VSoft Connectors

Komunikacja z zewnętrznymi bazami informacyjnymi


W naszej ofercie posiadamy rozwiązania pozwalające na pozyskiwanie danych zewnętrznych, które mogą być wykorzystywane w procesach wewnętrznych organizacji. Wszystko dzięki konektorom, czyli łatwiej i szybkiej integracji z zewnętrznymi bazami danych. Szeroki wachlarz oferowanych konektorów daje możliwość wykorzystywania danych w różnych obszarach biznesowych np. oceny zdolności kredytowej, analizy antyfraudowej, procesu windykacyjnego. Zastosowań konektorów w rzeczywistości jest nieskończenie wiele – w zależności od branży i potrzeb firmy.

Włączenie zewnętrznych danych w wewnętrzne procesy organizacji pozwala na znaczne wzbogacenie modeli biznesowych, a co za tym idzie zwiększenie atrakcyjności oferowanych produktów i ograniczanie ryzyka.

Opisy poszczególnych konektorów
Biuro Informacji Kredytowej Przedsiębiorca – BIK P

Konektor BIK P zapewnia dostęp do raportu oceny przedsiębiorcy, raportu monitorującego i raportu zarządzania klientem - przedsiębiorcą.

Dane z raportu mogą być wykorzystane nie tylko do oceny ryzyka, ale także w trakcie procesów generowania ofert (np. oferty konsolidacji). Z kolei dodatkowe dane mogą być potrzebne na etapie oferty, oceny wniosku, w trakcie procesu monitorowania, budowania bazy dobrych klientów lub wyznaczania limitów. Konektor BIK P zapewnia pełną elastyczność, kiedy i dla którego klienta pobrać raport kredytowy.

Konektor VSoft do BIK P:
 • Zapewnia dostęp do aktualnej i obszernej bazy danych o zobowiązaniach kredytowych w Polsce – prowadzonej przez BIK,
 • Umożliwia wgląd w gotowe scoringi dla sprawdzanych podmiotów, czyli ocen punktowych wystawionych kredytobiorcom przez BIK,
Udostępnia różne rodzaje raportów dla klienta indywidualnego: raport kredytowy, raport monitorujący, raport zarządzania klientem wraz z raportami uzupełniającymi np. Uzupełniającym Raportem Powiązań.Platforma Antyfraudowa Biura Informacji Kredytowej Klient Indywidualny – BIK PAF KI

Konektor do komunikowania i odpytywania Platformy Antyfraudowej udostępnionej przez BIK - VSoft BIK PAF dla KI to efekt wieloletniej współpracy VSoft z Biurem Informacji Kredytowej.

VSoft BIK PAF KI na wczesnym etapie wnioskowania o produkt finansowy (np. kredyt, ubezpieczenie, leasing) pozwala wykryć nadużycia i fraudy, a także poszerza zakres reguł i algorytmów w procesie oceny. Dzięki funkcjonalności cache oraz wstępnej weryfikacji jakości zapytania, poprawia wydajność procesów i ogranicza koszty. Dostęp do Platformy Antyfraudowej BIK PAF pozwala na sprawną i pewną weryfikację potencjalnego klienta przy użyciu antyfraudowych reguł lokalnych lub narodowych.Biuro Informacji Gospodarczej ERIF

Biuro Informacji Gospodarczej ERIF przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane o dłużnikach oraz o płatnikach terminowych.

Dysponuje danymi o zobowiązaniach pochodzących m.in. z pierwotnego i wtórnego rynku telekomunikacyjnego, multimedialnego, bankowego, finansowego oraz sektora budżetowego. Unikatową wartość stanowią informacje na temat dłużników, którzy dopisywani są do bazy przez spółki z Grupy Kapitałowej KRUK, niedostępne w innych biurach informacji gospodarczej. Konektor VSoft ERIF ułatwia komunikację i integrację systemów zewnętrznych z systemem ERIF BIG S.A. Konektor umożliwia integrację w zakresie pobierania raportów finansowych o swoich klientach i partnerach biznesowych (dla osoby fizycznej lub firmy).Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA - BIG KRD

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA to kolejne kluczowe źródło danych o dłużnikach oraz płatnikach terminowo spłacających swoje zobowiązania.

Konektor VSoft BIG KRD pozwala na komunikację i połączenie systemów zewnętrznych z systemem KRD. Umożliwia integrację w zakresie pobierania raportów finansowych o swoich klientach i partnerach biznesowych (dla osoby fizycznej lub firmy).Międzybankowa Informacja Gospodarcza Dokumenty Zastrzeżone - MIG DZ

Konektor VSoft Dokumenty zastrzeżone umożliwia integrację z MIG DZ i chroni przed jednym z najczęstszych typów oszustw.

Informacja o odnalezieniu dokumentu tożsamości w bazie dokumentów zastrzeżonych alarmuje o możliwej  próbie wyłudzenia środków.  Integracja z systemem może być wykonywana na dowolnym etapie procesu kredytowego: w trakcie rejestracji wniosku, podczas oceny, podpisania umowy, czy uruchomienia środków.

Konektor do dokumentów zastrzeżonych zapewnia:
 • dostęp do informacji o milionach skradzionych lub zagubionych dokumentów,
 • ochronę przed wyłudzeniami przy użyciu takich dokumentów,
 • gwarancję najaktualniejszych i najpełniejszych informacji - w systemie uczestniczą wszystkie banki oraz istotne instytucje finansowe w Polsce.Bankowy Rejestr

Konektor Bankowy Rejestr umożliwia integrację z systemem MIG-BR. Informacje pozyskane z Bankowego Rejestru mogą być wykorzystane na dowolnym etapie oceny wniosku lub w trakcie generowania limitów i ofert pre-approved.

Konektor łączy się z bazą danych, w której znajdują się dane ponad 2,2 mln klientów niewywiązujących się ze swoich zobowiązań. Dostęp do konektora pozwala na sprawną i jakościową weryfikację portfela klientów.InfoVeriti

Konektor VSoft InfoVeriti w przejrzysty sposób prezentuje informacje z wywiadowni gospodarczej InfoVeriti.

Dzięki konektorowi prawidłowo ocenisz ryzyko upadłości wnioskodawcy i ograniczysz koszty, dzięki bezpłatnemu dostępowi do pobranych historycznych raportów.

Integracja z Vsoft Info zapewnia  wgląd w dane dotyczące wybranego podmiotu z zakresu:
 • przedmiotu działalności firmy wg PKD i jej wyniku finansowego na tle branży,
 • sprawozdań finansowych,
 • powiązań kapitałowych,
 • monitoringu prasy,
 • zaległości płatniczych,
 • wysokości / liczby dotacji z UE,
 • rekomendowanych maksymalnych kredytów,
 • informacji o zaległościach płatniczych,
 • liczby wygranych przetargów,
 • liczby wpisów o likwidacji i upadłości,
 • scoringu – własnej oceny punktowej danego podmiotu.TERYT

Moduł TERYT usprawnia zarządzanie danymi adresowymi.

Rejestrując adres, wystarczy uzupełnić kod pocztowy, a pozostałe dane – województwo, powiat i gminę – zostaną uzupełnione lub zawężne do listy miejscowości oraz ulic. Platforma może walidować, czy dane adresowe pobrane z innego systemu są poprawne i spójne (przykładowo, czy kod pocztowy jest poprawny dla podanej miejscowości i ulicy). Dodatkowo wbudowana baza odległości między kodami pocztowymi pozwala na budowanie reguł doboru obsługi oddziału lub tworzenie reguł antyfraudowych.Kontomatik

Konektor Kontomatik jest narzędziem pozwalającym pobierać informacje o rachunku klienta z dowolnego banku lub instytucji, które są zgodne z ustaleniami dyrektywy PSD2.

Rozwiązanie dotyczy klientów indywidualnych, którzy są właścicielem lub współwłaścicielem rachunku. W konektorze została zaimplementowana funkcjonalność cache, czyli buforowania danych. Do chwili usunięcia danych z wewnętrznych zasobów konektora systemy wewnętrzne mogą korzystać z posiadanych informacji wielokrotnie, bez konieczności powtórnego odpytywania o dane Kontomatik. Ponadto, w konektorze została zaimplementowana funkcjonalność zwracania informacji o wszystkich rachunkach z różnych banków i instytucji klienta, jakie są zapisane w konektorze. W tym celu wystarczy pojedyncze wywołanie dedykowanej usługi.

Dane otrzymane z Kontomatik pozwalają na automatyzację i szybszą obsługę procesów kredytowych oraz pożyczkowych, również w zakresie wyznaczania maksymalnej kwoty dostępnej na podstawie wpływów z różnych rachunków klienta w różnych instytucjach finansowych. Możliwość analizy rzeczywistych transakcji, wykonywanych na wskazanych rachunkach klienta, ułatwia weryfikację kondycji finansowej klienta. Usprawnia to decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu wniosku kredytowego lub pożyczkowego. Dodatkową korzyścią jest weryfikacja danych: deklarowanych przychodów i wydatków ratalnych, które zostały przedstawione we wniosku.BIG InfoMonitor

Konektor BIG IM (BIG InfoMonitor) jest rozwiązaniem pozwalającym na dołączenie funkcjonalności odpytywania BIG InfoMonitor do dowolnego systemu.

Moduł zachowuje w bazie danych zarówno wysyłane zapytania, jak i zwracane odpowiedzi. Funkcjonalność, oprócz zapamiętywania raportów zwrotnych w postaci oryginalnej, zapamiętuje również odpowiedzi z uporządkowanymi danymi. Raporty z BIG IM zawierają informacje zarówno o spłaconych zobowiązaniach, jak i o zobowiązaniach, w których odnotowano opóźnienia. W związku z bliskimi relacjami BIG InfoMonitor z BIK S.A., raporty pobierane z BIG IM są wzbogacone danymi z BIK. Jest to kluczowa funkcjonalność dla podmiotów, którym status prawny nie pozwala na współpracę z BIK S.A., a zależy im na szerokim wolumenie danych do analizy swoich klientów.Monitor Sądowy i Gospodarczy - MSiG

Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG) jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym – codziennie publikowane są w nim obwieszczenia i ogłoszenia nazywane monitorami.

W MSiG pojawiają się wpisy odnośnie do zmian w KRS, zebraniach akcjonariuszy, publikacji sprawozdań finansowych, rozpoczęciu postepowań upadłościowych oraz innych informacjach wymaganych przez Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Postępowania Cywilnego, Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i inne ustawy. Konektor VSoft MSIG zapewnia dostęp do obwieszczeń publikowanych przez Monitor Sądowy i Gospodarczy. Dodatkowo konektor rozdziela i analizuje obwieszczenia, przypisując je konkretnym osobom i podmiotom.COIG

Konektor VSoft COIG umożliwia dostęp do informacji na temat upadłości i bankructw firm oraz osób fizycznych.

Tylko na podstawie identyfikatora klienta (NIP, REGON, PESEL lub KRS) konkektor sprawdza z Centralnym Ośrodkiem Informacji Gospodarczej, czy dany podmiot figuruje w jego zasobach. Z pomocą konektora można uzyskać informacje dotyczące daty, do której była prowadzona działalność, dane adresowe oraz sygnaturę sądową sprawy.e-Sąd

VSoft e-Court Collection jest rozwiązaniem dedykowanym do automatycznej obsługi komunikacji z e-Sądem w zakresie Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU).

Rozwiązanie umożliwia zaczytywanie pozwów, przesyłanie paczek pozwów, monitorowanie postępowania sądowego, przesyłanie pism procesowych, zaczytywanie wniosków komorniczych i ich przesłanie oraz przeglądanie akt sprawy z e-Sądu. Ponadto zapewnia pobieranie historii czynności wykonywanych na sprawie, jak również pełną integrację z pozostałymi danymi dostarczanymi przez e-Sąd (np. baza kancelarii komorniczych).

Konektor umożliwia prowadzenie ewidencji wszystkich spraw sądowych w jednym miejscu (jednej bazie), a co za tym idzie, zapewnia możliwość monitorowania statusu postępowań, natężenia postępowań w czasie lub w innych wymiarach. Dodatkowo zapewnia możliwość integracji z systemami obsługującymi główny proces sądowy i egzekucyjny z wykorzystaniem ekstraktów plikowych – ekstrakty wymieniane w relacji system (np. system windykacyjny) -> VSoft e-Court Collection oraz ekstrakty zwrotne. Konektor przeznaczony jest dla każdego podmiotu, który może korzystać z e-Sądu, w szczególności są to banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe oraz kancelarie prawne i firmy windykacyjne.Portal Informacyjny Sądów Powszechnych

VSoft Court Portal Connector (VCPC) jest rozwiązaniem dedykowanym do automatycznej obsługi komunikacji systemów prowadzących sprawy sądowe z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych (PISP).

Jego celem jest zapewnienie integracji systemu prowadzącego sprawy sądowe z portalem z wykorzystaniem zewnętrznego API. Aplikacja przeznaczona jest dla każdego podmiotu, który może korzystać z informacji Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych, w szczególności są to: kancelarie prawne, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe oraz firmy windykacyjne.

Co daje?
 • automatyczne pobieranie danych publikowanych przez sądy powszechne na Portalu (sprawy, posiedzenia, czynności, dokumenty) i szybką możliwość reagowania
 • automatyczne uzyskanie informacji tylko o tych sprawach, dla których została wykonana zmiana względem dnia wcześniejszego,
  Pozyskane dane mogą zostać pobrane i wykorzystane przez system klienta, po to aby:
 • monitorować i śledzić statusy wszystkich spraw prowadzonych w Portalu bez konieczności logowania się do Portalu,
 • ograniczyć do minimum czasu i pracy osób odpowiadających za nadzór nad postępowaniami sądowymi, poprzez optymalizację czynności powtarzalnych wykonywanych przez pracowników,
 • zwiększyć skuteczność w egzekwowaniu należności.

Napisz do nas, aby otrzymać dodatkowe materiały


  Zaznacz konektor lub grupę konektorów, które Cię interesują

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VSoft S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Puszkarskiej 7J. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych do państw trzecich. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do kontaktu w przedmiotowej sprawie. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  Poznaj nasze rozwiązania i kompetencje