SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Sprawozdawczość na rzecz instytucji kontroli (Ministerstwa Finansów, organów podatkowych, organów samorządowych itp.) to bardzo ważny obszar działalności każdej organizacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych można cały proces sprawozdawczości zautomatyzować oraz skrócić czas potrzebny na wytworzenie ostatecznych dokumentów podatkowych. Ma to niebagatelne znaczenie w ciągle zmieniającym się środowisku przepisów prawa.

CO ROBIMY W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI


Oferujemy platformę umożliwiającą spełnienie obowiązku sprawozdawczego z zakresu:

  • sprawozdawczości podatkowej w zakresie podatków PIT, CIT, VAT oraz podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych)
  • sprawozdawczości z zakresu cen transferowych,
  • sprawozdawczości w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
  • sprawozdawczości w zakresie informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • inne rodzaje sprawozdawczości.

największe banki w Polsce korzystają z naszych rozwiązań

sprawozdań (deklaracji podatkowych) przesyłają rocznie nasze systemy

z największych firm doradczych używa naszego narzędzia

Poznaj nasze rozwiązania i kompetencjeVSoft Tax Reporting

Narzędzie do rozliczania wszystkich rodzajów zeznań podatkowych


Oferujemy narzędzie, które zostało zaprojektowane do kompleksowej obsługi rozliczania zeznań podatkowych, które instytucje finansowe oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa zobligowane są wysyłać do Ministerstwa Finansów.

VSoft RET

Narzędzie do zarządzania podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym


Oferujemy narzędzie VSoft RET, przeznaczone do tworzenia zeznań podatkowych w formatach pdf i xml oraz ich korekt. Umożliwia prowadzenie bazy Twoich nieruchomości, przechowywanie informacji o obiektach opodatkowania oraz generowanie plików zgodnych z formatem platformy ePUAP.