VSoft SA


ul. Puszkarska 7J
30-644 Kraków
tel.: +48 (12) 350 18 00
fax: +48 (12) 350 18 01


handlowy@vsoft.pl (zapytania ofertowe i sprawy handlowe)
pr@vsoft.pl (PR i marketing)
hr@vsoft.pl (HR)
sekretariat@vsoft.pl (pozostałe tematy)

NIP: 677-22-09-677
REGON: 356681441

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000167032

Kapitał zakładowy: 1 320 000 zł (wpłacony w całości)
Nr rachunku bankowego: 76 1750 1048 0000 0000 3384 3666

Napisz do nas


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VSoft S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Puszkarskiej 7J. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych do państw trzecich. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do kontaktu w przedmiotowej sprawie. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Pion Sprzedaży
e-mail: handlowy@vsoft.pl

tel. +48 (12) 350 18 22
tel. +48 (12) 350 18 13
fax +48 (12) 350 18 01
Pion PR i Marketingu
e-mail: pr@vsoft.pl

tel. +48 (12) 350 18 04
tel. +48 (12) 350 18 05
Dział Personalny
e-mail: hr@vsoft.pl

tel.: +48 (12) 350 18 00

Rejestrowanie aplikacji wyłącznie
za pomocą formularza aplikacyjnego.