Modele predykcyjne

Co możemy Ci zaoferować?


MODELE PREDYKCYJNE

Wiedzę i doświadczenie w wykorzystaniu modeli predykcyjnych w zakresie wyznaczania prawdopodobieństwa spłaty bądź stopy odzysku, wykorzystywanych do automatyzacji procesów windykacyjnych i budowania efektywnych strategii.

MODELE SCORINGOWE

Posiadamy wiedzę na temat budowania modeli scoringu windykacyjnego do oceny dłużnika i jego sprawy. Użycie modeli scoringowych pozwala na segmentację klientów i przydział spraw. Na podstawie wyznaczonych przedziałów prawdopodobieństwa spłaty nasze rozwiązanie jest w stanie wyznaczyć strategię windykacyjną dla określonych grup spraw windykacyjnych.

SILNIK DECYZYJNO-OBLICZENIOWY

Oferujemy silnik decyzyjno-obliczeniowy do uruchamiana modeli predykcyjnych i modeli scoringowych oraz budowania strategii Champion-Challenger.

Co zyskasz, wybierając nasze rozwiązania?procesów windykacyjnych i dzięki temu obniżenie kosztów operacyjnych.


wyboru nieefektywnej strategii windykacyjnej.

spraw windykacyjnych i wybór najbardziej efektywnej strategii windykacyjnej.


realizacji strategii, np. dla klientów self-cure.

Automatyzacja procesów windykacyjnych i budowanie efektywnych strategii za pomocą modeli predykcyjnych

VSoft Collection

Pełna obsługa procesów windykacyjnych


System do efektywnej obsługi procesu windykacyjnego, od działań polubownych i monitoringu, poprzez działania ugodowe, outsourcing, aż do windykacji sądowej, egzekucyjnej i sprzedaży należności. Automatyzacja działań windykacyjnych.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy