Generowanie dokumentów

Moduł Generowania Dokumentów to rozwiązanie pozwalające na definiowanie szablonów dla dokumentów, pism i e-mail wysyłanych do klientów. Szablon jest dokumentem stworzonym w aplikacji MS Word, uzupełnionym przez projektanta specjalnymi znacznikami, w miejsce których docelowo wstawiane są pochodzące z Systemu dane.

Kluczowe cechy


Możliwość wykorzystania w szablonie dokumentu wszystkich funkcji MS Word oraz wstawienia wykresów z MS Excel.


Wstawianie, w ramach szablonu dokumentu, znaczników, które będą uzupełniane danymi pobieranymi z Systemu.


Opcja wstawiania danych wielokrotnych: wypełniania tabel danych, uzupełniania list w dokumencie.


Wykorzystanie wydruków jako jednej z czynności w zdefiniowanym procesie biznesowym.


Możliwość generowania dokumentów na potrzeby wielu systemów poprzez udostępnienie im usługi sieciowej.


Brak konieczności instalacji narzędzi biurowych w środowisku serwerów produkcyjnych oraz zminimalizowanie rozmiaru wygenerowanych dokumentów, dzięki zastosowaniu formatu Open XML (pliki .docx).

Zobacz co zyskasz korzystając z naszego rozwiązania


Standaryzacja wyglądu dokumentacji
Standaryzacja sposobu generowania i wyglądu określonych typów dokumentów w organizacji.
Intuicyjny sposób projektowania
Tworzenie wzorców dokumentów w środowisku MS Word, dostępne dla użytkowników bez specjalistycznej wiedzy.
Wsparcie obsługi pism
Automatyczne, wstępne uzupełnianie szablonów pism danymi pobieranymi bezpośrednio z Systemu. Wyręcza to użytkownika z konieczności ręcznego, żmudnego wypełniania fragmentów pism, zawierających dane osobowe, adresowe itd.

Zastosowania


System posiadający funkcje wysyłania powiadomień w formie e-mail


System generujący dokumenty (np. wnioski kredytowe, umowy ubezpieczenia) wedle określonego wzorca


Moduł Generowania Dokumentów jest częścią naszej autorskiej platformy - VSoft archITekt, przeznaczonej do tworzenia oprogramowania.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy