Sprzedaż i obsługa kredytów

Nasze rozwiązania wspierają sprzedaż kredytów oferowanych w różnych kanałach dystrybucji.

oddział banku

pośrednicy

bankowość internetowa/www

strona www

e-Commerce

Posiadamy gotowe funkcjonalności standaryzujące obieg dokumentów miedzy oddziałami, a centralą oraz zapewniające płynny przepływ pracy pomiędzy wszystkimi jednostkami biorącymi udział w procesie oceny i podejmowania decyzji kredytowej.

Wdrażamy rozwiązania obsługujące klientów z segmentu:

 • detalicznego,
 • małych i średnich przedsiębiorstw,
 • korporacji,
 • spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych,
 • deweloperów,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • rolników.

Automatyzujemy i optymalizujemy procesy:


 • przygotowania oferty
 • rejestracji wniosku
 • oceny ryzyka kredytowego
 • podjęcia decyzji kredytowej
 • podpisania umowy i uruchomienia środków

Nasze systemy wspierają także procesy posprzedażowe:


 • obsługę transz
 • aneksowania w trybie pełnym i uproszczonym
 • automatycznego monitorowania klienta oraz przeglądu rocznego
 • identyfikacji i obsługi sygnałów wczesnego ostrzegania
 • monitorowania zabezpieczeń oraz przedsięwzięcia inwestycyjnego

Wdrażając nasze rozwiązania:


przygotujesz oferty dopasowane do potrzeb swoich klientów

ustandaryzujesz procesy kredytowe w organizacji

skrócisz czas od rejestracji wniosku do podjęcia decyzji kredytowej

obniżysz ryzyko kredytowe oraz operacyjneVSoft Credit

System do wsparcia sprzedaży produktów bankowych


Oferujemy kompleksową platformę wpierającą obsługę procesów kredytowych, przeznaczoną dla banków, SKOK-ów oraz firm pożyczkowych, które chcą zoptymalizować obsługę sprzedażowa oraz posprzedażową produktów finansowych, oferowanych przy pomocy różnych kanałów dystrybucji.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy