Ocena ryzyka kredytowego

Oferujemy narzędzie do oceny ryzyka kredytowego dla klienta indywidualnego (scoring) oraz klienta korporacyjnego (rating)


Nasze rozwiązanie to jedno centralne repozytorium wszystkich wyliczeń i algorytmów decyzyjnych, gdzie w jednym miejscu zintegrowane zostają dane ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych, wymagane do podjęcia właściwej decyzji.Pozwala ono na dynamiczny dobór modelu oceny klienta w zależności od formy opodatkowania, segmentu klienta czy wielkości przychodów ze sprzedaży, a także dostarcza dedykowane modele do oceny przedsiębiorstw nowoutworzonych, deweloperów czy finansowania specjalistycznego (Project Finance).Nasze systemy wspierają implementację modeli decyzyjnych dla różnych segmentów klienta


Ocena ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, rating dla klienta korporacyjnego, scoring aplikacyjny oraz scoring behawioralny

Scoring behawioralny oraz aplikacyjny dla klienta detalicznego

Scoring aplikacyjny oraz behawioralny dla segmentu MŚP

Rating kredytowy dla klienta korporacyjnego

Ocena ryzyka kredytowego spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych

Ocena ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego

Mamy doświadczenie we wdrażaniu modeli spełniających kryteria advanced internal ratings-based approach (A-IRB, metoda wewnętrznych ratingów).


Posiadamy gotowe funkcjonalności wspierające ocenę klienta nowoutworzonego, dewelopera oraz ocenę ryzyka transakcji realizowanych w postaci finansowania specjalistycznego (Project Finance).

Dysponujemy platformą biznesową VSoft archITekt, w której administrator biznesowy może z łatwością rozwijać i budować nowe algorytmy.Definiując agregaty, modele scoringowe, zdolności, dobory i warunki produktów, można skorzystać z:

wielowymiarowych tabel decyzyjnych
graficznie budowanych algorytmów
modeli zbudowanych w oparciu o PMML
języka R
kodu C# platformy Microsoft.NET
VSoft Credit - platforma wpierająca obsługę procesów kredytowych, ocena ryzyka kredytowego dla klienta indywidualnego (scoring) oraz klienta korporacyjnego (rating)

VSoft Credit

System do wsparcia sprzedaży produktów bankowych


Oferujemy kompleksową platformę wpierającą obsługę procesów kredytowych wraz z oceną ryzyka kredytowego, przeznaczoną dla banków, SKOK-ów oraz firm pożyczkowych, które chcą zoptymalizować obsługę sprzedażową oraz posprzedażową produktów finansowych oferowanych przy pomocy różnych kanałów dystrybucji.
VSoft Scoring

Rozwiązanie do oceny wiarygodności podmiotu (najczęściej osoby fizycznej, ale i firm) w celu otrzymania produktu finansowego


Rozwiązanie VSoft Scoring może zostać wykorzystane w wielu obszarach biznesowych i odpowiadać na wymagania stawiane przez weryfikację behawioralną, aplikacyjną czy też kredytową. Platforma może być wdrażana jako centralne miejsce ocen ryzyka w danej organizacji, jak również w modelu pełnej integracji z systemami produktowymi.
VSoft Rating

Ocena i zarządzanie ryzykiem podmiotów oraz transakcji z wykorzystaniem modeli ratingowych


VSoft Rating to platforma służąca do kompleksowej oceny i zarządzania ryzykiem podmiotów oraz transakcji z wykorzystaniem modeli ratingowych. Platforma może być wdrażana jako centralne miejsce ocen ryzyka w danej organizacji, jak również w modelu pełnej integracji z systemami produktowymi.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy