Ocena ryzyka kredytowego


Oferujemy rozwiązanie służące do oceny ryzyka dla klienta indywidualnego (scoring) oraz klienta korporacyjnego (rating).

Nasze systemy wspierają implementację modeli decyzyjnych dla różnych segmentów klientaOcena ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, rating dla klienta korporacyjnego, scoring aplikacyjny oraz scoring behawioralny

Scoring aplikacyjny oraz behawioralny dla klienta detalicznego

Scoring aplikacyjny oraz behawioralny dla segmentu MŚP

Rating dla klienta korporacyjnego

Ocena ryzyka spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych

Ocena ryzyka jednostek samorządu terytorialnego

Mamy doświadczenie we wdrażaniu modeli spełniających kryteria A-IRB (advanced internal ratings-based approach).


Posiadamy gotowe funkcjonalności wspierające ocenę klienta nowo utworzonego, dewelopera oraz ocenę ryzyka transakcji realizowanych w postaci finansowania specjalistycznego (Project Finance).

Dysponujemy platformą biznesową VSoft archITekt, w której administrator biznesowy może z łatwością rozwijać i budować nowe algorytmy.Definiując agregaty, modele scoringowe, zdolności, dobory i warunki produktów, można skorzystać z:

wielowymiarowych tabel decyzyjnych
graficznie budowanych algorytmów
modeli zbudowanych w oparciu o PMML
języka R
kodu C# platformy Microsoft.NET
VSoft Credit - platforma wpierająca obsługę procesów kredytowych, ocena ryzyka kredytowego dla klienta indywidualnego (scoring) oraz klienta korporacyjnego (rating)

VSoft Credit

System do wsparcia sprzedaży produktów bankowych


Oferujemy kompleksową platformę wpierającą obsługę procesów kredytowych, przeznaczoną dla banków, SKOK-ów oraz firm pożyczkowych, które chcą zoptymalizować obsługę sprzedażową oraz posprzedażową produktów finansowych oferowanych przy pomocy różnych kanałów dystrybucji.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy