Przeczytaj także

Read more

23 maja 2024 roku w restauracji Baczewskich w Warszawie odbyła się szósta edycja Financial Business Meeting (FBM). Tematem przewodnim spotkania było „Zastosowanie technologii low-code w branży finansowej”.

Cykl organizowany jest przez naszą firmę, a jego celem jest wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych w branży finansowej. VI edycję spotkania poprowadzili: Renata Lipczyńska, Jakub Głąb, Michał JurkowskiJakub Rabong.

Wydarzenie zgromadziło specjalistów z branży finansowej, którzy w kameralnym gronie mieli okazję do dyskusji na temat aktualnego stanu technologii low-code w Polsce, korzyści z jej implementacji, wyzwań związanych z jej wdrażaniem oraz przyszłości tej technologii w finansach.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia obecnego wykorzystania technologii low-code w polskim sektorze finansowym. Prowadzący  przedstawili konkretne przykłady rozwiązań i projektów opartych na tej technologii. Zaprezentowano również dane dotyczące liczby dostępnych platform low-code/no-code – ponad 400! – oraz refleksje na temat ich różnorodności i zastosowań.

Wśród zalet zastosowań technologii zwrócono uwagę na efektywność, szybkość dostarczania rozwiązań oraz oszczędność czasu i zasobów. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi prototypowania rozwiązań oraz praktycznymi przykładami wykorzystania low-code w codziennej pracy.

Drugim etapem spotkania była debata. W trakcie debaty porównano projekty, w których technologia low-code sprawdza się najlepiej, z tymi, gdzie lepiej jest sięgnąć po tradycyjne rozwiązania dedykowane. Uczestnicy podzielili się perspektywami różnych zespołów – analityków, zespołów IT oraz biznesowych – na temat wyboru technologii. Dyskutowano również o wpływie low-code na zatrudnienie i współpracę między działami IT a biznesem.

Kolejnym punktem FBM było omówienie wyzwań, z jakimi borykają się analitycy przy tworzeniu koncepcji. Prowadzący z VSoft SA podzielili się wiedzą na temat tego, w jaki sposób konstruować zespół low-code np. w banku. Goście spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami, wskazując na potrzebę odpowiedniego planowania i zarządzania procesem wdrażania. Wszyscy zgodzili się, że zespoły pracujące nad projektami low-code powinny być wielodyscyplinarne, a odpowiednie narzędzia mogą znacznie usprawnić komunikację między działami biznesu i IT.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu oraz chętne dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami na temat technologii low-code. Bez wątpienia nie było to ostatnie spotkanie poświęcone temu zagadnieniu. Mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się z Państwem na kolejnej edycji Financial Business Meeting.