Rozwiązania chmurowe – czy jest to przyszłość technologiczna dla biznesu?

Technologia staje się od kilku ostatnich lat podstawowym wyznacznikiem postrzegania firmy jako nowoczesnej i wpływa w znacznym stopniu na przewagę konkurencyjną w każdej branży. To na działach IT spoczywa coraz większa odpowiedzialność za innowacyjność oraz budowę wartości biznesowej organizacji. Ponad 90% firm, które postrzegane są jako liderzy rynku wykorzystują w swojej działalności rozwiązania chmurowe, które stają się właśnie tym czynnikiem technologicznym, który pozwala odróżnić się od konkurencji – zaledwie co druga firma aspirująca do bycia liderem wdrożyła chmurę w swojej organizacji.

Czym jest chmura?

Chmura obliczeniowa (ang. Cloud computing) to rozległa sieć serwerów zdalnych znajdujących się w różnych miejscach na świecie lub na terenie jednego państwa, które połączone są w jeden spójny ekosystem. W chmurze mogą trzymane być różnorodne dane, dostępne w każdym momencie, bez konieczności dbania przez organizację o licencje, administrację serwerami czy też zasoby sprzętowe, co ma niebagatelne znaczenie w dobie trudności związanych z epidemią COVID-19.

Rodzaje chmur

Dostępne są cztery rodzaje chmur dostosowane do tego co oraz w jaki sposób chcemy udostępniać, dzięki czemu jesteśmy w stanie wdrożyć szytą na miarę usługę dla naszej organizacji.

Chmura publiczna

W tym przypadku usługodawca oferuje dostęp do wspólnych zasobów każdemu – usługi skierowane są do ogółu społeczeństwa lub konkretnych branż, co wpływa pozytywnie na koszt całego rozwiązania, a dane są dostępne za pośrednictwem publicznego Internetu.

Chmura prywatna

Zwana również wewnętrzną lub korporacyjną – usługodawca zapewnia możliwość dostępu do usługi za pośrednictwem Internetu lub prywatnej sieci wewnętrznej wyłącznie wybranym użytkownikom, czy też w ramach organizacji. Zasoby są wykorzystywane wyłącznie przez tą organizację, co zwiększa bezpieczeństwo, ale również może być konieczne w przypadku takich organizacji jak Banki – dzięki chmurze prywatnej dane są przechowywane zgodnie z wymogami prawa bankowego oraz obostrzeniami KNF.

Chmura hybrydowa

Jest to połączenie dwóch poprzednich rodzajów – część danych przechowywana jest w chmurze prywatnej, a w momencie większego zapotrzebowania na usługi lub wynikającego z modelu biznesowego można skorzystać z chmury publicznej. Dodatkowo w tym modelu można wykorzystać chmurę publiczną do przetwarzania danych o niższych wymogach bezpieczeństwa, zaś dane wrażliwe lub krytyczne operacje biznesowe w ramach chmury prywatnej.

Chmura społecznościowa

W tym modelu zasoby udostępniane są wyłącznie pomiędzy organizacjami, takimi jak instytucje rządowe.

Niezliczone korzyści i zyski

Rozwiązania chmurowe mają wymierny, pozytywny wpływ na działalność organizacji na trzech płaszczyznach: ekonomicznej, technologicznej oraz organizacyjnej. Poniżej pokrótce zostały zaprezentowane podstawowe zalety wdrożenia chmury.

Minimalizacja kosztów

W tradycyjnym modelu, gdzie organizacja posiada swoją własną infrastrukturę na potrzeby wdrożenia i utrzymania Systemów informatycznych należy mieć na uwadze koszt urządzeń oraz ich utrzymania, licencji oraz konieczność zatrudnienia osób odpowiedzialnych za administrowanie infrastrukturą. Dodatkowo, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy będziemy korzystać w pełni z potencjału danego rozwiązania. W przypadku chmury, te wszystkie problemy scedowane są na dostawcę usług chmurowych – płacimy wyłącznie na podstawie realnego wykorzystania, co pozwala nam na znaczne oszczędności.

Dostępność

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań chmurowych możliwy jest dostęp do zasobów organizacji z każdego miejsca na świecie z możliwością ograniczania do odpowiednich grup użytkowników. Jak niebagatelne znaczenie w dobie pandemii i pracy zdalnej większości organizacji ma właśnie dostępność usług odczuł każdy w ostatnim roku.

Wydajność

Chmury obliczeniowe zapewniają możliwość skorzystania z ogromnych zasobów infrastrukturalnych, które to nieosiągalne są dla pojedynczej organizacji, co sprawia, że w przypadku większego zapotrzebowania na moc obliczeniową lub zmiennego ruchu klientów mamy możliwość zwiększania dynamicznie w różnych okresach czasowych potencjału wydajnościowego naszych rozwiązań. Praktyka gospodarcza pokazuje, że organizacje, które są w stanie dostosować się do zmieniających się na rynku warunków, będą zawsze wyprzedzać swoich konkurentów.

Elastyczność oraz skalowalność

W przypadku dynamicznego rozwoju naszej organizacji konieczna jest również rozbudowa posiadanej infrastruktury. W przypadku tradycyjnego podejścia musimy mieć na uwadze fakt, że w nieskończoność nie jesteśmy w stanie dodawać do obecnie wykorzystywanej infrastruktury elementów mających na celu jego rozbudowę. W pewnym momencie staniemy przed koniecznością zastąpienia obecnie wykorzystywanej infrastruktury nową – na co potrzeba czasu i dodatkowych środków, co potencjalnie może narazić przedsiębiorstwo na utratę możliwego dodatkowego popytu na swoje usługi bądź produkty. W przypadku chmury zasoby są możliwe do zwiększania niejako w nieskończoność. Pułap tych zmian jest dla nas niewyobrażalnie wysoki, a czas na ich zwiększenie jest praktycznie zerowy.

Niezawodność

Dzięki rozwiązaniom chmurowym organizacja nie musi dbać o takie aspekty jak ryzyko zniszczenia serwerów, a tym samym utraty swoich danych, czy też możliwość nagłych przeciążeń. To dostawca zasobów chmurowych gwarantuje stabilność usług w krytycznych okolicznościach.

Bezpieczeństwo

Dostawcy chmur obliczeniowych ogromną część swoich budżetów zainwestowali w to, aby środowiska chmurowe były jak najbardziej bezpieczne, a mówimy tu o miliardach dolarów, przez co poziom bezpieczeństwa danych przechowywanych w rozwiązaniach chmurowych stoi na najwyższym nieosiągalnym dla zwykłych organizacji poziomie.

Innowacyjność

Już teraz organizacje które mają wdrożone rozwiązania chmurowe są postrzegane jako liderzy w swoich branżach i coraz więcej organizacji podąża za nimi, gdyż dostrzega ogromny potencjał w takim podejściu technologicznym i organizacyjnym przyspieszając transformację cyfrową, a co za tym idzie dojrzałość organizacji oraz postrzeganie jej jako nowoczesnej i innowacyjnej.

VSoft a chmura

Oczywiście przedstawione tu zalety wdrożenia Systemów w ramach chmury obliczeniowej nie są wszystkimi, gdyż mnogość wpływu chmury na każdą z branż należałoby rozpatrywać z osobna, ale pokazuje jak ogromny potencjał drzemie w technologicznych aspektach działania każdej organizacji.

Dostrzegając ogromny potencjał rozwiązań chmurowych również VSoft będący dostawcą innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań IT umożliwia ich wdrażanie w ramach infrastruktury chmurowej. Obecnie takie produkty jak VSoft Mobile Workforce, będący rozwiązaniem do zarządzania zespołem pracowników terenowych oraz VSoft Tax Reporting – platforma do obsługi całego procesu rozliczeń publiczno-prawnych są przygotowane do ich wdrożenia w ramach chmury obliczeniowej najbardziej popularnych dostawców usług chmurowych – Microsoft Azure oraz Google Cloud, a co za tym idzie również w ramach budowanej w Polsce Chmury Krajowej (chmurakrajowa.pl).

Absolwent Informatyki oraz trzech kierunków studiów podyplomowych z branży IT, analityki danych, ekonomii oraz zarządzania. W VSoft od ponad 13 lat, obecnie pełni rolę architekta rozwiązań biznesowych, kreując rozwiązania z obszaru sprawozdawczości oraz podatków. Wcześniej programista, lider i kierownik zespołu. Prywatnie pasjonat polskiej i nie tylko starej motoryzacji, a ostatnio również zapalony gravelowiec.

Zobacz również

See also