Idea centralnego systemu treści zewnętrznych w instytucji

W dzisiejszych czasach żadna firma, instytucja czy organizacja nie może funkcjonować bez danych. Dane są niezbędne do analizowania, raportowania i przewidywania trendów, a co za tym idzie również do planowania przyszłości. Jeśli mówimy o instytucjach finansowych, które zajmują się udzielaniem pożyczek, kredytów i finansowaniem różnych działalności gospodarczych weryfikacja i analiza danych staje się kluczowa. Na pewnym etapie organizacyjnym instytucji wystarczają dane własne, które są w posiadaniu instytucji, jednak do pełniejszej analizy i prognozowania przyszłości dane wewnętrzne stają się niewystarczające, dlatego tak wiele instytucji korzysta z pozyskiwania danych zewnętrznych udostępnianych, zazwyczaj odpłatnie przez różnego rodzaju Biura Informacji Gospodarczej i Biuro Informacji Kredytowej. Dzięki danym zewnętrznym, otrzymujemy pełniejszy obraz klienta, jego sytuację finansową nie tylko wykreowaną w naszej instytucji, ale przede wszystkim jakie są jego zobowiązania wobec innych kontrahentów z perspektywy globalnej.

Zazwyczaj początkowo integracja z instytucjami zewnętrznymi przeprowadzana jest „w miarę potrzeb” czyli do systemów, modeli i różnej maści algorytmów działających w danej instytucji dodawane są interfejsy do zewnętrznych zasobów danych. Często systemy te są rozwijane niezależnie i integracja z instytucjami zewnętrznymi realizowana jest osobno przez każdy z systemów. Z czasem ilość systemów korzystających z zewnętrznych danych rośnie. Integracja jest realizowana przez różne wersje specyfikacji i ewentualne zmiany wymuszone przez zewnętrznych dostawców treści muszą być realizowane w każdym z tych systemów osobno.

Zalety scentralizowanego systemu integrującego się z instytucjami zewnętrznymi

Rozwiązaniem tych problemów jest strategiczne i scentralizowane zaplanowanie sposobu integracji z instytucjami zewnętrznymi. Najlepiej jeśli taka analiza i decyzja jest podejmowana na najwcześniejszym etapie (oczywiście istnieje możliwość wprowadzenia zmian na każdym etapie działalności). Wprowadzenie scentralizowanego systemu integrującego się z instytucjami dostarczającymi treści zewnętrzne pozwala w łatwy sposób zarządzać i przetwarzać pozyskane dane. Aspekt ten jest ważny szczególnie teraz, po wejściu w życie regulacji RODO, gdzie weryfikacja posiadania informacji o kliencie i zakresu posiadanych danych jest szczególnie ważna. Dysponując scentralizowanym systemem i scentralizowaną bazą danych można w łatwy sposób weryfikować i w razie konieczności anonimizować posiadane dane.

Kolejnym dość istotnym aspektem posiadania scentralizowanego systemu z informacjami zewnętrznymi jest możliwość wielokrotnego wykorzystywania raz pobranych treści. Najczęściej pozyskanie treści z instytucji zewnętrznej wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów za pobraną treść. W przypadku scentralizowanego systemu istnieje możliwość takiej realizacji rozwiązania, aby podczas pobierania treści zewnętrznej zapisywać ją w wewnętrznych zasobach systemu, aby móc ją później wykorzystywać wielokrotnie. Wielokrotne wykorzystywanie tych samych treści bez potrzeby pobierania ich z zasobów zewnętrznych pozwala na ograniczenie kosztów procesowania i analizowania danych wykorzystywanych w różnych systemach i procesach. Dodatkowo w przypadku przeprowadzania audytu istnieje możliwość weryfikacji danych na podstawie których została podjęta dana decyzja. Podczas projektowania rozwiązania należy przewidzieć możliwość wymuszenia pobrania świeżych danych niezależnie od faktu posiadania już tych danych w wewnętrznych zasobach instytucji. Kolejną dość istotną kwestią w przypadku scentralizowanego rozwiązania jest pojedyncza implementacja integracji z instytucjami zewnętrznymi. Również ewentualna rozbudowa integracji, która zostanie wymuszona zmianą treści danych w instytucji zewnętrznej będzie konieczna do wykonania tylko w jednym miejscu. Dodatkowo przy takim podejściu w łatwy sposób można zrealizować ewidencjonowanie i zarządzanie dostępem do treści danych, dzięki czemu dostęp do poszczególnych treści będą posiadały tylko osoby i systemy, dla których dostęp jest niezbędny do wykonywania swoich zadań, a przypadkowe osoby nie będą miały dostępu do danych. Dobrze zaprojektowane rozwiązanie powinno być w łatwy sposób skalowalne, to znaczy w przypadku konieczności pozyskiwania danych z nowej instytucji zewnętrznej lub rozszerzenie zakresu pobieranych treści od instytucji już obsługiwanej musi być możliwość dość szybkiego i łatwego dołączenia nowego źródła danych.

Skąd czerpać dane finansowe o klientach?

Aktualnie na rynku jest dość spora grupa instytucji finansowych, które zajmują się pozyskiwaniem, a następnie udostępnianiem (najczęściej odpłatnie) treści finansowych o podmiotach będących zarówno osobami fizycznymi jak i firmami. Do najbardziej znanych należą:

  • Biuro Informacji Kredytowej Klient Indywidualny
  • Biuro Informacji Kredytowej Platforma Antyfraudowa Klient Indywidualny
  • Biuro Informacji Kredytowej Przedsiębiorca
  • Biuro Informacji Kredytowej Platforma Antyfraudowa Przedsiębiorca
  • Biuro Informacji Gospodarczej KRD
  • Biuro Informacji Gospodarczej ERIF
  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
  • InfoVeriti
Przykład scentralizowanego systemu do pozyskiwania treści zewnętrznych obsługującego kilku dostarczycieli danych.
Rysunek 1. Przykład scentralizowanego systemu do pozyskiwania treści zewnętrznych obsługującego kilku dostarczycieli danych.

Na co zwrócić uwagę wybierając system do pozyskiwania treści z zewnętrznych instytucji?

Przy wyborze lub opracowywaniu systemu pozyskującego treści z zewnętrznych instytucji należy zwrócić również uwagę, na oferowaną funkcjonalność rozwiązania i sposób w jaki systemy wewnętrzne będą się komunikowały z rozwiązaniem. Dobrze jeśli sposób komunikacji wewnętrznej będzie odbywał się z wykorzystaniem technologii obsługiwanej przez różne platformy (np. WebService). Dodatkowym atutem na pewno będzie czytelna forma prezentowanych treści, pozwalająca w łatwy sposób analizować i weryfikować pobraną treść.
Rysunek 2. Przykładowy raport pozyskany z BIK KI zaprezentowany w przystępnej formie graficznej.
Podczas podejmowania decyzji o wdrożeniu scentralizowanego systemu pozyskiwania treści zewnętrznych warto korzystać ze sprawdzonych rozwiązań, które działają już na rynku od pewnego czasu. Sprawdzone rozwiązania pozwalają na dużo szybsze wdrożenie, a ich przetestowana i ustabilizowana funkcjonalność pozwolą na uniknięcie błędów wieku dziecięcego.
Rysunek 3. Przykładowe rozwiązanie integrujące się z najpopularniejszymi BIK i BIG.

Dominik Majka

Aktualnie Analityk B+R w firmie VSoft S.A. Z firmą związany od ponad 15 lat. W życiu zawodowym pełnił obowiązki na różnych stanowiskach z różnymi obowiązkami i kompetencjami od programisty poprzez lidera grupy programistów do analityka biznesowego.

Zobacz również

See also