SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Sprawozdawczość na rzecz instytucji kontroli (Ministerstwa Finansów, organów podatkowych, organów samorządowych, Narodowego Banku Polskiego itp.) to bardzo ważny obszar działalności każdej organizacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych można cały proces sprawozdawczości zautomatyzować oraz skrócić czas potrzebny na wytworzenie ostatecznych dokumentów podatkowych. Ma to niebagatelne znaczenie w ciągle zmieniającym się środowisku przepisów prawa.

CO ROBIMY W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI


Oferujemy platformę umożliwiającą spełnienie obowiązku sprawozdawczego z zakresu:

  • sprawozdawczości podatkowej w zakresie podatków PIT, CIT, VAT oraz podatków lokalnych,
  • sprawozdawczości z zakresu cen transferowych,
  • sprawozdawczości na rzecz Narodowego Banku Polskiego,
  • sprawozdawczości w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
  • sprawozdawczości w zakresie informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • inne rodzaje sprawozdawczości.

największe banki w Polsce korzystają z naszych rozwiązań

sprawozdań (deklaracji podatkowych) przesyłają rocznie nasze systemy

z największych firm doradczych używa naszego narzędzia

Poznaj nasze rozwiązania i kompetencjeZobacz, co dla Ciebie mamy z obszaru sprawozdawczościVSoft Mandatory Reporting

System do obsługi procesu sprawozdawczości obligatoryjnej i zarządczej


System wspiera i optymalizuje proces sprawozdawczości obligatoryjnej oraz zarządczej. Pozwala na przygotowanie właściwego sprawozdania/raportu, wygenerowanie go i obsługę korekt. Przechowywanie historii działań gwarantuje pełną kontrolę procesów. Zakres wspieranych procesów obejmuje sprawozdawczość na rzecz organów nadrzędnych dla banków oraz ubezpieczycieli, a także sprawozdawczość zarządczą.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy