Procesy windykacyjne

Zobacz, co mamy do zaoferowania w obszarze oprogramowania do windykacji należności


Nasze rozwiązanie to program do windykacji należności zapewniający obsługę procesów począwszy od windykacji polubownej, po windykację sądową i egzekucyjną.

W ramach windykacji polubownej obsługujemy wierzytelności przeterminowane – nie tylko w ramach standardowych procesów monitoringu, ale też w restrukturyzacji zadłużenia (z redukcją lub bez).

System obsługuje zadłużenie przeterminowane w tradycyjnym postępowaniu nakazowym oraz za pomocą udostępnionych mechanizmów w e-sądzie.

Wspieramy również procesy pomocnicze związane z outsourcingiem działań windykacyjnych, sprzedażą wierzytelności, windykacją terenową oraz wypowiedzeniami.

Co zyskasz używając naszych rozwiązań?


zwiększenie efektywności

monitoringu i wczesnej windykacji poprzez automatyzację procesów, integrację z call center i innymi kanałami elektronicznymi

1

elastyczne stosowanie

modeli predykcyjnych i scoringowych do segmentacji spraw

2

poprawę stopy odzysku

i poprawę przepływów pomiędzy koszykami zadłużenia

3

jednolity obraz dłużnika

i jego sprawy na wszystkich etapach windykacji

4

szybką zmianę wartości

parametrów dla strategii windykacyjnych z wykorzystaniem modułu konfiguracji

5


Program do windykacji należności - obsługa procesów windykacyjnych od windykacji polubownej po windykację sądową i egzekucyjną oraz zarządzanie wierzytelnościami

VSoft Collection

Program do windykacji należności


Program do windykacji należności zapewniający efektywną obsługę procesu windykacyjnego, od działań polubownych (windykacja polubowna) i monitoringu, poprzez działania ugodowe, outsourcing aż do windykacji sądowej, egzekucyjnej i sprzedaży należności. Rozwiązanie zapewnia automatyzację i masowość działań windykacyjnych oraz jednolite spojrzenie na sprawę windykacyjną i dłużnika.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy