieleniem kredytu określonemu podmiotowi.

W projekcie bardzo istotne znaczenie miał termin wdrożenia, a wręcz jego ekspresowa realizacja. Zrobiliśmy to! W niespełna 2 miesiące uruchomiliśmy produkcyjnie proces automatycznej weryfikacji klienta w ERIF.

Zawsze podkreślamy, że zadowolenie naszych klientów stawiamy na pierwszym miejscu dlatego niezmiernie miło nam mierzyć się pozytywnym odbiorem z realizacji projektu.

Wdrożenie VSoft BIG ERIF Connector w Kasie Stefczyka przebiegło sprawnie pomimo równoległych prac nad kilkoma dużymi projektami. Po krótkich testach akceptacyjnych mieliśmy gotowe produkcyjnie rozwiązanie co świadczy o utrzymaniu wysokiej jakości dostarczonego oprogramowania pomimo napiętych terminów.

ERIF Connector to kolejny etap rozwoju systemów oraz procesu kredytowego w Kasie Stefczyka. Realizacja projektu, w szczególności, pozwoliła na wsparcie i automatyzację procesu analizy kredytowej oraz poszerzenie zakresu pozyskiwanych informacji co jest kluczowe dla trafnej oceny standingu finansowego klienta oraz identyfikacji poziomu ryzyka transakcji.

Dzięki doskonałej współpracy wszystkich stron projektu mamy za sobą kolejny etap rozwoju, budując tym samym bezpieczeństwo i wiarygodność największej instytucji sektora kas oszczędnościowo-kredytowych a tym samym przyczyniając się do rozwoju systemu wymiany informacji gospodarczej.

 

Paweł Królewicz

Kierownik Działu Systemów Procesów Kredytowych

Departament Operacyjny

Kasa Stefczyka

Warto wspomnieć, że to kolejne wdrożenie jednego z naszych konektorów dla KASY STEFCZYKA. Pod koniec zeszłego roku informowaliśmy o wdrożeniu raportów z Platformy Antyfraudowej BIK – czyli VSoft BIK PAF KI.

Cieszy nas fakt zaufania ze strony klientów i możliwość dalszej owocnej współpracy. Jest to najlepsza motywacja do działania dla naszego Działu Rozwoju Obszaru Bankowości.

Szeroki wachlarz oferowanych konektorów umożliwia komunikację z zewnętrznymi bazami informacyjnymi i pozyskanie danych, które mogą być wykorzystywane w procesach wewnętrznych organizacji.