Przeczytaj także

Read more

VSoft na Digital Banking Academy – „low code/no code”

Z wielką radością chcielibyśmy poinformować, że nasza ekspertka, Renata Lipczyńska, Dyrektor Sprzedaży, weźmie udział w wydarzeniu Digital Banking Academy, które odbędzie się online 26 października 2023 roku. Renata podzieli się swoją wiedzą biznesową z zakresu platform low-code w trakcie prelekcji zatytułowanej „Zaangażowanie biznesu w tworzenie aplikacji w oparciu o low-code: Teoria a rzeczywistość.”

To wydarzenie, zorganizowane przez Związek Banków Polskich pod hasłem „Low code/no code. Przyszłość banków bez inżynierów?”, stanowi doskonałą okazję do rozmów na temat przyszłości bankowości i roli platform low code/no code w jej transformacji. Konferencja poświęcona będzie kluczowym aspektom zmian zachodzących w sektorze bankowym. Projekty deweloperskie, które niegdyś postępowały wolno i wymagały znacznych nakładów czasu i finansów, obecnie nie są akceptowane. Branża bankowa stoi przed zadaniem skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek, a platformy programistyczne low code/no code stanowią skuteczne narzędzia do szybkiego i efektywnego tworzenia produktów cyfrowych.

Przewiduje się, że w roku 2023 platformy programistyczne low code/no code staną się powszechnym standardem w sektorze bankowym. Podczas naszej prezentacji omówimy zatem konkretnee przypadki wdrożeń platform low code/no code oraz ich wpływ na przyszłość pracy deweloperów i zarządzania zasobami ludzkimi w dziale technicznym.

Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w tym fascynującym wydarzeniu, serdecznie zachęcamy do zarejestrowania się na stronie Digital Banking Academy: https://digitalbankingacademy.com.pl/event/low-code-no-code-jak-transformowac-bank-bez-inzynierow/. Nie przegapcie okazji do poszerzenia wiedzy na temat przyszłości bankowości i roli platform low code/no code!

VSoft archITekt to platforma typu low-code, umożliwiająca łatwe i szybkie tworzenie oprogramowania jakiego potrzebujesz. Prostota tego rozwiązania pozwala na zaangażowanie osób nie będących programistami i budowę aplikacji o dowolnym stopniu złożoności.