VSoft Connectors

Komunikacja z zewnętrznymi bazami informacyjnymi


W naszej ofercie posiadamy rozwiązania pozwalające na pozyskiwanie danych zewnętrznych, które mogą być wykorzystywane w procesach wewnętrznych organizacji. Wszystko dzięki konektorom, czyli łatwiej i szybkiej integracji z zewnętrznymi bazami danych. Szeroki wachlarz oferowanych konektorów daje możliwość wykorzystywania danych w różnych obszarach biznesowych np. oceny zdolności kredytowej, analizy antyfraudowej, procesu windykacyjnego. Zastosowań konektorów w rzeczywistości jest nieskończenie wiele – w zależności od branży i potrzeb firmy.

Włączenie zewnętrznych danych w wewnętrzne procesy organizacji pozwala na znaczne wzbogacenie modeli biznesowych, a co za tym idzie zwiększenie atrakcyjności oferowanych produktów i ograniczanie ryzyka.

Opisy poszczególnych konektorów
Biuro Informacji Kredytowej Przedsiębiorca – BIK P

Konektor BIK P zapewnia dostęp do raportu oceny przedsiębiorcy, raportu monitorującego i raportu zarządzania klientem - przedsiębiorcą.

Dane z raportu mogą być wykorzystane nie tylko do oceny ryzyka, ale także w trakcie procesów generowania ofert (np. oferty konsolidacji). Z kolei dodatkowe dane mogą być potrzebne na etapie oferty, oceny wniosku, w trakcie procesu monitorowania, budowania bazy dobrych klientów lub wyznaczania limitów. Konektor BIK P zapewnia pełną elastyczność, kiedy i dla którego klienta pobrać raport kredytowy.

Konektor VSoft do BIK P:
 • Zapewnia dostęp do aktualnej i obszernej bazy danych o zobowiązaniach kredytowych w Polsce – prowadzonej przez BIK,
 • Umożliwia wgląd w gotowe scoringi dla sprawdzanych podmiotów, czyli ocen punktowych wystawionych kredytobiorcom przez BIK,
Udostępnia różne rodzaje raportów dla klienta indywidualnego: raport kredytowy, raport monitorujący, raport zarządzania klientem wraz z raportami uzupełniającymi np. Uzupełniającym Raportem Powiązań.Platforma Antyfraudowa Biura Informacji Kredytowej Klient Indywidualny – BIK PAF KI

Konektor do komunikowania i odpytywania Platformy Antyfraudowej udostępnionej przez BIK - VSoft BIK PAF dla KI to efekt wieloletniej współpracy VSoft z Biurem Informacji Kredytowej.

VSoft BIK PAF KI na wczesnym etapie wnioskowania o produkt finansowy (np. kredyt, ubezpieczenie, leasing) pozwala wykryć nadużycia i fraudy, a także poszerza zakres reguł i algorytmów w procesie oceny. Dzięki funkcjonalności cache oraz wstępnej weryfikacji jakości zapytania, poprawia wydajność procesów i ogranicza koszty. Dostęp do Platformy Antyfraudowej BIK PAF pozwala na sprawną i pewną weryfikację potencjalnego klienta przy użyciu antyfraudowych reguł lokalnych lub narodowych.Biuro Informacji Gospodarczej ERIF

Biuro Informacji Gospodarczej ERIF przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane o dłużnikach oraz o płatnikach terminowych.

Dysponuje danymi o zobowiązaniach pochodzących m.in. z pierwotnego i wtórnego rynku telekomunikacyjnego, multimedialnego, bankowego, finansowego oraz sektora budżetowego. Unikatową wartość stanowią informacje na temat dłużników, którzy dopisywani są do bazy przez spółki z Grupy Kapitałowej KRUK, niedostępne w innych biurach informacji gospodarczej. Konektor VSoft ERIF ułatwia komunikację i integrację systemów zewnętrznych z systemem ERIF BIG S.A. Konektor umożliwia integrację w zakresie pobierania raportów finansowych o swoich klientach i partnerach biznesowych (dla osoby fizycznej lub firmy).Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA - BIG KRD

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA to kolejne kluczowe źródło danych o dłużnikach oraz płatnikach terminowo spłacających swoje zobowiązania.

Konektor VSoft BIG KRD pozwala na komunikację i połączenie systemów zewnętrznych z systemem KRD. Umożliwia integrację w zakresie pobierania raportów finansowych o swoich klientach i partnerach biznesowych (dla osoby fizycznej lub firmy).Międzybankowa Informacja Gospodarcza Dokumenty Zastrzeżone - MIG DZ

Konektor VSoft Dokumenty zastrzeżone umożliwia integrację z MIG DZ i chroni przed jednym z najczęstszych typów oszustw.

Informacja o odnalezieniu dokumentu tożsamości w bazie dokumentów zastrzeżonych alarmuje o możliwej  próbie wyłudzenia środków.  Integracja z systemem może być wykonywana na dowolnym etapie procesu kredytowego: w trakcie rejestracji wniosku, podczas oceny, podpisania umowy, czy uruchomienia środków.

Konektor do dokumentów zastrzeżonych zapewnia:
 • dostęp do informacji o milionach skradzionych lub zagubionych dokumentów,
 • ochronę przed wyłudzeniami przy użyciu takich dokumentów,
 • gwarancję najaktualniejszych i najpełniejszych informacji - w systemie uczestniczą wszystkie banki oraz istotne instytucje finansowe w Polsce.Bankowy Rejestr

Konektor Bankowy Rejestr umożliwia integrację z systemem MIG-BR. Informacje pozyskane z Bankowego Rejestru mogą być wykorzystane na dowolnym etapie oceny wniosku lub w trakcie generowania limitów i ofert pre-approved.

Konektor łączy się z bazą danych, w której znajdują się dane ponad 2,2 mln klientów niewywiązujących się ze swoich zobowiązań. Dostęp do konektora pozwala na sprawną i jakościową weryfikację portfela klientów.InfoVeriti

Konektor VSoft InfoVeriti w przejrzysty sposób prezentuje informacje z wywiadowni gospodarczej InfoVeriti.

Dzięki konektorowi prawidłowo ocenisz ryzyko upadłości wnioskodawcy i ograniczysz koszty, dzięki bezpłatnemu dostępowi do pobranych historycznych raportów.

Integracja z Vsoft Info zapewnia  wgląd w dane dotyczące wybranego podmiotu z zakresu:
 • przedmiotu działalności firmy wg PKD i jej wyniku finansowego na tle branży,
 • sprawozdań finansowych,
 • powiązań kapitałowych,
 • monitoringu prasy,
 • zaległości płatniczych,
 • wysokości / liczby dotacji z UE,
 • rekomendowanych maksymalnych kredytów,
 • informacji o zaległościach płatniczych,
 • liczby wygranych przetargów,
 • liczby wpisów o likwidacji i upadłości,
 • scoringu – własnej oceny punktowej danego podmiotu.TERYT

Moduł TERYT usprawnia zarządzanie danymi adresowymi.

Rejestrując adres, wystarczy uzupełnić kod pocztowy, a pozostałe dane – województwo, powiat i gminę – zostaną uzupełnione lub zawężne do listy miejscowości oraz ulic. Platforma może walidować, czy dane adresowe pobrane z innego systemu są poprawne i spójne (przykładowo, czy kod pocztowy jest poprawny dla podanej miejscowości i ulicy). Dodatkowo wbudowana baza odległości między kodami pocztowymi pozwala na budowanie reguł doboru obsługi oddziału lub tworzenie reguł antyfraudowych.Kontomatik

Konektor Kontomatik jest narzędziem pozwalającym pobierać informacje o rachunku klienta z dowolnego banku lub instytucji, które są zgodne z ustaleniami dyrektywy PSD2.

Rozwiązanie dotyczy klientów indywidualnych, którzy są właścicielem lub współwłaścicielem rachunku. W konektorze została zaimplementowana funkcjonalność cache, czyli buforowania danych. Do chwili usunięcia danych z wewnętrznych zasobów konektora systemy wewnętrzne mogą korzystać z posiadanych informacji wielokrotnie, bez konieczności powtórnego odpytywania o dane Kontomatik. Ponadto, w konektorze została zaimplementowana funkcjonalność zwracania informacji o wszystkich rachunkach z różnych banków i instytucji klienta, jakie są zapisane w konektorze. W tym celu wystarczy pojedyncze wywołanie dedykowanej usługi.

Dane otrzymane z Kontomatik pozwalają na automatyzację i szybszą obsługę procesów kredytowych oraz pożyczkowych, również w zakresie wyznaczania maksymalnej kwoty dostępnej na podstawie wpływów z różnych rachunków klienta w różnych instytucjach finansowych. Możliwość analizy rzeczywistych transakcji, wykonywanych na wskazanych rachunkach klienta, ułatwia weryfikację kondycji finansowej klienta. Usprawnia to decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu wniosku kredytowego lub pożyczkowego. Dodatkową korzyścią jest weryfikacja danych: deklarowanych przychodów i wydatków ratalnych, które zostały przedstawione we wniosku.BIG InfoMonitor

Konektor BIG IM (BIG InfoMonitor) jest rozwiązaniem pozwalającym na dołączenie funkcjonalności odpytywania BIG InfoMonitor do dowolnego systemu.

Moduł zachowuje w bazie danych zarówno wysyłane zapytania, jak i zwracane odpowiedzi. Funkcjonalność, oprócz zapamiętywania raportów zwrotnych w postaci oryginalnej, zapamiętuje również odpowiedzi z uporządkowanymi danymi. Raporty z BIG IM zawierają informacje zarówno o spłaconych zobowiązaniach, jak i o zobowiązaniach, w których odnotowano opóźnienia. W związku z bliskimi relacjami BIG InfoMonitor z BIK S.A., raporty pobierane z BIG IM są wzbogacone danymi z BIK. Jest to kluczowa funkcjonalność dla podmiotów, którym status prawny nie pozwala na współpracę z BIK S.A., a zależy im na szerokim wolumenie danych do analizy swoich klientów.Monitor Sądowy i Gospodarczy - MSiG

Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG) jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym – codziennie publikowane są w nim obwieszczenia i ogłoszenia nazywane monitorami.

W MSiG pojawiają się wpisy odnośnie do zmian w KRS, zebraniach akcjonariuszy, publikacji sprawozdań finansowych, rozpoczęciu postepowań upadłościowych oraz innych informacjach wymaganych przez Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Postępowania Cywilnego, Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i inne ustawy. Konektor VSoft MSIG zapewnia dostęp do obwieszczeń publikowanych przez Monitor Sądowy i Gospodarczy. Dodatkowo konektor rozdziela i analizuje obwieszczenia, przypisując je konkretnym osobom i podmiotom.COIG

Konektor VSoft COIG umożliwia dostęp do informacji na temat upadłości i bankructw firm oraz osób fizycznych.

Tylko na podstawie identyfikatora klienta (NIP, REGON, PESEL lub KRS) konkektor sprawdza z Centralnym Ośrodkiem Informacji Gospodarczej, czy dany podmiot figuruje w jego zasobach. Z pomocą konektora można uzyskać informacje dotyczące daty, do której była prowadzona działalność, dane adresowe oraz sygnaturę sądową sprawy.e-Sąd

VSoft e-Court Collection jest rozwiązaniem dedykowanym do automatycznej obsługi komunikacji z e-Sądem w zakresie Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU).

Rozwiązanie umożliwia zaczytywanie pozwów, przesyłanie paczek pozwów, monitorowanie postępowania sądowego, przesyłanie pism procesowych, zaczytywanie wniosków komorniczych i ich przesłanie oraz przeglądanie akt sprawy z e-Sądu. Ponadto zapewnia pobieranie historii czynności wykonywanych na sprawie, jak również pełną integrację z pozostałymi danymi dostarczanymi przez e-Sąd (np. baza kancelarii komorniczych).

Konektor umożliwia prowadzenie ewidencji wszystkich spraw sądowych w jednym miejscu (jednej bazie), a co za tym idzie, zapewnia możliwość monitorowania statusu postępowań, natężenia postępowań w czasie lub w innych wymiarach. Dodatkowo zapewnia możliwość integracji z systemami obsługującymi główny proces sądowy i egzekucyjny z wykorzystaniem ekstraktów plikowych – ekstrakty wymieniane w relacji system (np. system windykacyjny) -> VSoft e-Court Collection oraz ekstrakty zwrotne. Konektor przeznaczony jest dla każdego podmiotu, który może korzystać z e-Sądu, w szczególności są to banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe oraz kancelarie prawne i firmy windykacyjne.Portal Informacyjny Sądów Powszechnych

VSoft Court Portal Connector (VCPC) jest rozwiązaniem dedykowanym do automatycznej obsługi komunikacji systemów prowadzących sprawy sądowe z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych (PISP).

Jego celem jest zapewnienie integracji systemu prowadzącego sprawy sądowe z portalem z wykorzystaniem zewnętrznego API. Aplikacja przeznaczona jest dla każdego podmiotu, który może korzystać z informacji Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych, w szczególności są to: kancelarie prawne, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe oraz firmy windykacyjne.

Co daje?
 • automatyczne pobieranie danych publikowanych przez sądy powszechne na Portalu (sprawy, posiedzenia, czynności, dokumenty) i szybką możliwość reagowania
 • automatyczne uzyskanie informacji tylko o tych sprawach, dla których została wykonana zmiana względem dnia wcześniejszego,
  Pozyskane dane mogą zostać pobrane i wykorzystane przez system klienta, po to aby:
 • monitorować i śledzić statusy wszystkich spraw prowadzonych w Portalu bez konieczności logowania się do Portalu,
 • ograniczyć do minimum czasu i pracy osób odpowiadających za nadzór nad postępowaniami sądowymi, poprzez optymalizację czynności powtarzalnych wykonywanych przez pracowników,
 • zwiększyć skuteczność w egzekwowaniu należności.Komornik Online

VSoft Komornik Online Connector umożliwia komunikację Kancelarii Komorniczych z uczestnikami postępowania egzekucyjnego poprzez REST API systemu Komornik Online.

Konektor działa w imieniu uczestników serwisu Komornik Online, którymi mogą być zarówno pracownicy kancelarii (komornicy, asesorzy, pracownicy terenowi), dłużnicy, wierzyciele, pełnomocnicy oraz kancelarie prawne, którym kancelaria komornicza udostępni taką możliwość.

VSoft Komornik Online Connector przeznaczony jest dla każdego podmiotu, który może korzystać z informacji umieszczanych w systemie Komornik Online przez kancelarie: Komornik SQL-VAT, Kancelaria Komornika.

Konektor realizuje zakres komunikacji w zakresie dwóch modułów:

 • moduł eksportu danych,
 • moduł przesyłania dokumentu (dwustronna komunikacja z Systemem KO).

Konektor pobiera dane wierzycieli, dłużników oraz pełnomocników, jak również dokumenty, wartości kwoty, a także sposoby egzekucji dot. spraw, do których uczestnicy są upoważnieni. Zakres udostępnionych danych ustala komornik po stronie kancelarii a to, jaka firma ma dostęp do API Systemu KO danych ustalane jest poza VSoft Komornik Online Connector.

Napisz do nas, aby otrzymać dodatkowe materiały


  Zaznacz konektor lub grupę konektorów, które Cię interesują

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VSoft S.A. Dane udostępnione za pośrednictwem formularza będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedstawionym w naszej Polityce prywatności.

  Poznaj nasze rozwiązania i kompetencje