Sprawozdawczość obligatoryjna

Wsparcie oraz optymalizacja procesów sprawozdawczości obligatoryjnej oraz zarządczej


Sprawozdawczość jest obszarem, w którym wspieramy naszych klientów od kilkunastu lat. Dynamicznie reagujemy na każde zmiany w prawie i nowe obowiązki nakładane przez państwo na banki oraz inne instytucje.

Kompleksowo obsługujemy sprawozdawczość obligatoryjną do Ministerstwa Finansów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Komisji Nadzoru Finansowego, Biura Informacji Gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej, uwzględniając specyfikę każdej z tych instytucji. Ponadto wspieramy procesy sprawozdawczości zarządczej na wewnętrzne potrzeby organizacji.

Nasze rozwiązania zapewniają pełną obsługę rozliczeń publiczno-prawnych oraz specjalistyczne raporty sprawozdawcze dla Ministerstwa Finansów.

Rozwiązania dla instytucji publicznych
Rozliczenia publiczno prawne, w tym specjalistyczne raporty sprawozdawcze (FATCA, JPK)
Dla Ministerstwa Finansów (rozliczenia publiczno-prawne)
Kompleksowe rozwiązania realizujące pełną obsługę rozliczeń publiczno-prawnych włącznie z obsługą e-deklaracji podatkowych. Dodatkowo nasze rozwiązania pozwalają tworzyć specjalistyczne raporty sprawozdawcze (m.in. FATCA, CRS, ceny transferowe, Jednolity Plik Kontrolny).

Dla Biura Informacji Kredytowej
W raportowaniu do BIK SA wspieramy banki w kompleksowej obsłudze osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw poprzez sprawną i szybką walidację danych o rachunkach i klientach. Nasze rozwiązania umożliwiają m.in. generowanie i wyprowadzanie wsadów kredytowych do BIK SA w tzw. @-notacji, utrzymywanie lokalnej kopii odwzorowującej informacje, jakie BIK SA posiada o rachunkach i klientach banku, przechowywanie raportów o błędach dotyczących wsadu do BIK SA, ocenianie jakości wsadu oraz analizę gromadzonych danych.

Wsparcie banków w kompleksowej obsłudze osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw przy raportowanu do BIK

VSoft Tax Reporting

Narzędzie do rozliczania wszystkich rodzajów zeznań podatkowych


Oferujemy narzędzie, które zostało zaprojektowane do kompleksowej obsługi rozliczania zeznań podatkowych, które instytucje finansowe oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa zobligowane są wysyłać do Ministerstwa Finansów.

Rozwiazanie do sprawozdawczości pozwalajace na kompleksową i masową obsługę rozliczeń publiczno prawnych dla przedsiębiorstw