Sprzedaż i obsługa kredytów

Rozwiązania wspierające sprzedaż kredytów oferowanych w różnych kanałach dystrybucji


Tworzone przez nas systemy bankowe opierają się o kompleksową platformę, dedykowaną do obsługi procesów kredytowych, których odbiorcą jest sektor bankowy i finansowy.

Pozwala ona oferować produkty finansowe przy pomocy wielu różnych kanałów dystrybucji a następnie wspiera ich obsługę posprzedażową.

oddział banku

pośrednicy

bankowość internetowa/www

strona www

e-Commerce

Posiadamy gotowe funkcjonalności standaryzujące obieg dokumentów miedzy oddziałami a centralą oraz zapewniające płynny przepływ pracy pomiędzy wszystkimi jednostkami biorącymi udział w procesie oceny i podejmowania decyzji kredytowej.
System bankowy wspierający sprzedaż produktów bankowych, w szczególności sprzedaż kredytów, oferowanych w różnych kanałach dystrybucji

Wdrażamy rozwiązania obsługujące klientów z segmentu:

 • detalicznego,
 • małych i średnich przedsiębiorstw,
 • korporacji,
 • spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych,
 • deweloperów,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • rolników.

Automatyzujemy i optymalizujemy procesy:


 • przygotowania oferty
 • rejestracji wniosku
 • oceny ryzyka kredytowego
 • podjęcia decyzji kredytowej
 • podpisania umowy i uruchomienia środków

Nasze systemy wspierają także procesy posprzedażowe:


 • obsługę transz
 • aneksowania w trybie pełnym i uproszczonym
 • automatycznego monitorowania klienta oraz przeglądu rocznego
 • identyfikacji i obsługi sygnałów wczesnego ostrzegania
 • monitorowania zabezpieczeń oraz przedsięwzięcia inwestycyjnego

Wdrażając nasze rozwiązania:


przygotujesz oferty dopasowane do potrzeb swoich klientów

ustandaryzujesz procesy kredytowe w organizacji

skrócisz czas od rejestracji wniosku do podjęcia decyzji kredytowej

obniżysz ryzyko kredytowe oraz operacyjneVSoft Credit - wsparcie sprzedaży produktów bankowych

VSoft Credit

System do wsparcia sprzedaży produktów bankowych


Oferujemy kompleksową platformę wpierającą obsługę procesów kredytowych, przeznaczoną dla banków, SKOK-ów i firm reprezentujących sektor finansowy, które chcą zoptymalizować obsługę sprzedażowa oraz posprzedażową swoich produktów finansowych.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy