Komunikacja z zewnętrznymi bazami informacyjnymi

Ocena wiarygodności kredytowej na podstawie zewnętrznych źródeł informacji


Nasze rozwiązania pozwalają wykorzystywać w procesach kredytowych różnorodne zewnętrzne źródła informacji. Wysoka automatyzacja i robotyzacja tego etapu procesu kredytowego oszczędza czas pracowników banku i stwarza im nowe możliwości działania.

Posiadamy rozwiązania automatyzujące proces wymiany informacji z biurami informacji gospodarczej, Biurem Informacji Kredytowej, CEIDG/KRS, wywiadowniami gospodarczymi i nie tylko. Dane te mogą zostać wykorzystane bezpośrednio w procesach decyzyjnych prowadzących do oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego osoby indywidualnej lub klienta korporacyjnego.

Sprawdź z jakimi jeszcze bazami zintegrowana jest nasza platforma do obsługi kredytów - VSoft Credit.

Platforma Antyfraudowa Biura Informacji Kredytowej


VSoft od lat współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej w zakresie pozyskiwania danych. Naszą ofertę poszerzyliśmy o konektor służący do komunikowania i odpytywania Platformy Antyfraudowej udostępnionej przez BIK - VSoft BIK PAF dla KI. W ramach procesu weryfikacji wniosku np. kredytowego, ubezpieczeniowego czy leasingowego klienci mogą sprawdzić w bazie BIK PAF czy wniosek nie jest próbą wyłudzenia. Użycie VSoft BIK PAF na wczesnym etapie wnioskowania o produkt finansowy pozwala na wykrycie nadużyć i fraudów, a także poszerza zakres reguł i algorytmów w procesie oceny. Dzięki funkcjonalności cache oraz wstępnej weryfikacji poprawności zapytania, istotnie wpływa na wydajność procesów i ograniczenie kosztów.

Dane z Platformy Antyfraudowej BIK w Twoim procesie weryfikacji klienta indywidualnego.
Dane z Platformy Antyfraudowej BIK w Twoim procesie weryfikacji klienta indywidualnegoRaport kredytowy dla klienta indywidualnego i przedsiębiorcy, zarówno w trybie jednostkowym, jak i masowym

Biuro Informacji Kredytowej


Posiadamy gotowy interfejs do Biura Informacji Kredytowej, zarówno dla raportu z oceny klienta, raportu monitorującego, jak i zarządzania klientem. W łatwy sposób pobierzesz raport kredytowy dla klienta indywidualnego i przedsiębiorcy, zarówno w trybie jednostkowym, jak i masowym. Pobrany raport BIK będzie w sposób automatyczny oceniony (wynik pozytywny, naturalny, negatywny), dzięki czemu możliwa jest automatyzacja procesu podejmowania decyzji kredytowej. Platforma VSoft Credit posiada wbudowany mechanizm buforowania zapytań, co pozwala na ograniczenie kosztów pobierania danych z Biura Informacji Kredytowej. Możesz pobrać dane z BIK na etapie oferty, oceny wniosku, w trakcie procesu monitorowania, budowania bazy dobrych klientów lub wyznaczania limitów. To ty decydujesz, kiedy i dla którego klienta pobrać raport kredytowy. Dane z raportu mogą być wykorzystane nie tylko do oceny ryzyka, ale także w trakcie procesów generowania ofert (np. oferty konsolidacji).

Dane, za które zapłaciłeś, będą w pełni wykorzystane.Biura informacji gospodarczej - KRD, Infomonitor, ERIF


Nasz system kredytowy to gotowe połączenia do trzech największych wśród działających w Polsce biur informacji gospodarczej: KRD, InfoMonitor oraz ERIF. Dzięki temu w automatyczny sposób pobierzesz informacje o zaległościach na etapie oceny wniosku (interfejs usługowy) lub w trakcie procesów monitorowania (odpytanie masowe). Platforma VSoft Credit posiada wbudowane algorytmy oceny istotności zaległości oraz sterowanie kolejności odpytania źródeł płatnych. Dodatkowo posiada wbudowany mechanizm buforowania wyników przez dany okres czasu, dzięki czemu ograniczysz koszty odpytań interfejsów płatnych.

Gotowe połączenia do trzech największych biur informacji gospodarczej w Polsce.
Gotowe połączenia do trzech największych biur informacji gospodarczej w PolsceInformacje o wszystkich podmiotach gospodarczych działających w Polsce możliwe do uzyskania w pełni automatycznie

CEIDG/KRS


Jesteśmy zintegrowani z bazą przedsiębiorców udostępnianą przez system REGON (działalność jednoosobowa, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, inne), dzięki czemu dane o firmie pobierane są w sposób automatyczny po podaniu numeru NIP lub REGON. Dodatkowo, w przypadku spółek prawa handlowego, system VSoft pobiera komplet danych z rejestru KRS, zarówno w postaci odpisu w pliku pdf, jak i kompletu danych analitycznych. VSoft Credit posiada także gotowe raporty prezentujące miedzy innymi średnie wynagrodzenie lub przeterminowanie w danym zakładzie pracy. Informacje pobierane z REGON mogą być wykorzystane w procesie automatycznego monitorowania czy generowania sygnałów ostrzegania (np. czy firma nie zawiesiła działalności gospodarczej). System posiada także gotowe funkcjonalności generowania list firm nowopowstałych w obrębie x kilometrów od interesującej Cię pozycji.

Informacje o wszystkich podmiotach gospodarczych działających w Polsce możliwe do uzyskania w pełni automatycznie.System centralny


Nasz system do obsługi kredytów jest przystosowany do integracji między innymi w zakresie pobierania/przekazywania danych klienta, informacji o zaangażowaniu bilansowym i pozabilansowym, liście czynnych produktów kredytowych/depozytowych, obrotach na rachunkach, historii obsługi zobowiązań, rejestracji umowy kredytowej oraz umów zabezpieczeń. Oczywiście w ramach wdrożenia możemy rozbudować interfejs tak, aby spełniał on wszystkie Twoje potrzeby.
Integracja może się odbywać w trybie online przy wykorzystaniu usług sieciowych, widoków danych lub dedykowanego API oraz w trybie offline przy wykorzystaniu plików/data martów. Mamy doświadczenia w integracji z systemami centralnymi takimi jak Def 2000/3000, Profile, Alnova, SKOK COM.

Pełen obraz klienta i automatyzacja pracy pracowników banku.
Moduł punktów adresowych opartych na bazie TERYT

TERYT


Platforma finansowa VSoft posiada moduł punktów adresowych opartych na bazie TERYT. Rejestrując adres, wystarczy, że podasz kod pocztowy, a system sam uzupełni województwo, powiat i gminę oraz zawęzi (lub wybierze automatycznie w przypadku jednej pozycji) listę miejscowości oraz ulic dostępnych pod danym kodem pocztowym. Platforma może walidować, czy dane adresowe pobrane z innego systemu są poprawne i spójne (przykładowo, czy kod pocztowy jest poprawny dla podanej miejscowości i ulicy). Dodatkowo wbudowana baza odległości między kodami pocztowymi pozwala na budowanie reguł doboru obsługi oddziału lub tworzenie reguł antyfraudowych.

Dane są na bieżąco aktualizowane z systemu TERYT, co jest gwarantem ich spójności i poprawności.AMRON


Chciałbyś wykorzystać wycenę nieruchomości z systemu AMRON w ocenie zabezpieczenia hipotecznego? Świetnie się składa! Firma VSoft jest twórcą systemu AMRON.

Nasze rozwiązanie do wsparcia sprzedaży produktów bankowych jest zintegrowane z systemem AMRON w zakresie pobierania raportów B, które zawierają listę transakcji sprzedaży nieruchomości z danej lokalizacji. Raz zdefiniowane kryteria wyszukania transakcji sprzedaży nieruchomości mogą być wykorzystane na etapie oceny lub monitorowania umowy kredytowej. W systemie VSoft Credit możesz łatwo wykorzystać tę informację do oszacowania wartości nieruchomości przy pomocy swojego modelu lub do weryfikacji operatu szacunkowego przedstawionego przez klienta.

Pełna automatyzacja procesu wyceny nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub zabezpieczenia.
Pełna automatyzacja procesu wyceny nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub zabezpieczeniaWiedza, jak nasz klient wypada na tle konkurencji

PONT INFO


Nasz system kredytowy posiada moduł importu danych z systemu PONT Info oraz innych norm branżowych, które mogą być wykorzystane w ocenie scoringowej lub ratingowej. Pozwala on na wykorzystanie średnich statystycznych przy ocenie ilościowej w trakcie generowania lub weryfikacji prognoz finansowych dostarczonych przez klienta, a także w analizie wrażliwości lub ocenie scenariuszowej.

Wiedza, jak nasz klient wypada na tle konkurencji.GUS


Platforma VSoft Credit oferuje zaimportowane dane publikowane przez GUS, między innymi informacje o liczbie ludności w danej miejscowości czy przeciętnym wynagrodzeniu w podregionie według klasyfikacji NTSC-3. Informacje te możesz wykorzystać w dowolnym modelu decyzyjnym (przykładowo w scoringu aplikacyjnym, obliczaniu zdolności). Oczywiście, jeżeli będziesz potrzebował dodatkowych informacji z GUS, na etapie wdrożenia możemy zaimportować i na bieżąco aktualizować dowolną informację publikowaną przez urząd statystyczny.

Możliwość wykorzystania wszystkich publicznie dostępnych informacji potrzebnych do podjęcia właściwej decyzji.
Możliwość wykorzystania wszystkich publicznie dostępnych informacji potrzebnych do podjęcia właściwej decyzjiIntegracja z systemem Dokumenty Zastrzeżone

Dokumenty zastrzeżone


Integracja z systemem Dokumenty Zastrzeżone może być wykonywana na dowolnym etapie procesu: w trakcie rejestracji wniosku, podczas oceny, podpisania umowy czy uruchomienia środków. Informacje o odnalezieniu dokumentu tożsamości w bazie są automatycznie odkładane w module antyfraudowym przy danym wnioskodawcy.

Masz pewność, że udzielisz kredytu właściwej osobie.Bankowy Rejestr


Integracja z Systemem Bankowy Rejestr może być wykorzystana na dowolnym etapie oceny wniosku lub w trakcie generowania limitów i ofert pre-approved. Dzięki VSoft Credit masz bezpłatny dostęp do bazy ponad 2,2 mln klientów niewywiązujących się ze swoich zobowiązań.
Wywiadownie gospodarcze


System VSoft zapewnia gotowe połączenia do największych w Polsce wywiadowni gospodarczych. Dzięki temu uzyskasz dostęp do sprawozdań finansowych i powiązań handlowych oraz będziesz mógł wstępnie wyznaczyć ryzyko klienta, nie prosząc go o żadne dokumenty.

Łatwa integracja danych o firmach działających w Polsce i za granicą.SALESManago/contact center


Nasza platforma gwarantuje gotowy moduł do obsługi szans sprzedażowych (tzw. leadów). Platforma udostępnia gotowe API do integracji z Twoim system contact center. Dzięki integracji z SALESManago oraz identyfikacji klienta w bazach wewnętrznych system dynamicznie zarządza kolejką kontaktów do wydzwonienia. W jednym miejscu obsługujesz zgody klienta, rejestrujesz historię kontaktów, generujesz wstępną ofertę (łącznie z odpytaniem BIK) oraz przekazujesz lead do preferowanego przez Ciebie i klienta oddziału.

Monitoring aktywności klientów na stronie internetowej.
Hurtownia danych


System VSoft Credit może być w łatwy sposób zintegrowany z hurtownią danych, zarówno w zakresie pobierania danych wymaganych do procesów kredytowych, jak i udostępniania danych zgromadzonych w systemie kredytowym na potrzeby zasilania hurtowni.Dane społecznościowe


Nasz system jest zintegrowany z chmurą Microsoft Azure, która udostępnia gotowe mechanizmy do przetwarzania informacji z Facebooka, LinkedIn’a i innych portali społecznościowych. Przy wykorzystaniu chmury przetworzysz niestrukturyzowane informacje w konkretne miary, które będziesz mógł wykorzystać w algorytmach podejmujących decyzje kredytowe lub generujących oferty dla klientów.

Możliwość wykorzystania potencjału drzemiącego w danych społecznościowych (BIG DATA).
Księgi wieczyste


Nasze rozwiązanie posiada gotowy mechanizm, który w sposób automatyczny przepisze do modułu zabezpieczeń dane z podanego numeru księgi wieczystej, które możesz wykorzystać w ocenie ryzyka transakcji.


	Ocena wiarygodności kredytowej na podstawie zewnętrznych źródeł informacji

VSoft Credit

System do wsparcia sprzedaży produktów bankowych


Oferujemy kompleksową platformę wpierającą obsługę procesów kredytowych, przeznaczoną dla banków, SKOK-ów oraz firm pożyczkowych. Ocena wiarygodności kredytowej zamodelowana w ramach VSoft Credit może być precyzyjnie wyznaczona dzięki dostępowi do informacji z wielu zewnętrznych źródeł informacji.