Integracja z e-Sądem

Co zapewnia nasze rozwiązanie


Przygotowywanie pozwów sądowych


Przesyłanie paczek pozwów sądowych


Monitorowanie postępowania sądowego


Przygotowywanie i przesyłanie wniosków komorniczych


Prowadzenie ewidencji wszystkich spraw sądowych w jednym miejscu (jednej bazie)


Monitorowanie skuteczności postępowań w czasie lub w innych wymiarach


Przeglądanie akt sprawy z e-Sądu


Pobieranie historii czynności wykonywanych na sprawie


Pełną integrację z pozostałymi danymi dostarczanymi przez e-Sąd

Korzyści z wdrożenia


Rozwiązanie pozwalające na śledzenie i weryfikację statusów zarejestrowanych spraw w ramach elektronicznego postępowania upominawczego (EPU)

  • obniżenie kosztów postępowań sądowych
  • skrócenie czasu postępowań sądowych
  • kontrola i analiza skuteczności spraw prowadzonych w e-sądzie
  • śledzenie i weryfikacja statusów zarejestrowanych spraw w e-sądzie
  • wyeliminowanie czynności biurowych niezbędnych w postępowaniu tradycyjnym (obsługa pism, akt sprawy, zażaleń, skarg itp.)


VSoft e-Court Collection

Rozwiązanie do integracji z platformą e-Sądu


System wspiera funkcjonalności udostępnione przez platformę i pozwala na masową obsługę wniosków. Platforma e-Sąd oraz rozwiązanie e-Court Collection obsługuje sprawy proste i z jednoznacznym tytułem egzekucyjnym.

Rozwiązanie do masowej obsługi wniosków elektronicznego postępowania upominawczego (EPU)

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy